radio button eu button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

II Otwockie Forum Kobiet

W miniony piątek 9 marca w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza odbyło się II Otwockie Forum Kobiet objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wiązowna.

Celem Otwockiego Forum Kobiet jest wspieranie oraz zachęcanie kobiet do aktywności społecznej i działalności biznesowej. Koordynatorem wydarzenia był Łukasz Płaczek – kierownik sekcji ds. kultury i promocji w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku oraz Barbara Stocka – bizneswoman.

Spotkanie podzielone było na panele. Pierwszy z nich poświęcony był kobietom promującym powiat otwocki. Wzięły w nim udział: Hanna Gumowska – finalistka Miss Polonia 2017, Hanna Chaciewicz – przedsiębiorca oraz Aneta Bartnicka – propagatorka kultury kołbielskiej, radna powiatu otwockiego.

W drugim panelu wzięły udział: Anna Rosłaniec – Sekretarz Gminy Wiązowna, Karolina Zowczak – Wójt Gminy Osieck, Monika Zachaj – lingwistka, dyrektor Wyższej Szkoły Japonistyki, Ilona Zbyszyńska – społeczniczka i bibliotekarka w Gminie Karczew oraz Aliki Pitta – tancerka w ZPiT Śląsk. Tematyka tego panelu krążyła wokół tego, jak postrzegane są kobiety na wysokich stanowiskach i co to znaczy być kobietą sukcesu. Panie podkreśliły, jak ważne jest, by szefowie oceniali pracowników w oparciu o ich kompetencje i zaangażowanie, a nie stereotypy.

W ostatnim panelu głos zabrali panowie, którzy opowiadali m.in. o tym, za co kochają kobiety. Na zakończenie wystąpiła Marta Gałuszewska, zwyciężczyni 8. edycji telewizyjnego talent-show „The voice of Poland”, która wykonała autorskie piosenki i covery. Wszystkie przybyłe na forum panie otrzymały kwiaty.

Organizatorzy zaprosili na kolejne forum za rok. Gratulujemy ciekawego wydarzenia i cieszymy się, że na terenie powiatu otwockiego powstała taka inicjatywa, dająca inspirację i umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Tekst na podstawie relacji Martyny Kędziorek z halootwock.pl

Remonty dróg powiatowych za gminne pieniądze

Plany budżetów Gminy Wiązowna i Powiatu Otwockiego jasno pokazują: remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy w zdecydowanie większej części finansowane są z naszego budżetu. Gmina Wiązowna od 3 lat bierze na siebie znaczny ciężar remontowania „powiatówek”, którymi zarządza samorząd powiatowy.

Podobnie będzie w tym roku. Plan budżetowy zakłada, że na remonty dróg powiatowych wydamy z naszej kasy ponad 1 mln 700 tys. zł. Na ten sam cel powiat zamierza przekazać 850 tys. zł. Podobnie było w ostatnich latach. Powiat inwestuje tam, gdzie do remontu lub budowy dołożyć może gmina. Choć stan naszych „powiatówek” długo jeszcze będzie pozostawiał wiele do życzenia, to w ciągu ostatnich 3 lat wydaliśmy na ich remonty łącznie prawie 7 mln zł. Pod tekstem publikujemy informacje o remontach planowanych na 2018 rok i zestawienie wydatków na remonty i budowę dróg powiatowych od 2015 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, tel. 22 780 64 21, email: zdp@powiat-otwocki.pl

Zestawienie pomocy rzeczowych i finansowych dla Powiatu Otwockiego na rok 2018

Zestawienie pomocy rzeczowych i finansowych dla Powiatu Otwockiego na rok 2018.

Zestawienie środków na remonty i budowę dróg powiatowych w latach 2015 – 2018.

Zestawienie środków na remonty i budowę dróg powiatowych w latach 2015 – 2018.

Relacja z LII Sesji Rady Gminy

Na styczniowej sesji (31.01.) radni podjęli 22 uchwały. Wszystkie jednogłośnie. Szereg uchwał, dotyczyło remontów i budowy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy.

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Powiatowi Otwockiemu pomocy finansowej i rzeczowej na ten właśnie cel. Dwie największe inwestycje, to kontynuacja modernizacji drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi nieruchomości za 56 tys. zł. Na podstawie, której zostanie wykonany brakujący odcinek ul. Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. Druga ważna inwestycja to wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej w Gliniance. Przewidywany koszt to 350 tys. zł. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej etapami od 2016 r., która przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Malcanowie i szkoły w Gliniance.

