radio button eu button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Grudniowy numer Powiązań – zapraszamy do lektury!

Mamy dla Państwa grudniowy numer „Powiązań”, a w nim m.in. relacja z rozpoczęcia akcji „Świąteczna radość pomagania”, VII Forum Gospodarczego, informacje o postępie prac przy rozbudowie szkół, przegląd ogólnopolskich rankingów, w których zajmujemy coraz wyższe pozycje!

Najnowsze „Powiązania” dostępne są w szkołach, bibliotekach i sklepach na terenie gminy. W wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony.

Polecamy!

Uwaga! podtopienia

W związku z obfitymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wód w lokalnych ciekach wodnych, z możliwością wystąpienia podtopień.

W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Wiązowna wydał w dniu 15 grudnia br. zarządzenie w sprawie wprowadzenia stanu alarmowego spowodowanego podtopieniami na terenie Gminy Wiązowna, w sołectwach Boryszew, Góraszka, Stefanówka i Wiązowna Gminna.

Niniejszym zarządzeniem Wójt Gminy upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń i nakazów mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia. Ponadto służby mają możliwość wejścia na prywatne posesje, w celu udrożnień rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na Sesję budżetową

Ostatnią sesję w tym roku zaplanowaną na 19 grudnia radni poświęcą głównie budżetowi gminy na 2018 rok. Projekt zakłada dochody na poziomie 84 805 187,65 zł, a wydatki 90 792 937,65 zł. Głównym składnikiem dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), planowany na 24,4 mln zł. Dochody wzrosną w stosunku do 2017 r. o 12,3%. Budżet gminy po stronie wydatków bieżących (bez inwestycji) to przede wszystkim oświata, gdzie łączne nakłady przekroczą kwotę 26,4 mln zł. Planowana subwencja oświatowa z budżetu Państwa to tylko 13,3 mln zł. Reszta pochodzić będzie bezpośrednio z naszych podatków. Na pomoc społeczną wraz z obsługą programu „500+” przewidziano kwotę 17,2 mln zł. W sumie wydatki wzrosną o 7,9% w stosunku do 2017 r.

Na inwestycje (wydatki majątkowe) w przyszłym roku zaplanowaliśmy ponad 24 mln zł:
• ścieżki rowerowe 6,8 mln zł
• systemowa modernizacja placówek oświatowych i ich termomodernizację w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeznaczyliśmy 7,45 mln zł
• modernizacja i budowa dróg prawie 4 mln zł,
• budowa kanalizacji i wodociągów 1,7 mln. zł,
• budowa świetlic około 1,4 mln zł,
• Duchnowski Dom Kultury 500 tys. zł.
• oświetlenie uliczne 900 tys zł.
• Gminne Centrum Kultury 900 tys. zł.

Ponad 1,7 mln zł planujemy przekazać Powiatowi Otwockiemu na prace na drogach powiatowych w naszej gminie. Ważnym zadaniem, mającym wpływ na rozwój naszej gminy jest komunikacja (ZTM i L), na którą planujemy wydać o 1,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku tj. jest 2,5 mln zł. Wiąże się to z planami uruchomienia nowej linii lokalnej „L” na trasie Michałówek – Izabela – Zakręt – Sulejówek. Natomiast na współpracę z organizacjami pozarządowymi wydamy prawie 557 tys. zł. Będzie to o 14,76% więcej w stosunku do tego roku. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego, dzielonego przez mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli na tegorocznych zebraniach, wykazane zostały w załączniku do projektu budżetu „Tabela 10”. Radni zajmą się też ustaleniem przebiegu istniejących dróg gminnych, co pozwoli ustalić jednoznacznie ich przebieg oraz zmianami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna, które uelastycznią wymogi dotyczące miejsc parkingowych dla zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowej. Sesja Rady Gminy Wiązowna jak zwykle jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy!

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jerzego Jędrzejczaka, żołnierza AK (pseudonim „Malicz”) V Obwodu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.

