Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wydział Techniczny UG zostanie połączony ze ZWiK

W nowym roku powstanie nowy zakład usług komunalnych. Dotychczas działający w gminie Zakład Wodociągów i Kanalizacji znacząco rozszerzy działalność.

Rada Gminy zaakceptowała przygotowaną przez wójta uchwałę, dotyczącą połączenia Wydziału Technicznego Urzędu Gminy i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ten sposób powstanie gminny zakład, który kompleksowo zajmie się usługami komunalnymi. To nie będzie tylko zmiana formalna. Ta reorganizacja pozwoli sprawniej, szybciej i taniej:

– utrzymywać, remontować i budować drogi,
– konserwować budynki gminne i zarządzać nimi,
– budować inną infrastrukturę gminną,
– utrzymywać zieleń,
– utrzymywać porządek w miejscach publicznych.

Będzie szybciej, bo wiele inwestycji gmina będzie mogła wykonać sama, zlecając pracę nowemu zakładowi zamiast, jak dzieje się teraz, ogłaszać przetargi np. na równanie dróg.

Będzie taniej, bo priorytetem nowego zakładu nie  będzie zarabianie pieniędzy. A to spowoduje, że jego usługi  będą  tańsze niż firm zewnętrznych.

Zmiana organizacyjna to tylko początek. W ślad za nią idzie poważne dofinansowanie działalności zakładu. Jeszcze w tym roku kupiona zostanie specjalistyczna kosiarka do czyszczenia przydrożnych rowów, maszyna do malowania pasów drogowych, podnośnik do palet. W budżecie na przyszły rok zaplanowane są kolejne zakupy. Między innymi koparka. Zatrudnieni zostaną nowi pracownicy fizyczni, tak by w pełni wykorzystując nowy sprzęt,  można było prowadzić prace w wielu miejscach gminy jednocześnie. Te zmiany to pierwszy krok w stronę budowy profesjonalnego zakładu, który będzie świadczył kompleksowe usługi komunalne (poza odbiorem śmieci), na rzecz mieszkańców gminy.

Więcej informacji o nowym zakładzie w najbliższym numerze “Powiązań”. Już dziś polecamy!

Data opublikowania strony: 24/11/2015