radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Zielony ciagnik ciagnie na przyczepie bele słomy

Młodzi rolnicy od 3 czerwca mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  1. I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  2. II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, w przypadku mieszkańców naszej gminy to oddział mazowiecki (ul. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; tel. 22 536 57 08, 22 536 57 48, e-mail: mazowiecki@arimr.gov.pl). Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Data opublikowania strony: 02/06/2020