radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Czerwcowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Terminy szkoleń w czerwcu:
20.06.2018 r. (środa) godz. 9.00 – 13.00 „Jak zacząć.. Środki na start”
21.06.2018 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”
26.06.2018 r. (wtorek) godz. 10.00 – 12.00 „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
27.06.2018 r. (środa) godz. 12.00 – 15.00 „Rozliczenia z ZUS”

Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22/4430756

Więcej informacji na stronie:
www.firma.um.warszawa.pl

Upływa termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

31 maja 2018 roku upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni dokonać stosownej opłaty, ale z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Konsekwencją braku płatności raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005 .

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

VAT-R będzie można złożyć z wnioskiem do CEIDG

Niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy staje się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku dostępnego na stronie serwisu: www.biznes.gov.plRejestracja jako podatnik VAT.

Już niedługo, za sprawą zmian przepisów związanych z wejściem w życie Konstytucji Biznesu (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) przedsiębiorca nie będzie musiał odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będzie miała możliwość złożenia VAT-R na miejscu w urzędzie gminy, dołączając go jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG. Przedsiębiorca będzie mógł zrobić to również samodzielnie, przesyłając wymagane dokumenty elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym (ePuap).

Przypominamy, że rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

Komunikat w sprawie wykreślania przedsiębiorców z CEIDG

Od kilku dni bardzo głośno zrobiło się wokół tematu „wykreślania przedsiębiorców z systemu CEIDG do dnia 19 maja br. w przypadku, gdy nie podali oni swojego numeru PESEL”. Ma to związek z wejściem w życie nowych przepisów z końcem kwietnia.

Warto jednak podkreślić, że sprawa dotyczy przede wszystkim starszych przedsiębiorców, którzy rejestrowali biznes jeszcze w latach 90. Jeśli od tamtej pory nie aktualizowali wpisu w CEIDG, nie zawieszali działalności ani nie zmieniali w urzędzie jej przedmiotu – być może do tej pory nie podali oni numeru PESEL.

Nowe przepisy mają pomóc w usunięciu z ewidencji wpisów dotyczących niefunkcjonujących już firm. Natomiast wykreślenie wpisów niezawierających numeru PESEL nie dotknie realnie działających przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że od kilku lat istnieje prawny wymóg podawania numeru PESEL przy dokonywaniu aktualizacji wpisów w CEIDG. A już od 2001 r. we wnioskach było pole na jego podanie.

W ciągu ostatnich miesięcy ministerstwo samo zweryfikowało większość wpisów nieposiadających numeru PESEL i tam, gdzie było w stanie, uzupełniło brakującą rubrykę. W ten sposób uzupełniono łącznie kilkanaście tysięcy wpisów.

Więcej na ten temat na stronie: www.biznes.gov.pl

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: BIZNES.GOV.PL

BIZNES.GOV.PL to źródło informacji o usługach dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Na stronie www.biznes.gov.pl dowiesz się jak przygotować się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie znaleźć środki na start i rozwój firmy, jak zamknąć, sprzedać lub zawiesić firmę. Na stronie tej znajdziesz też ponad 150 przydatnych poradników w skomplikowanych kwestiach.

Przygotuj się na RODO! Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat RODO, czy też dowiedzieć się jak pozyskać środki na rozwój i założenie biznesu do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w poszczególnych szkoleniach znajdują się na stronie: www.firma.um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Terminy i tematyka szkoleń w okresie: od kwietnia do lipca 2018 r. pod artykułem.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5,
00-375 Warszawa,
Park Karola Beyera, tel. 22 443 07 56

Konstytucja biznesu oraz nowe zasady funkcjonowania CEIDG

W środę 18 kwietnia 2018 r. wzięliśmy udział w organizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konferencji poświęconej nowym zasadom funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która została uchwalona w ramach pakietu Konstytucji Biznesu. Uczestniczyło w niej kilkuset samorządowców z całego kraju.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Wprowadza ono szereg nowych zasad, m.in.: zasadę wolności działalności gospodarczej, zasadę co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, których działalność gospodarcza ma charakter dorywczy lub okazjonalny. Drobną działalność zarobkową (przychód do 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1050,00 zł / m-c) będzie można prowadzić w sposób wolny – bez konieczności i wpisu w CEIDG i wiążących się z tym konsekwencjami.

