Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz.U.z 2015 r. poz.1286)

Wnioski o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć (katering) nie będą wymagały opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skróci się więc okres oczekiwania na wydanie zezwoleń, które będą mogły być wydane przez wójta gminy tuż po złożeniu wniosku.

Zmiany wprowadzono również w zakresie dotrzymywania terminów (nałożonych ustawą) wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania co roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązany jest do wnoszenia opłat za korzystanie z nich na rachunek gminy. Opłat może dokonywać w trzech ratach w ciągu roku: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Natomiast oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych obowiązany jest złożyć w terminie od 1 do 31 stycznia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w terminach, przedsiębiorca traci posiadane zezwolenia w ciągu 30 dni od daty dopełnienia tych obowiązków, jeśli nie wniesie należnej opłaty powiększonej o 30% tej opłaty

Data opublikowania strony: 03/01/2016