radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Anna Lech

Anna Lech

lach_280

Mój okręg wyborczy: Dziechciniec, Rudka, Żanęcin
tel. 668 467 309
email: anna_lech@vp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Budżetowa,
– Komisja Planowania i Strategii Rozwoju,
– Komisja ds. opracowania statutów sołectw i osiedli

OPINIA O WYKONANYM BUDŻECIE

Rok 2017

Rok 2017 był zdecydowanie pomyślnym dla naszej Gminy i przyniósł duże zmiany na lepsze. Są to efekty widoczne, a przede wszystkim odczuwalne przez naszych mieszkańców.  Dla każdego mieszkańca gminy to coś innego jest ważne i jest to zrozumiałe. Dla mnie jako Radnej jest najważniejsze, że Wójt stara się konsekwentnie realizować plan zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Gdybym miała wskazać najważniejsze działania byłyby to inwestycje: rozbudowa szkół, budowa dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenie ulic, wodociągi, nowe plany zagospodarowania przestrzennego, w 100 % zrealizowany fundusz sołecki itp. Myślę, że każdy z nas ma powód do zadowolenia z jego osiągnięć.

Rok 2015

Budżet 2015 r. oceniam pozytywnie. Ale chciałabym, aby  w 2016 roku był bardziej zrównoważony rozwój Gminy.
Najważniejszym działaniem było :
1. budowa oraz remonty dróg w Gminie (najbardziej oczekiwane potrzeby mieszkańców  Gminy);
2. budowa oświetlenia dróg w Gminie (oczekiwane potrzeby mieszkańców Gminy);
3. budowa wodociągów oraz kanalizacji (oczekiwane potrzeby mieszkańców);
4. budowa szkoły w Malcanowie (lepsze  warunki  nauki i bezpieczeństwo dla uczniów południowo-wschodniej części Gminy).
W/w priorytety w znacznym stopniu były kontynuowane.

Urodziłam się w 1963 r. Jestem mężatką.  Mam troje dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe kier. „Administracja Samorządowa” na WSGE w Józefowie. Pracuję na stanowisku specjalisty ds. optymalizacji rozliczeń w IPCZD w Międzylesiu.

Jestem czwartą kadencję (13 lat) sołtyską miejscowości Dziechciniec. Uczestniczyłam w dwuletnim unijnym szkoleniu ”Sołtyski, Liderki – Kobiety Zarządzają Polska Wsią”. W trzeciej kadencji zostałam „Sołtysem roku 2010”. Działam w Zarządzie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Otwockiego.

Współpracuję w Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją St. Batorego oraz Akcją „Masz Głos, Masz Wybór” – na zaproszenie uczestniczę w wykładach, szkoleniach, konferencjach w Senacie, Sejmie oraz w Pałacu Prezydenckim. Posiadam certyfikaty wielu szkoleń tematycznych o samorządzie terytorialnym, które są niezbędne do pracy społecznej i samorządowej.
Jestem drugą kadencję (5 lat) Radną Gminy Wiązowna.

Praca społeczna jest dla mnie pasją życia, którą mogę spełniać dzięki moim mieszkańcom, którzy ponownie mi zawierzyli. Na wyżej wymienionych szkoleniach nauczono mnie, jak należy słuchać każdego człowieka – poznawać jego potrzeby, marzenia, doświadczenia, prawa itp.

Społecznik powinien umieć słuchać i działać – oto moja dewiza. Bardzo zapraszam do współpracy. Podzielę się każdym doświadczeniem, które posiadam.

Data opublikowania strony: 21/11/2019