radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Niebawem remont ul. Spacerowej w Duchnowie

Niebawem remont ul. Spacerowej w Duchnowie

Została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Spacerowej w Duchnowie na odcinku 1,31 km. W ramach realizacji I etapu robót odcinku 460 mb od skrzyżowania z ul. Bosmańską w kierunku ul. Góry Warszawskie zostanie przebudowana droga gminna.

W ramach przebudowy zostanie wykonana stabilizacja podłoża cementem, na której następnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego. Szerokość nawierzchni z tłucznia będzie wynosiła 6,0m. Zostaną przebudowane również 2 przepusty poprzeczne pod jezdnią. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów drogowych, bądź na pas zieleni. Wyłoniono wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego tj. PPHUiT Tomiraf Jadwiga Tomaszewska z Gliny.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 235 tys. zł w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskaliśmy 30 tys. zł. Termin realizacji to koniec września br. W czasie prowadzenia robót wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu, jednakże wykonawca będzie starał się zapewnić Państwu dojazd do posesji. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Data opublikowania strony: 27/07/2017