mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Powiatowy konkurs dla przedsiębiorców i organizacji

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub przedstawicielem organizacji pozarządowej z terenu Gminy Wiązowna i wyróżniasz się swoją działalnością w obszarze gospodarczym, czy społecznym to koniecznie zgłoś się do konkursu o nagrodę „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz „Konkursu dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego”.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach:

 • Pracodawca roku,
 • Filantrop roku,
 • Firma roku,
 • Innowator roku,
 • Bizneswoman,
 • Biznes Rodzinny,
 • Aktywny NGO.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września 2018 r.

Uczestnikiem konkursu o nagrodę może być przedsiębiorca lub organizacja, z siedzibą w Powiecie Otwockim.

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać zainteresowani przedsiębiorcy, instytucje i organizacje gospodarcze, korporacje zawodowe, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz członkowie Kapituły.

Organizatorami konkursu o nagrodę są: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Powiat Otwocki.

Zmodernizujemy ulicę Wiejską w Rzakcie

Została podpisana umowa z firmą Tomiraf s.c. z Gliny na wykonanie modernizacji drogi gminnej Nr 270839W ul. Wiejskiej w Rzakcie. Planowany termin realizacji to 31 sierpień.

Zakres modernizacji drogi obejmie:

 1. wykonanie nakładki asfaltowej na podbudowie z kruszywa na łącznym odcinku ok. 750 mb. drogi , tj. część ul. Wiejskiej wraz ze skrzyżowaniami z drogą powiatową Nr 2711W, z ulicami wewnętrznymi (droga wewnętrzna ulica bez nazwy od drogi powiatowej nr 2711W, ul. Mazowiecka w Rzakcie do szkoły oraz część drogi wewnętrznej ul. Mokrej od ul. Wiejskiej do pętli autobusowej) – I etap realizacji w 2018 roku;
 2. szerokość jezdni 5,0 mb. – ul. Wiejska i ul. Mokra oraz szerokość drogi wewnętrznej 3,50 mb.;
 3. pobocza drogi obustronne o szerokości po 0,50 mb.

Koszt zadania (umowa z wykonawcą) – 239.395,39 zł plus koszt wcześniej wykonanego projektu drogowego (umowa z projektantem) – 14.760,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków Gminy z udziałem środków z funduszu sołeckiego Rzakty na 2018 rok w kwocie 31.145,73 zł.

Zmodernizowany odcinek drogi ul. Wiejskiej i dwóch dróg wewnętrznych poprawi w znacznym stopniu komfort życia mieszkańców.

JPK na żądanie. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. na przedsiębiorców nałożony został jeszcze jeden obowiązek, w postaci przekazywania na żądanie Urzędu Skarbowego również dodatkowych plików. Nowe przepisy dają Organom uprawnienia do żądania od przedsiębiorców przesłania JPK w dowolnym momencie i obejmuje 6 struktur:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR,
 • wyciąg bankowy – JPK_WB,
 • magazyn – JPK_MAG,
 • faktury VAT – JPK_FA,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Organ podatkowy może żądać przekazania JPK w ramach: kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego. W ramach tych procedur podatnicy przekazują księgi podatkowe i dowody księgowe, które nie podlegają korektom. Czas na przekazanie danych wynosi nie mniej niż trzy dni, jednakże dokładny termin określony jest zawsze w wezwaniu. Przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpić z wnioskiem o wydłużenie tego terminu.  Dzięki tej instytucji, podatnicy nie są narażani na konsekwencje wynikające z niedostarczenia do Urzędu Skarbowego plików JPK w terminie. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca niedopełnieni tego obowiązku, zagrożony będzie karą, której wysokość w roku 2018 może wynieść nawet 2800 zł.

Więcej na stronie: www.biznes.gov.pl

Akademia PARP – portal szkoleniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jeśli prowadzisz działalność lub planujesz rozpoczęcie działalności i nie masz czasu na stacjonarne szkolenia wyjazdowe, masz natomiast mnóstwo pytań o kwestie związane z prowadzeniem własnego biznesu to portal szkoleniowy Akademia PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Jej celem jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu).

Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą, wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP, uczestnicy z polskich małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce.

Obszary tematyczne szkoleń e-learningowych:

 • Zagadnienia finansowe i prawne;
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne;
 • Umiejętności menedżerskie i osobiste;
 • Marketing i sprzedaż;
 • Wiedza ogólna i otoczenie biznesu.

Oprócz szkoleń dostępne są także tzw. “Pigułki wiedzy”, dzięki którym zapoznasz się z treściami dydaktycznymi lub poradnikowymi w krótszym czasie.

Akademia PARP: www.akademiaparp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących portalu pytania należy kierować pod adres mailowy: msp@akademiaparp.gov.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ruszyły kolejne konkursy z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorcy, obok samorządów są największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw do 2020 r. zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach można pozyskać środki unijne. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

W lipcu ruszyły 63 nowe konkursy na dofinansowania z Funduszy Europejskich. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, czy też ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Jeśli jesteś mikro-małym lub średnim przedsiębiorcą możesz pozyskać środki unijne na opracowanie nowoczesnego i atrakcyjnego designu dla swojego produktu. Na początku lipca ruszył konkurs, do którego można zgłosić właśnie taki projekt.

