radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Kurs dla opiekunów osób starszych

Kurs dla opiekunów osób starszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie organizuje szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych realizowane w ramach Projektu  „Wiązowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX.  Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone dwa kursy: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych skierowane jest do osób z terenu gminy Wiązowna zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy Wiązowna.

Planowany termin realizacji kursów: luty 2017 r.
Rekrutacja trwa od 17.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna lub przesłać   e-mailem: gops@wa.home.pl bądź faxem: 22 780 46 59 w 31.

 

LOGO UE (002)

Data opublikowania strony: 19/01/2017