Radni, jak co roku, podjęli uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Więcej o tej sprawie będziemy pisali w lutowym numerze miesięcznika „Powiązania”.
Radni zdecydowali o pozostawieniu na tym samym poziomie co w roku 2017 opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. Bosmańską). To bardzo istotny dokument, który pozwoli rozwijać na tym terenie duże inwestycje, a tym samym w przyszłości zwiększać przychody podatkowe gminy. Plan jest istotny także dla właścicieli nieruchomości na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową. Powstający plan uwolni te tereny pod nowe inwestycje.

Radni zajęli stanowisko, w którym wyrazili wolę przeznaczenia działki nr 195 o pow. 0,33 ha w Wiązownie pod budowę nowego Posterunku Policji oraz o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu gminy w bieżącym roku do 300 tys. zł oraz 1 mln. zł do 2020 roku. Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w związku z rozbudową dróg krajowych, autostrady a także budową centrum handlowego.

Na Sesji obecni byli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych, którzy przedstawili plany budowy linii wysokiego napięcia od Kozienic do Miłosnej, która ma zastąpić istniejącą linię. Wymienione zostaną wysłużone słupy na nowe i smukłe dzięki czemu przewody będą wyżej zawieszone oraz stare przewody na nowoczesne (trójwiązkowe) zmniejszające hałas. O spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami będziemy informować na bieżąco.

Natomiast reprezentanci Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawili zmiany w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz do wglądu w Biurze Rady, pok.207. Sesje zawsze są otwarte dla wszystkich. Zapraszamy!

Największy budżet inwestycyjny w historii Gminy Wiązowna

Ponad 25 mln zł – tyle wydamy na inwestycje, a więc infrastrukturalny rozwój naszej gminy w tym roku. To historyczny rekord! Dziś budżet inwestycyjny jest o 40% wyższy niż na początku tej kadencji samorządu. To pozwoli przeprowadzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji. Nasze potrzeby wciąż są ogromne, ale przy rozsądnym gospodarowaniu takim budżetem w tym roku zrealizujemy wiele z nich.

Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. Bo tak jak w każdym gospodarstwie domowym, inwestować możemy tylko to, co nam pozostanie po opłaceniu wszystkich rachunków i zobowiązań, tak w przypadku gminy na modernizację infrastruktury możemy przeznaczyć pieniądze, które pozostaną po zabezpieczeniu wszystkich innych stałych wydatków. Dochody naszej gminy jednak systematycznie rosną. W 2018 roku zwiększą się o kolejne 6,7 mln zł. W 2017 roku wynosiły one bowiem ponad 78 mln zł, a w tym roku wyniosą, według prognozy, ponad 85 mln zł.

Skąd ten wzrost?

Dochody gminy to oprócz subwencji z budżetu państwa przeznaczonych na konkretne cele (np. oświatę), także wpływy z podatków PIT (od osób prywatnych) i CIT od przedsiębiorstw. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy ok. 9400 mieszkańców. Dziś jest nas już prawie 12 tys. Każdy, kto ma jakieś dochody, jest zameldowany w naszej gminie albo chociaż zgłosił do urzędu skarbowego, że chce się tu rozliczać, przekazuje część swoich podatków do gminnej kasy. Od trzech lat na terenie gminy ustawiamy tablice, które informują, jakie inwestycje przeprowadzane są w danej okolicy i ile mieszkańcy z własnych podatków za nie zapłacili – mówi wójt Janusz Budny. – To działa, bo z roku na rok rosną wpływy z podatku PIT. Nasi mieszkańcy chętniej się u nas meldują. W zeszłym roku wpływy z PIT-u wynosiły ponad 21,6 mln zł. W tym roku wyniosą ponad 24,4 mln zł. To wzrost o ponad 2,7 mln zł. A dla mnie to dowód na to, że dobra komunikacja z mieszkańcami po prostu wszystkim się opłaca. Te pieniądze pozwolą na ogromne dofinansowanie remontów dróg powiatowych (1,7 mln zł) i na remont budynku po dawnym GS w centrum Wiązowny, gdzie powstanie Gminne Centrum Kultury. Choćby na przykładzie tych dwóch inwestycji widać, że naprawdę warto płacić podatki w miejscu zamieszkania.

W tym roku najwięcej pieniędzy wydamy na budowę ścieżki rowerowej. Pochłoną one ponad 6,8 mln zł. To ogromne pieniądze, ale w większości (5 mln) pochodzą one z zewnętrznej dotacji. Nasi urzędnicy systematycznie szkolą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że to ostatnie lata, kiedy na projekty infrastrukturalne możemy dostać tak duże dofinansowanie. Dziś Unia Europejska najchętniej dofinansowuje projekty, które łączą wiele samorządów. Dają korzyści mieszkańcom sąsiadujących gmin. Przykładem takiego projektu jest właśnie budowa ścieżki rowerowej od Halinowa do Józefowa.

