radio button eu button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Pierwsze Karty Seniora wydane

Pierwsze karty Seniora trafiły do podopiecznych Dziennego Domu Opieki Senior „Wigor” w Woli Karczewskiej. Od stycznia każdy senior, zamieszkujący gminę Wiązowna, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Gmina Wiązowna, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

To bardzo proste, wystarczy wniosek złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, na parterze w pokoju 001.

Posiadacze lokalnej Karty Seniora mogą korzystać ze zniżek i rabatów oferowanych przez jej partnerów na terenie całego kraju. Aktualnie jest ich ponad 1000 i liczba ta stale rośnie. Są to m.in. instytucje kultury, edukacyjne, restauracje, hotele, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie czy salony optyczne. Wykaz partnerów dostępny jest na stronie: www.glosseniora.pl.

W gminie Wiązowna seniorzy mogą liczyć na następujące rabaty:
1) Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna -50 % zniżki na wydanie drugiej karty bibliotecznej oraz usługi reprograficzne (ksero, wydruki);
2) Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie -10 zł zniżki miesięcznie na zajęcia organizowane przez GOK.

Do programu zapraszamy również lokalne firmy, które mogą zaoferować Seniorom zniżki. Wszelkich informacji na ten temat udziela Anna Sawińska pod adresem mailowym: a.sawinska@wiazowna.pl oraz pod numerem telefonu 22 512 58 05. W celu zarejestrowania swojej firmy w programie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Chcesz zostać partnerem Karty Seniora? Tutaj znajdziesz wszelkie informacje.

Zapraszamy do współpracy.

Bezpłatne szkolenia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje  jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych.

Terminy i miejsca szkoleń:

  • 9 lutego 2018 r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – szkolenie w całości dedykowane jest opłacie produktowej oraz opłatom wynikającym z ustawy o bateriach i akumulatorach.
  • 19 lutego 2018 r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (sala konferencyjna II piętro) – szkolenie w całości dedykowane opłacie za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, opłat za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.
  • 2 marca 2018 r. – w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna III piętro) – ogólne szkolenie z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Szczegóły dotyczące szkolenia, program oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.mazovia.pl

Ulga na start dla przedsiębiorców od 31 marca 2018 r.

Jedną ze zmian wchodzących w życie 31 marca 2018 r. przewidzianych w ustawie Prawo dla przedsiębiorców jest tzw. ulga na start – uprawnienie dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców.

Na czym polega i kto będzie mógł z niej skorzystać?

Ulga na start polegać ma na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ma to być szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu.

Z uprawnienia skorzystać może przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Styczniowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zapraszamy na styczniowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Udział w nich jest bezpłatny.

Zachęcamy do udziału wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Miejsce szkoleń:
Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców z państw spoza UE/EOG.

Wszystkie informacje dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach pracy sezonowej oraz świadczeń, obowiązujących drukach oraz ulotki dla pracodawców i cudzoziemców znajdują się do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Otwockuwww.pup.powiat-otwocki.pl

Jeśli jesteś pracodawcą, zatrudniającym lub zamierzającym zatrudnić cudzoziemców i potrzebujesz szczegółowych informacji możesz skorzystać z infolinii działającej pod numerem tel.: 22 490 20 44.

Zaproszenie na konferencję „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w trzeciej już edycji cyklu konferencji „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”.

Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz biur rachunkowych.
Konferencja w Warszawie odbędzie się 14 grudnia 2017 r.

Poprzednie cykle konferencji z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników reprezentujących środowiska związane z finansami firm.
W tym roku głównymi tematami będą SPLIT PAYMENT oraz ostatnia faza wprowadzenia JPK.
Eksperci przedstawią główne zagrożenia, jakie mogą wynikać z nieprawidłowej interpretacji przepisów oraz podpowiedzą, gdzie szukać oszczędności.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem strony konferencji (link tutaj) lub wypełnić załączony formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: marcin.konopacki@mycompanypolska.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach dwóch programów.

Pierwszy program: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 — (EFS POWER).
– projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET); ponadto osoby, które nie ukończyły 25 roku życia mogą uzyskać wsparcie, jeśli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące.

Drugi program: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi”
Finansowany z Funduszu Pracy.
– projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Termin i miejsce składania wniosków:
do dnia 10.11.2017 r. do godz. 15:30
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11
Sekretariat urzędu – pokój nr 14
e – mail: sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl

Listopadowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zapraszamy na listopadowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Udział w nich jest bezpłatny.

Zachęcamy do udziału wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Miejsce szkoleń:
Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa

Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora

Program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Wiązowna” to istotny element kształtującej się polityki senioralnej tworzonej przez naszą gminę. Stanowi uzupełnienie działań, jakie gmina podejmuje i zamierza rozwijać na rzecz seniorów.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w tym programie. Wierzymy, że podjęcie przez Państwa decyzji o przystąpieniu do programu zaowocuje nie tylko poprawą standardu życia seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez Państwa na preferencyjnych zasadach, ale również pozwoli na zbudowanie wizerunku podmiotu przyjaznego seniorom.

Jak zostać Partnerem projektu?

Wystarczy wypełnić formularz (do pobrania pod artykułem) wybierając dowolną opcję przystąpienia do programu. Każdy przedsiębiorca sam ustala rodzaj i wysokość zniżki lub ofertę dla seniorów. Tym samym ma szanse zyskać stałych klientów, korzystających świadomie z jego usług. Może to być ulga całoroczna, bądź okazjonalna (np. przed świętami) w przypadku sklepów na zakup danego artykułu.

Każde przedsiębiorstwo uczestniczące w projekcie zostanie wpisane na listę partnerów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, otrzyma także specjalną naklejkę: „Firma przyjazna seniorom. Tu honorujemy Kartę Seniora”. Ponadto katalog partnerów będzie publikowany w lokalnych mediach m. in. w „Powiązaniach”, na stronie internetowej urzędu: www.tuwiazowna.pl oraz za pośrednictwem facebooka.

Właścicieli firm, którzy chcą przystąpić do programu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Anną Sawińską, tel. 22 512 5 805, email: a.sawinska@wiazowna.pl

Zapraszamy do współpracy.

Targi i konferencja „Riga Comm 2017” 9–10 listopada, Ryga, Łotwa

W dniach 9-10 listopada 2017 r. w Rydze odbędą się targi wystawiennicze i konferencja „Riga Comm 2017”, na których Ambasada RP w Rydze organizuje tzw. polskie stoisko (ok. 10 m2).

Wybrane polskie przedsiębiorstwa z sektora ICT mogą wziąć udział w targach, zaprezentować swoją firmę oraz poznać rynek łotewski.

Zgłoszenia zawierające krótki opis własnej działalności należy przesyłać do 24 października na adres: jaroslaw.cwiek-karpowicz@msz.gov.pl .

Udział w targach jest bezpłatny.