Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ankieta online w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna przystąpił do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2026”.

Na każdym etapie przygotowania programu istotny jest udział mieszkańców gminy. Na wstępnym etapie ważne jest ustalenie głównych problemów w gminie oraz bardziej szczegółowo, w odniesieniu do pięciu obszarów, w ramach których przygotowywana jest diagnoza: społecznego, gospodarczego, funkcjonalno-przestrzennego, środowiskowego i technicznego. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców na temat lokalnych problemów i wskazanie ich na terenie gminy (sołectwo, osiedle, dzielnica). Wyniki ankiety posłużą do wyznaczenia obszarów, na których koncentracja problemów jest największa i gdzie zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, mające na celu poprawę sytuacji. Ankieta jest anonimowa.

Data opublikowania strony: 16/05/2016