Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Unijne wsparcie dla naszych szkół

Gmina Wiązowna weźmie udział w przedsięwzięciu pn.: „Kompetencje kluczowe – sukces edukacji!”. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele Gminy Piaseczno, która jest liderem w projekcie, Góry Kalwarii, Konstancina – Jeziorny, Józefowa, Karczewa i właśnie Wiązowny.

W ramach projektu planuje się kompleksowe zajęcia dla uczniów i nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych w nauczaniu oraz doposażenie każdej z placówek. Łączna wartość projektu realizowanego na terenie 6. gmin to prawie 4,5 mln złotych. Z terenu naszej gminy wsparciem zostaną objęte wszystkie gimnazja oraz szkoła podstawowa z Wiązowny.

Jeszcze w marcu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014 – 2020 dla osi X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna; Poddziałanie 10.1.2 – Edukacja ogólna  w ramach ZIT.

logo unii

Data opublikowania strony: 30/03/2016