Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

PIT-11 za pracownika w 2016 roku

Deklaracja PIT-11 informuje o tym, jak wysokie były zaliczki na podatek dochodowy, które pracodawca wyliczał i płacił za osoby zatrudnione w jego firmie i uzyskujące w niej dochody. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Na właściwe wypełnienie druku i  miejsce, w którym zostanie on złożony.  Co  zmieni się w procedurze składania deklaracji PIT-11 w roku 2016? Co dzieje w przypadku, gdy pracodawca popełni jakiś błąd w jej przesyłaniu? Dowiedz się więcej!

Gdzie złożyć PIT-11?
Pracodawca ma obowiązek dopilnować, by deklaracja trafiła do:
1.urzędu skarbowego właściwego dla pracownika,
2.pracownika, który uzyskał dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Deklaracja powinna dotrzeć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika przez ostatni rok podatkowy. Pracodawca powinien nie tylko spełnić ten obowiązek, ale także zachować kopię PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracownika oraz potwierdzeniem przekazania deklaracji do urzędu skarbowego i w celach dowodowych przechowywać ją przez pięć lat.

Złożenie PIT-11 w niewłaściwym oddziale US
Pracodawca może się pomylić i wysłać deklarację do niewłaściwego oddziału US. Co należy zrobić w takim przypadku? Przede wszystkim należy upewnić się, czy wpisał on w rozliczeniu poprawne dane podatnika dotyczące adresu zamieszkania. Jeżeli tak, urząd skarbowy, do którego trafił druk, sam prześle go do właściwej placówki. Jeżeli jednak okaże się, że na deklaracji widnieją błędne dane, koniecznością będzie złożenie korekty rozliczenia PIT-11. To na pracodawcy ciąży obowiązek skorygowania błędnych zapisów i złożenie pisma, w którym wyjaśni przyczyny złożenia korekty. Poprawnie wypełnioną deklarację i pismo wyjaśniające należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego i przedłożyć podatnikowi, czyli pracownikowi. Dopiero po złożeniu takich dokumentów niewłaściwy urząd skarbowy będzie mógł przekazać deklarację do oddziału zgodnego z miejscem zamieszkania podatnika.

Właściwość urzędu skarbowego a miejsce zamieszkania podatnika za granicą.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego miejsce zamieszkania pracownika zmieni się i wyjedzie on za granicę, za właściwy uznaje się urząd skarbowy właściwy dla jego ostatniego miejsca zamieszkania.

Jeżeli podatnik nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Polski i obejmuje go obowiązek rozliczania się tylko z przychodów, które uzyskał w kraju, składa zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski i mają obowiązek rozliczenia podatkowego tylko od przychodów, które uzyskują na terytorium kraju, zeznanie podatkowe składają w oddziale US właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Liczba pracowników a termin składania PIT-11
Jeżeli płatnik sporządza informacje dla więcej niż 5 podatników w terminie do końca lutego, musi wysyłać deklaracje PIT-11 wyłącznie przez internet, taki obowiązek został wprowadzony od 2015 r. W przypadkach innych niż wskazany przedsiębiorca musiał złożyć PIT-11 w formie papierowej, ale ma na to czas jedynie do końca stycznia. Forma i termin sporządzenia i przesłania pracownikom deklaracji PIT-11 nie ulega zmianie i wciąż przypada na ostatni dzień lutego.

Data opublikowania strony: 14/02/2016