bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnia sesja Rady

Przy brązowych stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą mężczyźni i kobiety.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna/I. Trzaska)

Radni gminni spotkali się po raz ostatni w obecnej kadencji - 18 kwietnia podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiązowna. Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność omówienia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W związku z przebiegiem granic parku na terenie gminy Wiązowna, Rada Gminy Wiązowna miała prawo do wniesienia uwag do projektu. Radni zdecydowali o uzgodnieniu przedstawionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mimo, że zaproponowany zapis nie odpowiada w pełni dotychczasowym staraniom gminy (tj. dopuszczenia lokalizacji zabudowy w pasie powyżej 50 m bez dodatkowych warunków), to w obecnym stanie prawnym jest jedynym rozwiązaniem kompromisowym.

Z informacji przekazanych Radzie Gminy Wiązowna przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 18.04.2024 r. wynikło, że podjęto próbę zmniejszenia obowiązującej strefy zakazów ze 100 m na 50 m, jednak propozycja ta nie została uzgodniona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Podczas sesji Radni zajęli się również zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. W związku z otrzymanymi dotacjami, plan dochodów został zwiększony o kwoty:

  • 160 000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. nr ew. 25 w Kącku”;
  • 180 000,00 zł na zadanie „Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła”;
  • 69 993,00 zł na budowę skateparku i obiektów małej architektury na Placu Centrum w Wiązownie;
  • 90 000,00 zł na przeprowadzenie prac remontowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej Izby Regionalnej w Gliniance.

Rada omówiła również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego działek w Woli Karczewskiej. Uchwała jest odpowiedzią na propozycję przekazania przez właścicieli nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę.

Na koniec Radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. W związku z uwagami od Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego, projekt został ponownie poddany analizie Rady.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 22/04/2024