radio button eu button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zawieś/wznów działalność gospodarczą

Zawieś/wznów działalność gospodarczą

Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej

– Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
– Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.
– Do zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej służy taki sam formularz, jak ten, na którym działalność się zakłada. Procedura jest identyczna jak przy zakładaniu działalności. Szczegóły znajdziesz w zakładce „Jak założyć działalność gospodarczą”.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma  prawo przyjmować należności lub obowiązek  regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4.  ma   prawo   lub   obowiązek   uczestniczyć   w   postępowaniach  sądowych,   postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem jej wykonywania;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma  prawo osiągać  przychody  finansowe, także z  działalności prowadzonej przed zawieszeniem jej wykonywania;
7. może zostać poddany  kontroli na zasadach  przewidzianych  dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy:

Anna Sawińska– Inspektor
pok. 001
tel. 22 512 58 05
email: a.sawinska@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 12/06/2015