Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowa opłata targowa

Na sesji 22 grudnia Radni Gminy Wiązowna podjęli uchwałę w sprawie obowiązywania na terenie naszej gminy opłaty targowej. Dzienne stawki opłaty targowej zostały na poziomie dotychczasowym i wynosić będą:

  • przy sprzedaży z samochodu, stołu, namiotu przenośnego, przyczepy i naczepy – 30 zł
  • przy sprzedaży dokonywanej w innych formach, w tym z ręki, kosza – 10 zł

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Przypomnieć należy, że opłata targowa jest daniną lokalną, stanowiącą dochód gminy. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, które zajmują się sprzedażą na targowiskach.

Warto wiedzieć….
Targowiskami, zgodnie z ustawą, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach.

Opłacie tej podlega sprzedaż prowadzona w każdym, nie tylko w wyznaczonym do tego miejscu, jak np. na targowisku prywatnym, ulicy, czy placu miejskim, o ile miejsce to nie stanowi budynku lub jego części. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w innych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi, które świadczone są przez prowadzącego targowisko.

Zwolnione od opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości, w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Oznacza to, że sprzedawcy, którzy płacą podatek od nieruchomości, nie muszą uiszczać opłaty targowej. Jednak w przypadku, gdy osoba dokonująca sprzedaży na targowisku nie jest jednocześnie podatnikiem podatku od  nieruchomości, w której prowadzona jest sprzedaż a jedynie najemcą, wówczas ciąży na niej obowiązek regulowania tej opłaty

Data opublikowania strony: 25/12/2015