radio button eu button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

17 lutego: Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące działki w Duchnowie

17 lutego w sobotę o godzinie 17 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157 obędzie się spotkanie podsumowujące przeprowadzone w styczniu konsultacje społeczne dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. Na spotkaniu omówione zostaną pomysły przedstawione przez dorosłych, młodzież, a także dzieci. Porozmawiamy o pomysłach, które można pogodzić jak i o tych, które wzajemnie się wykluczają.  Przedstawiony zostanie także dalszy harmonogram prac nad planem miejscowym. Serdecznie zapraszamy!

http://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-dzialki-duchnowie-przyjdz-zadecyduj/
http://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-w-duchnowie/

Konsultacje społeczne w Duchnowie

W ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w dniach 11 i 12 stycznia 2018 r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. W pierwszym spotkaniu wzięli udział dorośli, natomiast drugie spotkanie dedykowane było dzieciom i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wyrażenie swoich oczekiwań oraz potrzeb dotyczących przyszłości budynku i jego otoczenia. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków za pomocą aplikacji internetowej. W bardzo prosty sposób mogą Państwo przekazać nam kolejne pomysły na zagospodarowanie tego terenu (wystarczy się zalogować, link do aplikacji pod tekstem).

Wszystkie pomysły zostaną przeanalizowane i przedstawione na spotkaniu podsumowującym konsultacje, które odbędzie się 17 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Konsultacje społeczne dotyczące działki w Duchnowie – przyjdź i zadecyduj!

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania działki gminnej w Duchnowie przy ulicy Wspólnej 157. Na spotkaniach omówimy możliwości zagospodarowania terenu publicznego wokół budynku, jak i samego obiektu, w którym obecnie mieści się świetlica i biblioteka. Spotkania odbędą się w najbliższy czwartek 11 stycznia 2018 o godzinie 18:00 oraz w piątek 12 stycznia 2018 o godzinie 16:00. Spotkanie piątkowe dedykowane jest dzieciom i młodzieży szkolnej. Konsultacje odbędą się w budynku świetlicy przy ul. Wspólnej 157 w Duchnowie.
Poniżej ulotka dotycząca konsultacji.

„Poczuj Magię Świąt”

W trzy kolejne weekendy grudnia instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury, będą starali się przybliżyć nam Święta Bożego Narodzenia. Będą przygotowywać liczne dekoracje, ozdoby. Warsztaty pt. „Poczuj magię Świąt”, o których mowa to doskonała okazja do integracji mieszkańców, wspólnego spędzenia czasu wolnego. Chcemy, aby prawdziwa magia Świąt, ciepła, rodzinna i radosna atmosfera towarzyszyła nam przez cały okres adwentowego oczekiwania.

Proponujemy zajęcia artystyczne, w których mogą brać udział całe rodziny. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Liczymy na współpracę międzypokoleniową. Liczne rozmowy, także o tradycjach świątecznych, pozwolą cieszyć się tą magiczną aurą jak najdłużej.

Na plakacie prezentujemy harmonogram spotkań. Zapraszamy!

magia świąt w świetlicach

Fundusz sołecki na 2018 r. podzielony

W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. W spotkaniach udział wzięło 554 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Do podziału było 830 722,40 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys. zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zorganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały przekazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów zabaw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

11.11.2017 r., kościół pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

w programie:

9:55 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów
10:00 – 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
11:00 – 11:15 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
11:15 – 11:30 Koncert patriotyczny “Drogi do wolności”

12.11.2017 r., plac przy kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, godz. 11:00-16:00

w programie:

grupy rekonstrukcyjne, prezentacja uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniejszych epok, wystawa „Ciuchcie Warszawskie”

12.11.2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, godz. 16:15

w programie:

koncert patriotyczny pt. „Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program muzyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowiecza aż do lat 80-tych XX wieku.

Gorąco polecamy!

„Duchnów aktywizacja gospodarcza” – dyskusja nad projektem planu

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów aktywizacja gospodarcza” obejmującego tereny pomiędzy ulicami Bosmańską, Spacerową i Ustronną w Duchnowie.

