bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Absolwent”. Kariera osób z niepełnosprawnościami

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu “Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt rozpocznie się cyklem spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 2. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 3. Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 4. Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 5. Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Fundacja w ramach projektu oferuje:

 1. Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 2. Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 3. Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 4. Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc! Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji Znajdź Pomoc (al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa) e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://znajdzpomoc.pl/

Plakat Fundacja Znajdź Pomoc, która prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

Data opublikowania strony: 01/03/2021