Na wykresie pokazujemy, jak zmieniał się budżet inwestycyjny naszej gminy od 2012 roku.

Wykres wydatki inwestcyjne

Kolejne wyróżnienie dla gminy

 W ubiegłym roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę!” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Jej celem było ograniczenie sięgania po alkohol i dopalacze przez dzieci i młodzież gimnazjalną. Najmłodsi uczyli się panować nad sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy ktoś proponuje im alkohol lub dopalacze. Za całoroczną pracę profilaktyczną nasza gmina otrzymała certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. 

Kolejne wyróżnienie dla gminy

Ścieżka rowerowa – budowa ruszyła

Od Halinowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę i dalej do Józefowa. Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową. Zależało nam na tym, by zrealizować budowę zgodnie z sugestiami mieszkańców i najnowocześniejszymi trendami w miejskiej urbanistyce. Betonowa kostka – dotąd często używana na nawierzchniach dla rowerów – nie sprawdza się, o czym wie każdy, kto choć raz przejechał się rowerem po takiej ścieżce na dłuższym odcinku. Ten odcinek drogi dla rowerów będzie nas kosztował 7 215 505,85 zł. Znaczną część tej kwoty 4 905 010,67 uzyskaliśmy z dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Poddziałanie 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Naszą ścieżkę budują dwie firmy: „TOMIRAF” S.C. Michał Tomaszewski Rafał Tomaszewski i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Całkowite zakończenie budowy ścieżek rowerowych jest zaplanowane na koniec września 2018 r. Budowa ścieżek rowerowych jest w 80% dofinansowana ze środków UE. Zależy nam na tej budowie, bo znacznie podniesie ona poziom bezpieczeństwa rowerzystów, w tym dzieci, które na rowerach dojeżdżają do szkół.

Warsztaty urbanistyczne na przykładzie naszej gminy

Jako podwarszawska gmina, podlegamy ciągle silnej urbanizacji związanej z rozlewaniem się zabudowy wokół aglomeracji. Posiadamy istotne walory przyrodnicze (m.in.: Mazowiecki Park Krajobrazowy, doliny rzeki Świder i Mieni, lasy oraz otwarte krajobrazy) oraz konkretne uwarunkowania (budowa dróg tranzytowych, cenne obszary chronione) ograniczające możliwości inwestycyjne, a przy tym znaczna część obszaru gminy nie jest jeszcze gęsto zabudowana. Zaprosiliśmy wykładowców i studentów architektury z Politechniki Warszawskiej, aby wspólnie zastanowić się nad:

– możliwościami dalszego rozwoju przestrzennego gminy,
– szansami, jakie daje rozwój, promowaniem działań, które sprawią, że w przyszłości nie będziemy tylko kolejną sypialnią Warszawy, ale atrakcyjnym i niezależnym miejscem do życia,
– nad wartościami, które należy pielęgnować i rozwijać,
– zagrożeniami, które niesie za sobą chaotyczny rozrost zabudowy,
– mocnymi i słabymi stronami lokalizacji gminy w tej części mapy aglomeracji.

Wiązowna jest o tyle istotnym miejscem, dla tego typu spotkań i dyskusji ponieważ, procesy urbanizacyjne nie są tu jeszcze tak intensywne jak np. po zachodniej stornie Wisły (Pruszków, Piastów, Raszyn itp.). Z czasem procesy te będą narastać, co powoduje, że mamy dużo do zyskania, ale tez i dużo do stracenia. Ważne jest, aby świadomie kształtować rozwój przestrzenny, żeby zysk szedł w parze z jakością życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

Efektem warsztatów były prace kursowe studentów i absolwentów wydziału architektury PW, dotyczące koncepcji urbanistycznej rozwoju Wiązowny z uwzględnieniem bardziej szczegółowych rozwiązań dla Glinianki. Wójt ufundował nagrodę dla najlepszej pracy, jak również nagrodził dwie wyróżnione prace. Po zakończeniu warsztatów był także czas na zwiedzenie Izby Regionalnej w Gliniance.

Prace oceniło jury w składzie:
Janusz Budny – wójt gminy,
Tomasz Kostyra – zastępca wójta,
Maciej Nejman – naczelnik wydziału planowania przestrzennego,
Sławomir Burbicki – główny specjalista wydziału planowania przestrzennego,
dr inż. arch. Anna Grabowska (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej),
dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej),

Zwycięzcami zostali Jakub Galla i Mikołaj Gomółka, wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Kaca i Joanna Romaniuk oraz Bolesław Klimkiewicz.
Wręczono dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych oraz rozdano certyfikaty uczestnictwa dla pozostałych uczestników warsztatów.
Wszystkie prace dostępne są na stronie (Design works). Zachęcamy do zapoznania się.