Dyskusja odbędzie się 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku, na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Projektu planu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Więcej informacji o planie udziela:

Rafał Musiałek

pok. 005
tel. 22 512 58 19

e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Dożynki Gminne w Duchnowie

W niedzielę 3 września świętowaliśmy Święto Plonów. Dożynki w tym roku odbyły się w Duchnowie, ostatnie w tym miejscu odbyły się w 1995 roku.  Specjalnie przygotowane na tę okazję drogowskazy kierowały do miejsca imprezy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą plenerową celebrowaną przez proboszcza Parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Wiązownie Edwarda Kowarę. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Podczas mszy poświęcono wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa. W konkursie na najciekawszy i najbardziej barwny wieniec dożynkowy zwyciężyło sołectwo Duchnów, drugie miejsce zajęła Glinianka, trzecie Malcanów a czwarte przypadło Rzakcie zeszłorocznemu organizatorowi dożynek.

Starostowie dożynek: Anna Ruszkowska i Leszek Sobota (Radny z Duchnowa) dokonali tradycyjnego obrzędu przekazania chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów zbóż wójtowi Januszowi Budnemu. Na przybyłych mieszkańców czekała piękna i okazała wystawa płodów rolnych (owoców, warzyw, kwiatów polnych) i zagroda wiejska. Obie atrakcje przygotowali mieszkańcy Duchnowa na czele z sołtys Hanną Kowalczyk oraz Agnieszką Łątką. Można było także obejrzeć starodawne maszyny rolnicze, sprzęty i powóz konny.

Na scenie wystąpiły zespoły: Rzakcianki, które przygotowały specjalny repertuar na tę uroczystość, Koło Gospodyń Wiejskich z Glinianki z przyśpiewkami ludowymi oraz zespoły Mario Bischin, Shantel i Delay.

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku zachęcali do wzięcia udziału w akcji „Pomaganie przez podjadanie”, polegającej na kupnie jabłek, ofiarowanych przez: Gminę Chynów, Wilgę Fruit z Sobień-Jezior i Barbarę Szwedo z Wiązowny. Można także było nabyć kolorowanki, słodycze i książki. Udało się zebrać 2302 zł na rzecz Teosia Górskiego, który potrzebuje 800 tys. zł na operację nóżek.

Nie zabrakło atrakcji takich jak: wesołe miasteczko, stoisk rękodzielników i wystawców. Można było spróbować miodów z własnej pasieki lub skosztować cukierków regionalnych. Do obejrzenia była także wystawa poświęcona Wincentemu Witosowi jednej z najwybitniejszych postaci polskiego ruchu ludowego i życia politycznego kraju w XX wieku. Pomimo pochmurnej pogody zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Budowa ogrodzenia w Rzakcie i Duchnowie

Trwa montaż ogrodzenia wokół boiska w Duchnowie za budynkiem biblioteki przy ul. Wspólnej 157. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy, w tym z wydzielonego funduszu sołeckiego Duchnowa w kwocie 15 tys. zł. Całość inwestycji będzie kosztowała prawie 34 tys. zł. Za tę kwotę wybudujemy ogrodzenie panelowe o długości 221 mb, 2 bramy i 4 furtki. Teren pod wykonanie nowego ogrodzenia przygotował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Zakład zdemontował również stare ogrodzenie, usunął gruz, wyciął krzewy i przeprowadził niwelację terenu.

Ogrodzenie zostanie wykonane w technologii panelowej. Ogromną zaletą tego typu ogrodzeń jest łatwość montażu i ewentualnych napraw. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z placu zabaw, a także boiska.

Ponadto prowadzimy również równolegle budowę ogrodzenia w Rzakcie przy budynku starej hydroforni, który jest obecnie wykorzystywany przez klub sportowy LUKS Rzakta. Za kwotę 12 tys. zł zostanie wybudowane ogrodzenie panelowe o długości 82,5 mb, brama i 3 furtki. Również w tym przypadku ZWiK w Wiązownie przygotował teren pod montaż nowego ogrodzenia. Zakończenie budowy ogrodzeń planowane jest na 31 sierpnia.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Wiązowna z przyjemnością informuje, że Rada Gminy Wiązowna w dniu 24.04.2017 r. podjęła 9 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Malcanów Akacjowa”, ,,Rzakta I” „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza II”, „Izabela Dębów”, „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”, „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Dworska”, „Glinianka Wrzosowa – Wawrzyniecka”. Uchwała 63.XXXIX.2017 dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna będzie procedowana indywidualnym trybem.

Uchwały z załącznikami graficznymi dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna: tutaj.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@wiazowna.pl w nieprzekraczalnym terminie od 10  do 31 lipca 2017 r.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 5 816 – 818.