radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Relacja z pierwszej narady sołtysów w tym roku

Relacja z pierwszej narady sołtysów w tym roku

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli cyklicznie odbywają spotkania z kierownictwem urzędu. Na naradach omawiane są najważniejsze sprawy związane z działalnością gminy. Pierwsza w tym roku narada odbyła się 16 marca. Na zebranych czekała niespodzianka – tort z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego 11 marca.
Przewodnim tematem spotkania były sprawy gospodarki wodnej i powoływanie spółek wodnych. Zgodnie z prawem wodnym do obowiązków właścicieli należy utrzymywanie we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania. Mogliśmy już w tym roku przekonać się, że tam, gdzie są spółki wodne, podtopienia nie występują. Spółki mogą pozyskiwać środki zewnętrzne na swoją działalność także z budżetu gminy, co może ulżyć właścicielom w realizacji ich obowiązków.
Kolejnymi tematami były:
– budżet gminy na 2017 r.,
– zadania inwestycyjne na 2017 r.,
– zasady i plan realizacji funduszu sołeckiego w 2017 r.,
– akcja „czyste sołectwo – moja wizytówka”, planowana na 7 i 8 kwietnia.
W sprawach różnych poproszono zebranych o zgłaszanie kandydatów do konkursu „Złote Wiązy”. Ustalony został również harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych poświęconych rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na 2018 rok. Poruszony został problem pojawiający się na przedwiośniu w prawie każdym sołectwie, którym jest stan dróg gruntowych. Wszystkie wnioski zostały spisane i będą sukcesywnie realizowane przez ZWiK.
Informacji w sprawie spółek wodnych udziela Przemysław Kaźmierczak – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 22 512 58 21, email: p.kazmierczak@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 22/03/2017