radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Aleksandra Rutkowska

Aleksandra Rutkowska

Aleksandra Rutkowska

Okręg wyborczy: Zakręt
tel. 691 333 176
email: a.rutkowska@wiazowna.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
Komisja Budżetowa – Przewodnicząca,
Komisja Inwestycyjna,
Komisja ds. opracowania statutów sołectw i osiedli

OPINIA O UBIEGŁOROCZNYM BUDŻECIE

2016 rok:

Jako przewodnicząca Komisji Budżetowej budżet Gminy Wiązowna za 2016 rok oceniam na „6”. W tym czasie powstało wiele projektów nowych zadań, zrealizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, dzięki czemu współautorami budżetu stali się mieszkańcy, co stanowi bardzo pozytywny trend. Rozpoczęliśmy realizację tychże projektów przeznaczając środki na budowę dróg, kolejnych odcinków wodociągów i SUW, kanalizacji i oświetlenia ulicznego. Największym wyzwaniem budżetowym była budowa nowoczesnej szkoły w Malcanowie, ale nie zapomnieliśmy także o mniejszych kwotowo zadaniach, takich jak place zabaw i boiska sportowe. Pobiliśmy kolejny rekord budżetowy! W ramach dostępnych środków na 2016 rok udało nam się sfinansować i zrealizować aż 135 działań inwestycyjnych na łączną kwotę 15  mln 800 tysięcy zł!!! Nie byłoby to możliwe bez wzorcowej współpracy Wójta z Radą Gminy Wiązowna oraz zgodnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu w Radzie.

2015 rok:

Jako przewodnicząca Komisji Budżetowej budżet Gminy Wiązowna za rok 2015  oceniam bardzo pozytywnie. Spełnił wyzwanie kontynuacji zobowiązań zaciągniętych w przeszłości tak, by nie zrywać kontraktów podpisanych, co wiąże się z płaceniem kar umownych. Ale prawdziwym osiągnięciem jest fakt, że w ramach dostępnych środków w 2015 roku udało się zrealizować ponad 120 działań inwestycyjnych na kwotę łączną aż 16 mln zł!!! To nie lada wyczyn. Dzięki temu nasza gmina pięknieje, co mieszkańcy widzą i z czego się cieszą. Budżetowi sprzyja merytoryczna, spokojna współpraca Wójta z Radą, by gmina rozwijała się w sposób zrównoważony i konsekwentny marsz naprzód po nowe środki i nowe inwestycje. Nabieramy w tym marszu rozpędu.

Urodziłam się 1973 r. Jestem szczęśliwą żoną oraz mamą dorosłego już syna i małej córeczki. Rodzina daje mi energię oraz siłę do działania w obszarach pracy zawodowej w bankowości, pracy naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz działalności społecznej: w poprzedniej kadencji w Radzie Sołeckiej Zakrętu, aktualnie – w Radzie Gminy Wiązowna.

Zapraszam serdecznie mieszkańców do kontaktu ze mną szczególnie w tych w sprawach, którymi zajmuję się w komisjach Rady Gminy.

Data opublikowania strony: 29/06/2015