Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy – 26 stycznia godz.16.00

We wtorek 26 stycznia zbiera się Rada Gminy Wiązowna. Radni będą się zajmowali kilkoma projektami uchwał, między innymi oceną aktualności studium zagospodarowania przestrzennego. Taką ocenę przygotował Wójt Gminy Wiązowna. Raz w kadencji obliguje go do tego prawo. Przygotowany dokument jest porównaniem stanu faktycznego zabudowy z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego i planami zagospodarowania przestrzennego w tych miejscach, dla których zostały już one opracowane. Analiza pokazuje, w jaki sposób rozwija się gmina Wiązowna. Gdzie plany i studium odpowiadają potrzebom mieszkańców, a gdzie należy je korygować, by np. rozdzielać funkcje poszczególnych terenów i z wyprzedzeniem planować ich rozwój. Analiza potwierdziła przyjęte na początku kadencji obecnego samorządu założenie, że tereny północne gminy w szczególności zlokalizowane wokół tras S17 i A2 oraz wokół planowanych węzłów komunikacyjnych powinny zostać przeznaczone pod działalność gospodarczą. Natomiast w głębi gminy dominować powinna zabudowa mieszkaniowa. Ocena aktualności studium zagospodarowania, nad którą będą głosowali radni, stanie się punktem wyjścia do przygotowywania w tym roku kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego, których w naszej gminie wciąż brakuje. Obecnie plany pokrywają jedynie kilka procent powierzchni gminy. W tym roku nasz samorząd chce istotnie zwiększyć liczbę tych planów.

Rada podejmie także decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Parafia”. Ten plan wymaga zmiany po to, by można było powiększyć cmentarz w Wiązownie. To konieczne, bo zaczyna już na nim brakować miejsca.

Rada zajmie się też uchwałą w sprawie wprowadzenia Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny (program rządowy) obowiązuje już na terenie Polski od pewnego czasu. Teraz nasza gmina – na bazie projektu rządowego – naszym rodzinom, w których jest troje lub więcej dzieci, proponuje kolejne zniżki i udogodnienia, finansowane wprost z budżetu gminy. Koszt tych dopłat szacowany jest na ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Już dziś z karty korzysta prawie 180 rodzin w naszej gminie. Jeśli radni zaakceptują zaproponowaną uchwałę, rodziny wielodzietne dostaną:

– 10 zł zniżki miesięcznie na zajęcia w GOK dla każdego członka rodziny,
– 10 zł zniżki miesięcznie na zajęcia dodatkowe w szkołach i przedszkolach dla każdego członka rodziny,
– 2 zł dopłaty do posiłku (obiadu) w szkołach,
– dopłatę 77 gr do m3 wody dostarczanej przez ZWiK,
– ulgi na usługi reprograficzne w bibliotece i wydanie drugiej karty bibliotecznej.

Kartę można wyrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku. Więcej o programie już wkrótce na naszej stronie.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad najbliższej sesji. Przypominamy, że sesja Rady Gminy jest otwarta dla wszystkich. Zapraszamy!

Data opublikowania strony: 24/01/2016