radio button eu button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Zachęcamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Do udziału mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający maksymalnie 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Kategorie konkursowe:
MIKROPRZEDSIĘBIORCA kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
SENIOR kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 r.
PROGRES kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 r.
START kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 r.
MŁODY BIZNES kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 r.

Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu to 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach: START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w połowie czerwca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują, jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Do konkursu można zgłaszać się do 31 marca 2018 r.

Kontakt:
e-mail: kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Więcej informacji:
www.citibank.pl w zakładce EDUKACJA EKONOMICZNA

Konkurs dla startupów

Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca br.

Obecnie startupy mają ogromny potencjał tworzenia innowacji, jednak potrzebują wsparcia, zarówno finansowego, jak i doradczego. Stąd powstał pomysł na Konkurs dla startupów, w którym, poza nagrodami pieniężnymi, będzie można zdobyć bezpłatne warsztaty edukacyjne, konsultacje prawne, księgowe lub biznesowe, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, a nawet miejsce w programie akceleracyjnym. Udział w konkursie to również szansa na zdobycie nowych kontaktów i promocję.

Kto może aplikować?

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok od daty ogłoszenia konkursu i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

Nagrody

Na laureatów czeka m.in. 20 tys. zł za pierwsze miejsce, 15 tys. zł za drugie i 10 tys. zł za trzecie. Poza tym mogą liczyć na liczne nagrody od partnerów konkursu, którymi są: Orange Polska S.A., Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. J., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Urząd m.st. Warszawy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 30 marca 2018 r.

Regulamin, formularze i zasady oceniania dostępne są (tutaj)

Marcowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Terminy szkoleń w marcu:
21.03.2018 r. (środa) godz. 9.00 – 13.00 „Jak zacząć.. Środki na start”
22.03.2018 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”
27.03.2018 r. (wtorek) godz. 10.00 – 12.00 „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
28.03.2018 r. (środa) godz. 12.00 – 15.00 „Rozliczenia z ZUS”

Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22/4430756

Więcej informacji na stronie:
www.firma.um.warszawa.pl

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na szkolenie

Szkolenie

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych odbędzie się w Warszawie 13 marca. Urząd Dozoru Technicznego zaprasza w szczególności:

 • kadry zarządzające, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP
 • wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne
 • osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego
 • użytkowników urządzeń technicznych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Żeby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny pod tekstem) i wysłać go do 6 marca 2018. Szczegółowe informacje: tel. 22 526 81 77 lub 881 824 189, e-mail: martyna.swiderska@udt.gov.pl. Więcej informacji na stronie udt.gov.pl (zakładka Szkolenia)

Zmiany od 1 marca 2018 r. w związku z projektem ustawy CEIDGiPIP

26 stycznia 2018 roku Sejm przyjął projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie zwanej ustawą CEIDGiPIP – klikając tutaj przeczytasz cały projekt.

Projekt ten jest uzupełnieniem regulacji zawartych w uchwalonej również w styczniu ustawie Prawo przedsiębiorców (więcej informacji tutaj)

Przedsiębiorców czeka szereg zmian, które mają usprawnić i uprościć funkcjonowanie CEIDG, najważniejsze z nich to:

 • przedsiębiorca będzie miał prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony, a jej wznowienie nastąpi automatycznie po upływie wskazanego przez niego terminu (obecnie dopuszczalny okres wynosi co do zasady maksymalnie 24 miesiące)
 • przedsiębiorcy uzyskają możliwość ujawnienia w systemie teleinformatycznym danych na temat swoich pełnomocników, prokurentów oraz zarządu sukcesyjnego
 • w zakresie zmian organizacyjnych rejestr zostanie podzielony na dwa działy: dane ewidencyjne przedsiębiorcy oraz dane informacyjne przedsiębiorcy
 • zmiany danych z pierwszej grupy, takich jak: informacje o zawieszeniu, rozpoczęciu, zaprzestaniu wykonywania działalności, będą mogły zostać zgłoszone przez przedsiębiorcę w dowolnym terminie
 • w odniesieniu do zmiany danych ewidencyjnych, takich jak: imienia i nazwiska przedsiębiorcy, obywatelstwa, danych kontaktowych, przedmiotu działalności termin na zgłoszenie zostanie zachowany i wyniesie 7 dni od dnia zmiany danych (tak jak do tej pory)
 • zmniejszy się także, w porównaniu z poprzednimi regulacjami, zakres danych podlegających wpisowi, a niezwiązanych w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą i niemających istotnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przedsiębiorca nie będzie musiał we wniosku o wpis podawać m.in. daty urodzenia oraz informacji o małżeńskim ustroju majątkowym.

Ustawa CEIDGiPIP ma wejść w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniami ma to nastąpić 1 marca 2018 roku.