Pozostałe zmiany:

 • osoby fizyczne uzyskają możliwość udzielania prokury
 • podstawowym identyfikatorem przedsiębiorców w relacjach z urzędami będzie NIP
 • sprawy urzędowe będą mogły być załatwiane za pomocą telefonu, SMS – za zgodą strony
 • punkt informacyjny dla przedsiębiorcy – www.biznes.gov.pl
 • uelastycznienie warunków zawieszania działalności gospodarczej:

Zmiany w formularzu CEIDG:

 • możliwość zawieszenie działalności przez osoby fizyczne na dowolny czas określony lub nieokreślony
 • możliwe zawieszenie i wznowienie działalności na jednym wniosku o „zawieszenie”
 • możliwość zmiany daty zawieszenia i wznowienia nawet po jej nastaniu
 • możliwość rezygnacji z zawieszenia i wznowienia na wniosku o „zmianę”

Wszystkie te zmiany wejdą w życie już 30 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji o Konstytucji Biznesu znajduje się na stronie Ministerstwa (LINK TUTAJ)

Budowanie marki osobistej – bezpłatna konferencja dla firm

Wszystkich chętnych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w bezpłatnych konferencjach, których gośćmi będą Marcin Prokop i Magdalena Petryniak.
W Krakowie przedsiębiorcy dowiedzą się jak budowanie marki osobistej może znacznie wpłynąć na pozyskanie nowych klientów. Natomiast w Katowicach wiodącymi tematami spotkania będą zmiany zachodzące w sektorze firm rodzinnych, szczególnie ich wpływ na rozwój gospodarki oraz kształt obecnego rynku pracy.
Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy zarejestrować się na stronie (LINK TUTAJ)

Więcej informacji w poniższych linkach:

Konferencja w Krakowie (TUTAJ)

Konferencja w Katowicach (TUTAJ)

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Mały Grant dla Stowarzyszenia „KROKUS – WIĄZOWNA”

Stowarzyszenie „KROKUS – WIĄZOWNA” złożyło ofertę dofinansowania realizacji zadania pn. „Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy Wiązowna”. Głównym celem zadania będzie dofinansowanie organizacji konferencji poświęconej tematyce uzależnień.

Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej poniżej ofercie.
Żeby stowarzyszenie mogło otrzymać pieniądze z budżetu gminy, oferta musi zostać poddana swego rodzaju konsultacjom społecznym.
Po ich rozpatrzeniu wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi i opinie dotyczące oferty prosimy kierować do 5 kwietnia 2018 r. do Anny Sawińskiej, inspektora w Wydziale Spraw Społecznych (adres mailowy: a.sawinska@wiazowna.pl).

IV edycja konkursu „Złoty Wiąz”

Przed nami kolejna edycja konkursu „Złoty Wiąz”, który adresowany jest do firm, a także stowarzyszeń, fundacji i grup osób, które prowadzą działalność o celach społecznych. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorstw najprężniej działających na naszym terenie oraz budowanie wizerunku Gminy Wiązowna, jako przyjaznej rozwojowi przedsiębiorczości. Zachęcamy wszystkich przedstawicieli firm do udziału w konkursie, który wpisał się już na stałe do kalendarza wydarzeń gminnych.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach :

 • Mała Firma roku,
 • Pracodawca roku,
 • Nestor biznesu,
 • Innowacyjna Firma roku,
 • Filantrop roku,
 • Lider ekonomii społecznej.

Regulamin oraz wniosek o przyznanie nagrody dostępne są poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.
Wnioski mogą składać wszyscy, którym zależy aby wyróżnić firmy, stowarzyszenia, fundacje bądź grupę osób szczególnie przyczyniających się do rozwoju i promocji naszej gminy.

Zachęcamy także przedstawicieli oraz właścicieli firm do wzięcia udziału w konkursie i składania wniosków w imieniu swoich firm. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 maja 2018 r. (wtorek) podczas uroczystej Gali „Złoty Wiąz 2018”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacji dotyczących zasad i przebiegu konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Wiązowna – Anna Sawińska tel. 22 512 58 05, e-mail: a.sawinska@wiazowna.pl