Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nowe podatki od nieruchomości

Od stycznia 2016 roku obowiązują wprowadzone uchwałą nr 12.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna, z 30 października 2015 roku, nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wiązowna:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,73 zł od 1 m2 powierzchni,

– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności – 19,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  8,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Data opublikowania strony: 06/01/2016