Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

29 września sesja Rady Gminy – sprawdź co nowego

29 września 2015 r. o godz. 16.00 w urzędzie gminy odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni będą głosowali nad kilkoma ważnymi uchwałami, m.in. dotyczącymi opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na trzech obszarach:

„Duchnów – centrum handlowe ” to plan, który pozwoli na budowę drugiego po Góraszce centrum handlowego na terenie gminy. Planem objęta jest część miejscowości Duchnów. Dzięki tej uchwale inwestor będzie mógł rozpocząć prace związane ze stworzeniem dokumentacji niezbędnej do budowy. Mające powstać w Duchnowie centrum handlowe to inwestycja bardzo korzystna z punktu widzenia mieszkańców gminy. Po pierwsze, w centrum znajdzie zatrudnienie ok. 1500 osób, a okoliczne firmy w będą naturalnym rynkiem kooperantów. Po drugie, wraz z drogami krajowymi, które powstaną w okolicy, wpłynie korzystnie na ceny nieruchomości, a samo centrum zwiększy wpływy do budżetu gminy z podatków. Centrum będzie jednym z największych płatników podatków gruntowych na terenie gminy.

„Mienia – etap III” – to plan zagospodarowania dla terenów w miejscowościach Duchnów oraz Kąck, położonych w rozwidleniu dróg: wojewódzkiej nr 721 i powiatowej Duchnów-Kąck (ul. Majowa). Plan zakłada m.in. zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową wzdłuż drogi wojewódzkiej. Nie wszystkie zgłaszane przez mieszkańców wnioski dotyczące opracowywania planu zagospodarowania, mogły zostać uwzględnione, ponieważ znaczna część terenów objęta tym planem, to tereny zalewowe rzeki Mieni. I to, mimo woli niektórych mieszkańców, nie zmieni się ze względu na przepisy przeciwpowodziowe.

Trzeci plan, nad którym głosować będą radni, to plan „Wiązowna Kościelna – Gródek bis” – dla terenów położonych w miejscowości Wiązowna Kościelna i Żanęcin. Plan przewiduje na ww. terenie od strony DK 17 i ul. Turystycznej obszar usługowo-produkcyjny. Bliżej centrum ww. miejscowości funkcja zmienia się na mieszkaniowo-usługową w samym centrum – mieszkaniową. Ten plan zagospodarowania przestrzennego jest ważny także dla mieszkańców Żanęcina. Na jego podstawie gmina będzie mogła przejąć od nadleśnictwa teren, na którym znajduje się miejscowa świetlica. Uregulowanie kwestii prawnych ułatwi ewentualne inwestycje w tej świetlicy.
Trzy ww. projekty to kolejna pula miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wiązowna. W przyszłym roku prace planistyczne nabiorą tempa, a pokrycie spójnymi planami większych obszarów gminy jest jednym z priorytetów urzędu. Brak miejscowych planów zagospodarowania utrudnia bowiem zrównoważony rozwój gminy.

W czasie najbliższej sesji radni zajmą się również utworzeniem i przyjęciem statutu domu dziennego Senior WIGOR w Woli Karczewskiej. Na stworzenie domu gmina zdobyła dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ponad 200 tys. zł. A to stanowi 80% kosztów utworzenie jednostki. Senior WIGOR będzie działał w domu kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej, co pozwoli w pełni wykorzystać ten budynek. Seniorzy rozpoczną zajęcia już pod koniec listopada.

Bardzo ważną uchwałą, nad która będą dyskutowali radni, będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie projektu „Systemowej modernizacji obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.” To zupełna nowość na naszym terenie. Gmina nigdy jeszcze w ten sposób nie współpracowała z prywatnymi inwestorami. Uchwała otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z przedsiębiorstwami, które gotowe będą podjąć się inwestycji w szkołach w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie. Wszystkie te obiekty (szczególnie w Gliniance i Zakręcie) wymagają pilnej rozbudowy, ze względu na stale rosnącą liczbę dzieci. Działanie w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego daje na to szanse mimo ograniczonych możliwości budżetu gminy.

To tylko niektóre z tematów, nad którymi pracować będą radni w czasie najbliższej sesji

W sesji, jak zawsze, mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Wiązowna. Zapraszamy!

Data opublikowania strony: 24/09/2015