Więcej informacji (tutaj)

Pełna oferta to 174 konkursy, w tym: 54 z programów ogólnopolskich, 111 z programów regionalnych i 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

 • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Więcej na ten temat znajdziesz w ulotkach:

 • Rozwój działalności firmy

Rozwój działalności firmy wpływa pozytywnie na jej konkurencyjność na rynku. Jeśli prowadzisz firmę zwykłe Twoje potrzeby dotyczą zakupu nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług.
Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.
Prowadząc działalność na terenie gminy wiejskiej, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnej Grupie Działania. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 • Informatyzacja

Jeśli pragniesz rozwinąć handel elektroniczny, stworzyć portal e-usługowy, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów możesz starać się o dofinansowanie w tym zakresie. Dodatkowe środki unijne możesz przeznaczyć też na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce:

 • Rozwiązania ekologiczne

Niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje. Fundusze możesz przeznaczyć między innymi na wprowadzanie energooszczędnych technologii, termomodernizację budynków firmy,  czy przebudowę linii produkcyjnej. Możesz także starać się o dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, a nadwyżki możesz przekazywać do sieci energetycznej.

 • Działalność za granicą

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej.

Wnioski o wsparcie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Szkolenia

Każdy przedsiębiorca zapewne wie, jak ważne jest rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. To dzięki ich kompetencjom budujesz renomę oraz konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Wchodząc na stronę www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl znajdziesz ofertę ciekawych szkoleń, usług doradczych, coachingu, studiów podyplomowych, czy też mentoringu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w wyborze odpowiedniej dla siebie usługi skontaktuj się z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest administratorem tej bazy pod numerem infolinii: 801 808 108 w godzinach 8:00 – 18:00 (poniedziałek – piątek) lub napisz wiadomość na adres e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Gdzie szukać informacji?

Dostępne konkursy dla firm znajdziesz w “Wyszukiwarce Dotacji”(link tutaj)

lub Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Jeśli masz pytania dotyczące Funduszy Europejskich, np. jak pozyskać dotację unijną skorzystaj z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych FE – bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie.

Dane teleadresowe punktów znajdziesz pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Polecamy również udział w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, które organizują Punkty Informacyjne oraz instytucje wdrażające środki unijne w całej Polsce.

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  ul. Żurawia 3/5,
  00-503 Warszawa
  Godziny pracy:
  pon.-pt. 8.00-18.00,
  sob. 10.00-14.00
  Telefony do konsultantów
  infolinia: 22 626 06 32
  umawianie konsultacji: 22 378 31 77
  E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie
  Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa
  Godziny pracy:
  pon.: 8.00-18.00,
  wt.-pt.: 8.00-16.00
  Telefony do konsultantów
  801 101 101
  22 542 27 11
  22 542 20 38
  E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Rozwijaj swój biznes – nabór wniosków o dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabory wniosków do działań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie PARP obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów. Dzięki współpracy ze średnimi i dużymi firmami start-upy otrzymają unikalną wiedzę, która pomoże w biznesowym wykorzystaniu ich rozwiązań i da realną szansę na zwiększenie skali działalności.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • granty dla startupów (do 100%);
 • usługi wspierające rozwój startupów (do 100%);
 • koszty realizacji programu akceleracyjnego (do 50% przy założeniu, że nie przekraczają one 20% dofinansowania)

Wnioski można składać od 17 lipca 2018 r. Nabór wniosków trwa do 4 września 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PARP.

Lipcowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22/4430756

Więcej informacji na stronie:
www.firma.um.warszawa.pl

Czerwcowe szkolenia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zachęcamy do udziału wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszej gminy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w wybranych szkoleniach należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Terminy szkoleń w czerwcu:
20.06.2018 r. (środa) godz. 9.00 – 13.00 „Jak zacząć.. Środki na start”
21.06.2018 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 „Środki na rozwój firmy i zatrudnienia”
26.06.2018 r. (wtorek) godz. 10.00 – 12.00 „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą”
27.06.2018 r. (środa) godz. 12.00 – 15.00 „Rozliczenia z ZUS”

Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa,
ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22/4430756

Więcej informacji na stronie:
www.firma.um.warszawa.pl

Upływa termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

31 maja 2018 roku upływa termin drugiej raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, przedsiębiorca może w ciągu 30 dni dokonać stosownej opłaty, ale z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Konsekwencją braku płatności raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Wiązownie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, albo wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy nr: 54 8001 0005 2003 0020 0592 0005 .

Przypominamy, że przedsiębiorca jest zobowiązany okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe, odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

VAT-R będzie można złożyć z wnioskiem do CEIDG

Niezależnie od tego, w jakiej formie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność, może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Gdy staje się podatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poradniku dostępnego na stronie serwisu: www.biznes.gov.plRejestracja jako podatnik VAT.

Już niedługo, za sprawą zmian przepisów związanych z wejściem w życie Konstytucji Biznesu (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj) przedsiębiorca nie będzie musiał odwiedzać urzędu skarbowego, żeby zarejestrować się jako podatnik VAT.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będzie miała możliwość złożenia VAT-R na miejscu w urzędzie gminy, dołączając go jako załącznik razem z wnioskiem o wpis oraz zmianę swojego wpisu w CEIDG. Przedsiębiorca będzie mógł zrobić to również samodzielnie, przesyłając wymagane dokumenty elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym (ePuap).

Przypominamy, że rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.