mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Pieniądze dla ngo

Pieniądze dla ngo

Zarządzeniem Nr 156.708.2018 z dnia 16.11.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie “Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

Zadanie Nr 1. Organizacja kolejnych edycji imprezy biegowej pn. „Półmaraton Wiązowski” w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 2. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie zapasów, grapplingu i brazylijskiego jiu-jitsu dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach w latach 2019-2022.

Zadanie Nr 3. Prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna w 2019 roku.

Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach:

Na wsparcie Zadania Nr 1 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 60.000,00 zł, w roku 2019, kwotę 100.000,00 zł w roku 2020 oraz po 80.000,00 w latach 2021-2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 60.000,00 zł, a w 2017 r. – 50.000,00 zł.

Na wsparcie Zadania Nr 2 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 40.000,00 zł, na każdy rok realizacji w latach 2019 – 2022. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2017 r. i 2018 r. wyniosły po 10.000,00 zł.

Na powierzenie Zadania Nr 3 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 20.000,00 zł. Środki publiczne przekazane na realizację zadania w 2018 r. wyniosły 19.000,00 zł, a w 2017 r. 18.000,00 zł.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Data opublikowania strony: 19/11/2018