Wsparcie z funduszy unijnych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, obok samorządów są największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw do 2020 r. zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach można pozyskać środki unijne. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

 • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Więcej na ten temat znajdziesz w ulotkach:

 • Rozwój działalności firmy

Rozwój działalności firmy wpływa pozytywnie na jej konkurencyjność na rynku. Jeśli prowadzisz firmę zwykłe Twoje potrzeby dotyczą zakupu nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług.
Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.
Prowadząc działalność na terenie gminy wiejskiej, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnej Grupie Działania. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • Informatyzacja

Jeśli pragniesz rozwinąć handel elektroniczny, stworzyć portal e-usługowy, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów możesz starać się o dofinansowanie w tym zakresie. Dodatkowe środki unijne możesz przeznaczyć też na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce:

 • Rozwiązania ekologiczne

Niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje. Fundusze możesz przeznaczyć między innymi na wprowadzanie energooszczędnych technologii, termomodernizację budynków firmy,  czy przebudowę linii produkcyjnej. Możesz także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, a nadwyżki możesz przekazywać do sieci energetycznej.

 • Działalność za granicą

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej.

Wnioski o wsparcie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Szkolenia

Każdy przedsiębiorca zapewne wie, jak ważne jest rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. To dzięki ich kompetencjom budujesz renomę oraz konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Wchodząc na stronę www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl znajdziesz ofertę ciekawych szkoleń, usług doradczych, coachingu, studiów podyplomowych, czy też mentoringu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w wyborze odpowiedniej dla siebie usługi skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest administratorem tej bazy pod numerem infolinii: 801 808 108 w godzinach 8:00 – 18:00 (poniedziałek – piątek) lub napisz wiadomość na adres e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Gdzie szukać informacji?

Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w „Wyszukiwarce Dotacji”(link tutaj)

lub Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Jeśli masz pytania dotyczące Funduszy Europejskich, np. jak pozyskać dotację unijną skorzystaj z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych FE – bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie.

Dane teleadresowe punktów znajdziesz pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Polecamy również udział w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, które organizują Punkty Informacyjne oraz instytucje wdrażające środki unijne w całej Polsce.

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  ul. Żurawia 3/5,
  00-503 Warszawa
  Godziny pracy:
  pon.-pt. 8.00-18.00,
  sob. 10.00-14.00
  Telefony do konsultantów
  infolinia: 22 626 06 32
  umawianie konsultacji: 22 378 31 77
  E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
  Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa
  Godziny pracy:
  pon.: 8.00-18.00,
  wt.-pt.: 8.00-16.00
  Telefony do konsultantów
  801 101 101
  22 542 27 11
  22 542 20 38
  E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

JPK VAT w pigułce dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy – również mikro, rozliczający podatek VAT, mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej w wersji elektronicznej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do Ministerstwa Finansów.

Sporządzanie i przekazywanie JPK w dalszym ciągu wywołuje wiele niewiadomych, dlatego też podatnicy, którzy potrzebują pomocy w wywiązaniu się z nowego obowiązku znajdą ją na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów – www.jpk.mf.gov.pl.

Znajdą tam m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej. Odpowiedzi na szereg najczęściej pojawiających się pytań w tym zakresie znajdziesz klikając (tutaj).

Jak wypełnić JPK VAT?

• Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT
• Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma
• Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.

Administracja skarbowa pomaga w składaniu JPK_VAT
Wiceszef resortu podtrzymał wcześniejszą deklarację dotyczącą udzielenia wsparcia przez administrację skarbową w wypełnianiu nowego obowiązku. – Zgodnie z zapowiedzią udostępniliśmy darmowe narzędzie, za pośrednictwem którego mikrofirmy będą mogły sporządzić i przesłać Jednolity Plik Kontrolny. Dodatkowo uruchamiamy infolinię dla przedsiębiorców, która dedykowana będzie JPK – poinformował minister Banaś.

Generowanie JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony internetowej www.jpk.mf.gov.pl.
– Podatnicy nie muszą korzystać z usług biur rachunkowych lub płatnych programów księgowych. Przygotowana przez nas aplikacja jest łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku przygotowaliśmy też krótkie filmy instruktażowe, w których pokazujemy jak krok po kroku wypełniać i wysyłać JPK_VAT – zapewnił Zbigniew Wiliński zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w MF.
Tutoriale są dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.

Autoryzacja JPK_VAT na kilka sposobów
Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz Profil Zaufany eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez Internet.
– Profil Zaufany to bezpłatny klucz do e-administracji – narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim powinni to zrobić przedsiębiorcy. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego oraz bezpiecznego podpisania i przesłania JPK_VAT. Dlatego też apeluję: Przedsiębiorcy, nie czekajcie na ostatnią chwilę z założeniem Profilu Zaufanego. Zróbcie to już dziś. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl – powiedział Marek Zagórski sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych
Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).
Zachęcamy też do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych. W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

JPK VAT w pigułce
Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.