Budżet na 2018 rok uchwalony

Najważniejsza uchwała podjęta na ostatniej sesji w tym roku to uchwała budżetowa na 2018 rok. Po autopoprawce do projektu budżetu, budżet zakłada dochody na poziomie 85 041 708,65 zł, a wydatki 92 129 458,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), planowany na prawie 26 mln zł. Względem ostatnich zmian (wprowadzonych na sesji grudniowej) dochody w 2018 roku wzrosną o 8,56 % natomiast wydatki o 11,46 %. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26 mln zł. Planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł. Reszta pochodzić będzie bezpośrednio z naszych podatków. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 25 mln zł:
• ścieżki rowerowe 6,8 mln zł,
• systemowa modernizacja placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 6,5 mln zł,
• modernizacja i budowa dróg prawie 4 mln zł,
• budowa kanalizacji i wodociągów prawie 3 mln zł,
• budowa świetlic około 1,4 mln zł,
• Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł,
• oświetlenie uliczne 605 tys zł,
• Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji było wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, które uelastycznią wymogi dotyczące miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Podczas sesji na ręce Alicji Dybkowskiej-Purwin i Marka Purwin zostało wręczone wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Wiązowna dla stowarzyszenia „Więzy” za wkład w rozwój kultury i turystyki. Niespodzianką była wizyta harcerzy ze 102 Drużyny Harcerskiej „Aventuro”, którzy przynieśli betlejemskie światło. Po podpisaniu przez przewodniczącą rady, wszystkie uchwały dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Będzie nowa świetlica w Pęclinie

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Pęclinie. Będzie to kolejna świetlica w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich w naszej gminie, a pierwsza wyposażona w odnawialne źródła energii. Wartość całej inwestycji to ponad 350 tys. złotych w tym 229 tys. złotych stanowi dotacja z województwa mazowieckiego.

Zgodnie z umową zawartą z województwem, zakończenie inwestycji przewidziane jest nie później niż do końca 2018 roku, obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, by prace budowlane rozpocząć z nadejściem wiosny. Nowa świetlica stanie się bezpiecznym miejscem gdzie dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości będą mogły ciekawie i aktywnie spędzać czas, a Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie dotrze ze swoją ofertą w kolejne tereny naszej gminy.

Złożyliśmy wniosek w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji służącej mieszkańcom, prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”.

Projekt świetlicy w Pęcliniezagospodarowanie PeclinProjekt świetlicy w PęclinieAutor projektu: Pracownia projektowa Lesława Bubieńca

Samorząd dla przedsiębiorców – VIII Forum Gospodarcze za nami

W Dzień Kupca, czyli święto przedsiębiorców spotkaliśmy się na VIII Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna. To była kolejna okazja do poszerzenia współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami. W forum wzięło udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele firm oraz samorządu, wśród nich: Paweł Rupniewski Wicestarosta Otwocki; Roman Zdunik członek Zarządu Powiatu Otwockiego, rektor dr Tadeusza Graca i prof. dr. hab. Bronisław Sitek z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Marek Banaszek z-ca burmistrza Józefowa, radni gminy z przewodniczącą Renatą Falińską na czele, a także przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych gminy.

Pomysłodawca i gospodarz forum wójt Janusz Budny, w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest współpraca między lokalnymi przedsiębiorcami i wspólne działania na rzecz gminy. W programie przedstawiono cztery panele. Pierwszy poświęcony był budowie centrum handlowego Auchan w Góraszce, który przedstawił Marcin Dworak – Koordynator ds. rozwoju Auchan Polska oraz Antoni Stachura – szef projektu z firmy IMMOCHAN POLSKA Sp. z o.o. Już wkrótce u nas powstanie największe na Mazowszu centrum handlowe.

Kolejnym tematem było prawo pracy wobec cudzoziemców przedstawione przez adw. Patrycję Szydłowską-Dorosz. Czeka nas w przyszłym roku wiele zmian w tej materii, które sprawią, że łatwiej będzie firmom zatrudniać obcokrajowców.
W panelu poświęconym leasingowi, głos zabrał Krzysztof Kuroń, dyrektor oddziału Idea Leasing. Podkreślił, iż leasing jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw, która w bezpieczny sposób może się przyczynić do rozwoju firmy. Na zakończenie części wykładowej, Prezes Stowarzyszenia „Potencjał w Nas” Aneta Brzuzy przedstawiła zagadnienie dotyczące pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Podczas forum za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę statuetkę „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” otrzymała Firma Tabit – producent makaronów Bartolini oraz przedsiębiorstwo Ogrodnictwo WIŚNIEWSKI Jacek Junior Sp. z o.o.