radio button eu button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

NGO, Sport

NGO, Sport

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna

ul. Kościelna 31
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 04 63
zsp@o2.pl
Pole działalności:
wspieranie osób prowadzących działalność gospodarczą, integracja środowiska przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji, działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i charytatywne

Fundacja "Nasze ogrody"

Duchnów, ul. Pogodna 16
www.naszeogrody.org
Cel działalności:
1. działania edukacyjne prowadzone w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodnictwa, uprawy i ochrony roślin, technologii żywności i żywienia, botaniki, genetyki, ekologii, skierowane do następujących grup społecznych:
a. dzieci i młodzież,
b. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, terapeuci, trenerzy,
c. dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi,
d. seniorzy,
2. dążenie do stworzenia jak największej ilości ogrodów, zielonych zakątków, sal przyrodniczych  przy instytucjach, w których w/w grupy przebywają codziennie.

Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna

ul. Kościelna 20
05-462 Wiązowna
kom. 501 714 664

Pole działalności:
tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Klub Sportowy ADVIT Wiązowna

ul. Sportowa 15
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 03 48
advit.wiazowna@wp.pl
www.advit.futbolowo.pl

Pole działalności:
piłka nożna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Klub Sportowy Glinianka

ul. Napoleońska 1
05-408 Glinianka
kom. 501 022 546
ksglinianka@tlen.pl
www.ksglinianka.futbolowo.pl

Pole działalności:
piłka nożna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Klub Sportowy Zakręt

Jolanta Rawska
ul. Sportowa 7
05-077 Zakręt
kom. 666 998 050
biuro@kszakret.pl
www.kszakret.worldofsport.pl

OSP Glinianka

ul. Napoleońska 48
05-408 Glinianka
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

OSP Malcanów

ul. Mazowiecka 22, Malcanów
05-462 Wiązowna
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

OSP Wiązowna

ul. Kościelna 41
05-462 Wiązowna
www.osp.gminawiazowna.pl

Pole działalności:
walka z pożarami i klęskami żywiołowymi, edukacja, pomoc w sytuacjach zagrożenia

Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”

Radiówek 25
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
aktywizacja i wspieranie seniorów

Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA”

Radiówek 25
05-462 Wiązowna
tel. 22 610 45 81

Pole działalności:
działania na rzecz osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych, a szczególnie stworzenie warunków do podejmowania leczenia i rehabilitacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”

ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
tel. 22 610-44-93
e-mail: biuro@naturaikultura.pl
strona www: www.naturaikultura.pl

Pole działalności:
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Stowarzyszenie Miłośników i Tradycji Kultury Ludowej „Wawrzynioki”

ul. Napoleońska 36
05-408 Glinianka
www.wawrzynioki.pl

Pole działalności:
podtrzymywanie kultury ludowej, pielęgnowanie tradycji regionu południowo – wschodniego Mazowsza

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Woli Karczewskiej

Wola Karczewska 33
05-408 Glinianka
tel. 22 789 98 48

Pole działalności:
działania na rzecz rozwoju Woli Karczewskiej oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców

Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka

Radiówek 2/2
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 06 65
stowarzyszenieradiowek@gmail.com
www.e-radiowek.pl

Pole działalności:
działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Radiówek, ochrona walorów urbanistycznych, krajobrazowych i kulturowych osiedla, aktywizacja działalności społecznej, ochrona środowiska, wydawanie gazety „Głos Radiówka”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „JESTEŚMY”

ul. Wspólna 46
Duchnów, 05-462 Wiązowna
kom. 500 116 332
biuro@wtzjestesmy.pl
www.wtzjestesmy.pl
Pole działalności:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością – zwłaszcza intelektualną poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz fizjoterapii w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!” w Radiówku.

Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno - Gospodarczej "Wola"

Wola Ducka 57 A
05-408 Glinianka
tel. 22 789 99 25

Pole działalności:
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

Stowarzyszenie „Więzy”

ul. Lubelska 29
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
działalność w zakresie turystyki, kultury, oświaty, kultury fizycznej i ochrony środowiska, a przez to zwiększenie atrakcyjności Gminy Wiązowna i regionu Mazowsza jako terenu turystycznego przyjaznego działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego - Oddział Gminny

ul. Malwy 21
05-462 Wiązowna

Pole działalności:
propagowanie idei samorządności, prowadzenie działalności na rzecz edukacji obywatelskiej i samorządowej, budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami różnych rejonów powiatu otwockiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Otwock

ul. Wawerska 8
05-400 Otwock
tel. 22 788 04 99
tpdotwock@tlen.pl
www.tpd-maz.org.pl

Pole działalności:
wspomaganie dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uczniowski Klub Sportowy „Smoki”

ul. Napoleońska 1
05-408 Glinianka
tel. 22 789 97 23

Pole działalności:
lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz”

ul. Kościelna 20
05-462 Wiązowna
tel. 22 789 01 95

Pole działalności:
szachy, siatkówka, gry zespołowe dla dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy „Zakręt”

ul. Szkolna 11
05-077 Warszawa-Wesoła
kom. 514 244 380
artur.mroczek88@gmail.com

Pole działalności:
kickboxing z elementami jujitsu i tenis stołowy dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 22/05/2015