Dzieciom Markowi Jędrzejczakowi, wójtowi Gminy Wiązowna kadencji 2006-2010 i Elżbiecie Jędrzejczak, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Gminy oraz pozostałej rodzinie zmarłego i najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna
Renata Falińska Przewodnicząca Rady Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Będzie nowa świetlica w Pęclinie

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Pęclinie. Będzie to kolejna świetlica w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich w naszej gminie, a pierwsza wyposażona w odnawialne źródła energii. Wartość całej inwestycji to ponad 350 tys. złotych w tym 229 tys. złotych stanowi dotacja z województwa mazowieckiego.

Zgodnie z umową zawartą z województwem, zakończenie inwestycji przewidziane jest nie później niż do końca 2018 roku, obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, by prace budowlane rozpocząć z nadejściem wiosny. Nowa świetlica stanie się bezpiecznym miejscem gdzie dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości będą mogły ciekawie i aktywnie spędzać czas, a Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie dotrze ze swoją ofertą w kolejne tereny naszej gminy.

Złożyliśmy wniosek w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy inwestycji służącej mieszkańcom, prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”.

Projekt świetlicy w Pęcliniezagospodarowanie PeclinProjekt świetlicy w PęclinieAutor projektu: Pracownia projektowa Lesława Bubieńca

Św. Mikołaj w Wiązownie

Wspólne ubieranie choinki za nami. 10 grudnia bawiliśmy się w Gminnym Parku Centrum. Na najmłodszych czekała fabryka elfów, gdzie mogli napisać i wysłać list do św. Mikołaja, ulepić bałwana z masy śnieżnej, skorzystać z usługi portrecistki, wykonać liczne ozdoby świąteczne, sfotografować się przy Cukrowej Bramie i ze św. Mikołajem na Biegunie Północnym. Tego dnia mogliśmy poślizgać się za darmo na lodowisku, które otwarte będzie całą zimę. Wydarzenie rozpoczął chór dzieci klas gimnazjalnych i podstawowych ze szkoły w Gliniance na czele z jego założycielką Grażyną Kilbach, która z rąk wójta odebrała statuetki „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” dla siebie i dla chóru.

Na scenie zaprezentowali się podopieczni Szkoły Tańca FAST-STEP, a instruktor Maciej Piwiński zaprosił dzieci oraz rodziców, by wspólnie zatańczyli największy przebój tego roku „Despacito”. Uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci, gdy pod sceną pojawił się bałwanek Olaf. Tak do wspólnej zabawy zaprosiła Agencja Artystyczna Moc Art, która na tę okazję przygotowała wiele konkursów i zabaw, wszystkie utrzymane w tematyce zimy i świąt. Tak przygotowane atrakcje miały zachęcić uczestników do dbania o zdrowie, ruchu na świeżym powietrzu i aktywnego uczestnictwa w życiu gminy.

Wśród bawiących się dzieci nie zabrakło naszych bohaterów akcji „Świąteczna Radość Pomagania”. Była to doskonała okazja, by podsumować akcję i zachęcić mieszkańców do dalszego pomagania Teosiowi Górskiemu oraz Rysiowi Nawrockiemu. Podczas imprezy Wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku zbierali datki na leczenie chłopców, a Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” oraz członkowie klubu „Pogodny Senior” sprzedawali ręcznie wykonane prace. Łącznie zebraliśmy 4194,42 zł, co daje 2097,21 zł dla Teosia i 2097,21 zł dla Rysia. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że impreza trwała tylko 3 godziny. Dziękujemy!

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród za udział w konkursie na „Eko ozdobę choinkową”. Ekologiczne bombki zostały powieszone na świątecznym drzewku. Pomysły na prace przeszły najśmielsze oczekiwania jury. Gratulujemy! Konkurs na eko bombkę kształtuje ekologiczne postawy i uświadamia nam, że nie potrzeba wiele, by powstało coś pięknego.

Na zakończenie, przy kolędach w wykonaniu Chóru Mienia River, życzyliśmy ze sceny wszystkim mieszkańcom gminy „Wesołych Świąt”.

