Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Spotkanie ku przestrodze

15 marca br. uczniowie klas I, II, III gimnazjum w Zakręcie uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez funkcjonariuszkę policji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.

Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz prawnych konsekwencji wchodzenia młodych ludzi w konflikt z prawem.

Przekazane informacje miały przybliżyć gimnazjalistom schemat postępowania policji w przypadku osoby nieletniej wchodzącej w konflikt z prawem. Funkcjonariuszka prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu, kładąc nacisk na przemoc psychiczną obecną m.in. na portalach społecznościowych. Uświadomiła również młodzieży prawa policji do legitymowania i przeszukiwania rzeczy osobistych, konsekwencjach posiadania i używania środków odurzających w tym e-papierosów. Dokładnie omówiła pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego ściganego z urzędu i na wiosek pokrzywdzonego oraz przedstawiła środki wychowawcze i poprawcze, jakimi dysponuje policja i sąd rodzinny. Przedstawiła także rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku zamkniętym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym, jakie postępowania mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Sądem dla Nieletnich. Młodzież dowiedziała się również o tzw. obowiązku szkolnym – czym dokładnie jest i czym grozi jego zaniedbanie. Okazało się, że “zwykłe wagary”, picie alkoholu, palenie papierosów i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego podlegają postępowaniu przed sądem o demoralizację.

Policjantka została życzliwie przyjęta przez uczniów, a gimnazjaliści współpracowali zadając pytania na interesujące ich zagadnienia. Zaplanowano kolejne spotkanie, którego tematem będą dopalacze.

info. z tukontakt@wiazowna.pl: pedagog szkolny – Beata Karbownik- Tuz

Data opublikowania strony: 19/03/2016