Kto składa JPK_VAT
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Kiedy złożyć JPK_VAT
Informacje o prowadzonej ewidencji składa się jako JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc. Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważ 25 lutego to niedziela). Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
Ważne: dane wykazywane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

E-mikrofirma – prosta, intuicyjna i darmowa
Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrzymali do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.
E-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Inne ułatwienia dla podatników
Od 1 lutego 2018 r. są dostępne również nowe, ulepszone wersje:
• formularza JPK_VAT w formacie CSV do sporządzenia JPK_VAT,
• bezpłatnej aplikacji KLIENT JPK 2.0 (v.1.0.3.0) do przesyłania JPK_VAT.
W formularzu JPK_VAT przyjęto nową zasadę oznaczenia „celu złożenia” JPK_VAT. Cel złożenia „0″ zarezerwowano dla pierwotnego rozliczenia, natomiast „1″, „2″, „3″ itd. dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.
Dodano również pole z adresem e-mail, który ma ułatwić szybki kontakt organów podatkowych w przypadku rozbieżności w złożonym JPK_VAT.
Wypełnienie i aktualizowanie w strukturze JPK_VAT pola >Adres e-mail< umożliwia otrzymywanie na ten adres powiadomień z Ministerstwa Finansów, które dają podatnikowi prawo do korekty pliku bez konsekwencji.

Skąd pobrać e-mikrofirmę i pozostałe pliki
Aplikacja e-mikrofirma, a także formularz JPK_VAT i aplikacja KLIENT JPK 2.0 oraz informacje, jak utworzyć i wysłać JPK_VAT, są dostępne na stronie jpk.mf.gov.pl

Profil Zaufany (eGO)
Kluczowym elementem prawidłowego wysłania pliku jest jego autoryzacja. Składany plik JPK_VAT można uwierzytelnić: podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym Profilem Zaufanym (eGO).

Dzięki bezpłatnemu Profilowi Zaufanemu (eGO) mikroprzedsiębiorcy mogą:
· łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać wymagane pliki,
· mieć pewność, że właściwie autoryzują i podpiszą JPK_VAT.

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy, jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
· przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,
· przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym (lista na stronie www.pz.gov.pl). Potwierdzenia będzie można też dokonać podczas dyżurów w urzędach skarbowych w dniach 17 i 24 lutego w godzinach 9:00-13:00.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości założenia Profilu Zaufanego (eGO) znajdują się na:
· www.pz.gov.pl
· www.obywatel.gov.pl
· lub na stronie www.jpk.mf.gov.pl w sekcji „jak złożyć JPK_VAT”.

Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji. Wraz z wpłatą zobowiązani są również do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, deklaracji, w której określona zostanie min.: wartość netto, kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców i kwota wpłat na fundusze naliczona od odprowadzenia.

Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez pierwsze podmioty skupiające w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Wpłaty na pozostałe fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: świnie żywe, bydło, cielęta żywe, konie żywe, owoce żywe, zboża, owoce i warzywa, drób żywy, ryby.

Wpłaty pobrane od dostawców w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu kwartału, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.

Niewnoszenie tych wpłat w ustawowym terminie, podlega sankcjonowaniu, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 201 z późn. zm.).

Jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie stwierdzone, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub części należnego zobowiązania, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wyda decyzję, w której określi wysokość zobowiązania podatkowego uwzględniając kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania.

Beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków tych funduszy zobowiązani są do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853) w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów: 22 531 16 66, 22 531 15 40 lub 22 531 16 64.

VIII Międzynarodowe Forum „Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce”

Zachęcamy przedsiębiorców z terenu naszej gminy do uczestnictwa w VIII edycji Forum „Dni Ukraińskiego Biznesu w Polsce”.

Pierwsza część forum odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku w Warszawie, druga – w dniu 11 maja 2018 roku w Gdańsku. Fora organizowane są corocznie przez Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Patronatem tych wydarzeń jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP.

Forum dotyczy aktualnych tematów z zakresu współpracy gospodarczej, w szczególności perspektyw inwestycyjnych dla polskiego biznesu w ukraińską gospodarkę oraz możliwości zwiększenia wymiany handlowej pomiędzy krajami.

Więcej informacji udzielają:
w Polsce – pani Inha Livandovska, e-mail: events@euconpl.eu , tel. +48 577 077 287,
na Ukrainie – pani Olena Vakulik, e-mail: events@eucon.ua , tel. +380(44)2380944.

Rejestracja i program forum (tutaj)
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.ukrbizpol.org

Internetowa Giełda Rolna

Internetowa Giełda Rolna Agro – Market 24 jest platformą internetową skierowaną do producentów rolnych. W Agro-Market24 producenci rolni mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń i przede wszystkim w łatwy i szybki sposób znaleźć odbiorców na swoje produkty 7 dni w tygodniu na rynku krajowym i międzynarodowym. Portal oferuje bezpośredni dostęp do szerokiego rynku odbiorców (pominięcie pośredników), umożliwia sprzedaż w wyższych cenach niż dotychczas.

Więcej informacji na Giełda rolnicza Agro-Market24

info z tukontakt@wiazowna.pl