Animacje przed sceną

Występ Chóru Mienia River

Samorząd dla przedsiębiorców – VIII Forum Gospodarcze za nami

W Dzień Kupca, czyli święto przedsiębiorców spotkaliśmy się na VIII Forum Gospodarczym Gminy Wiązowna. To była kolejna okazja do poszerzenia współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami. W forum wzięło udział blisko 100 osób, w tym przedstawiciele firm oraz samorządu, wśród nich: Paweł Rupniewski Wicestarosta Otwocki; Roman Zdunik członek Zarządu Powiatu Otwockiego, rektor dr Tadeusza Graca i prof. dr. hab. Bronisław Sitek z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Marek Banaszek z-ca burmistrza Józefowa, radni gminy z przewodniczącą Renatą Falińską na czele, a także przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych gminy.

Pomysłodawca i gospodarz forum wójt Janusz Budny, w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest współpraca między lokalnymi przedsiębiorcami i wspólne działania na rzecz gminy. W programie przedstawiono cztery panele. Pierwszy poświęcony był budowie centrum handlowego Auchan w Góraszce, który przedstawił Marcin Dworak – Koordynator ds. rozwoju Auchan Polska oraz Antoni Stachura – szef projektu z firmy IMMOCHAN POLSKA Sp. z o.o. Już wkrótce u nas powstanie największe na Mazowszu centrum handlowe.

Kolejnym tematem było prawo pracy wobec cudzoziemców przedstawione przez adw. Patrycję Szydłowską-Dorosz. Czeka nas w przyszłym roku wiele zmian w tej materii, które sprawią, że łatwiej będzie firmom zatrudniać obcokrajowców.
W panelu poświęconym leasingowi, głos zabrał Krzysztof Kuroń, dyrektor oddziału Idea Leasing. Podkreślił, iż leasing jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw, która w bezpieczny sposób może się przyczynić do rozwoju firmy. Na zakończenie części wykładowej, Prezes Stowarzyszenia „Potencjał w Nas” Aneta Brzuzy przedstawiła zagadnienie dotyczące pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Podczas forum za zasługi dla społeczności Gminy Wiązowna w dziedzinie promocji gospodarczej oraz za wsparcie uroczystości i imprez organizowanych przez gminę statuetkę „Zasłużony dla Gminy Wiązowna” otrzymała Firma Tabit – producent makaronów Bartolini oraz przedsiębiorstwo Ogrodnictwo WIŚNIEWSKI Jacek Junior Sp. z o.o.

Zmiana nazwy ZWIK od nowego roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 1 stycznia 2018 r. zmieni nazwę na Zakład Gospodarki Komunalnej. ZWiK zajmuje się nie tylko wodociągami i kanalizacją, ale także drogami, zielenią na terenach publicznych i remontami w budynkach gminnych. Nazwy i pieczątki nie są najważniejsze, ale czas uregulować także i tę formalną kwestię. Telefon kontaktowy ZGK pozostaje bez zmian, 22 789 01 33. Godziny pracy także nie ulegają zmianie. ZGK będzie do dyspozycji w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00-16.00. Zmieniają się natomiast adresy mailowe. Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich maili, które będą obowiązywać od nowego roku.

Szlachetna Paczka w tym roku dla gminy Czarna

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego to hasło szlachetnej paczki. W tym roku pomagaliśmy siedmioosobowej rodzinie z partnerskiej gminy Czarna na Podkarpaciu. Oprócz potrzebnych rzeczy do codziennego życia Mikołaj zawiózł i te najbardziej wymarzone prezenty przez najmłodsze dzieci: gitarę, buty korki i sztalugi malarskie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, placówkom oświatowym, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, Radnym i pracownikom urzędu za ten dar serca. Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca.

Bezpłatna mammografia w Otwocku

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat.Mammobus Lux Medu będzie czekał na panie w Otwocku przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Poniatowskiego 1013 grudnia. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badanie pod nr tel. 58 666 24 44 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00, w sobotę od 09:00 do 15:00 lub na stronie mammo.pl

Plakat informacyjny mammobus
Ulotka informacyjna