Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości. Nowy sprzęt dla OSP Glinianka

W piątek 30.12.2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Glinianka, na zakup którego udało się pozyskać z Funduszu Sprawiedliwości dotację celową w kwocie 29.700,00 zł.

W ramach uzyskanej dotacji zakupiono:

– zestaw poduszek wysokociśnieniowych KSRG SAVA, w skład którego wchodzą: 2 sztuki poduszek wysokociśnieniowych SLK 6, 2 sztuki węża zasilającego 5 m., 1 sztukę kontrolera (sterownika) podwójnego 8,0 barowego Fitting, reduktor ciśnieniowy 200/300 barowy w ilości 1 sztuki oraz 2 sztuki butli stalowej.

– zestaw hydrauliczny typu HT99/LC99 do wyważania drzwi i cięcia pedałów, w skład którego wchodzą: wyważacz do drzwi typu HT99, przecinacz pedałów LC99, pompa ręczna, wąż, walizka.

– detektor napięcia prądu przemiennego VOLT.

Dzięki uzyskanej dotacji OSP Glinianka będzie mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu akcji ratowniczych występujących w rejonie działań jednostki.

Sprzęt o wartości 30.000,00 zł został zakupiony z udziałem dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach realizacji wniosku o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania sprzętu wzięli udział: wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, poseł Dariusz Olszewski, Zastępca Komendanta PSP w Otwocku bryg. Michał Gigoła, Prezes ZOSP RP Powiatu Otwockiego dh Mariusz Zabrocki oraz przedstawiciele OSP Glinianka druhowie Janusz Papis, Daniel Papis oraz Piotr Stańczak.

KPP w Otwocku prosi o pomoc. Pilnie potrzebna krew

Policjanci z otwockiej komendy apelują o pomoc dla swojego kolegi, który dziś rano uległ dramatycznemu wypadkowi i odniósł poważne obrażenia. Jego stan jest bardzo ciężki. By ratować jego życie pilnie potrzebna jest krew.

Do dramatycznego wypadku z udziałem naszego kolegi, kom. Piotra Czubaki doszło dziś rano podczas szkoleń międzynarodowej grupy na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim. Jak wstępnie ustalono, dwóch skoczków z niewyjaśnionych dotąd przyczyn runęło na ziemię. Jeden zginął na miejscu, a drugi, nasz policjant ciężko ranny został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego stan wciąż jest bardzo ciężki.

Bardzo pilnie potrzebna jest krew bez względu na grupę.

Zwracamy się z ogromną prośbą o oddawanie tego cennego daru mogącego uratować życie naszemu koledze. Przy rejestracji należy podać imię i nazwisko poszkodowanego policjanta oraz punkt krwiodawstwa, do którego ma trafić krew:

KOM. PIOTR CZUBAK, REGIONALNE CENTRUM KRIODAWSTWA W ŁODZI, UL. FRANCISZKAŃSKA 17/25.

Pomóc może każdy. Wierzymy, że za niedługi czas kom. Piotr Czubak będzie mógł sam podziękować za otrzymaną pomoc.

mł. asp. Paulina Harabin/ E.Z.

Propagator szczepień przeciw COVID-19 i grypie. Otrzymaliśmy nagrodę

Gmina Wiązowna została laureatem konkursu pn. „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy”, którego organizatorem była Fundacja Nadzieja dla Zdrowia.

W dniu 22 września 2022 r., w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się debata ekspertów pn. „FLU&COVID-19 Forum 2022”. Jednym z punktów spotkania było wręczenie nagród samorządom, które angażowały się w realizację projektów zdrowotnych w zakresie profilaktyki grypy i COVID-19 w sezonie 2021/2022 oraz propagowały ideę szczepień przeciw COVID-19 i grypie. Gmina Wiązowna otrzymała nagrodę w kategorii: Propagator szczepień przeciw COVID-19 i grypie.

Przypomnijmy działania naszego samorządu w sezonie 2021/2022, za które otrzymaliśmy nagrodę.

1) po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Gminy Wiązowna przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ otworzono na terenie Gminy Wiązowna Punkt Szczepień Powszechny przeciw COVID-19, który działał od  maja 2021 do kwietnia 2022 r. W punkcie wykonano 4730 szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 wykonywano również w dwóch ośrodkach zdrowia w Wiązownie i Gliniance;

2) podjęto współpracę z ośrodkami zdrowia w Wiązownie i Gliniance ws. wykonania bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców między 65 a 75 rokiem życia, zameldowanych na terenie gminy Wiązowna. Wykonano 262 szczepienia;

3) zapewniono bezpłatny transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19;

4) zorganizowano 3 wydarzenia plenerowe na których szczepiono w mobilnych punktach szczepień przeciw COVID-19;

5) zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Zaszczep się dla mnie”, dla dzieci i młodzieży, którego celem było propagowanie szczepień przeciw COVID-19;

6) prowadzono kampanię promocyjną dotyczącą szczepień przeciw Covid-19 i grypie. Łącznie w gazecie samorządowej „Powiązania” ukazało się 18 artykułów, na stronie www.tuwiązowna ukazało się 158 informacji, a w mediach społecznościowych 76 postów.

Otrzymana nagroda nie jest jedynym wyróżnieniem, jakie otrzymała Gmina Wiązowna za promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie szczepień przeciw COVID-19. W 2021 r. zajęliśmy III miejsce w konkursie pn. „Rosnąca odporność”. O konkursie i otrzymanej nagrodzie można przeczytać tutaj

Konkurs dla NGO. Czekamy na oferty do 14 października

Napis czarny NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Konkurs ogłoszono w zakresie ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych prelekcji edukacyjnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia”.

Oferty należy złożyć do 14 października 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 27 września

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 27 września odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 607 zł, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli początkujących. Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 7 252 959,91 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Na sesji podejmowane będą także trzy uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”, „Izabela Dębów część B” oraz „Zakręt – Wschód”, a także trzy w ramach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu pn. „Żanęcin Trakt Lubelski – Rajska”, „Emów Sosnowa – Runa Leśnego” oraz „Wiązowna Kościelna Projektowana – Kwiatowa”, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze zagospodarowanie terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Radni zajmą się również projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zakręcie, a następnie dwoma projektami uchwał w sprawie nadania nazw ulic „ Karolinki” i „Calineczki” w Boryszewie.

Na koniec radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Wiązusie” w Gliniance. Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzować zasady uiszczania opłat.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 27 września o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sprzedaż nieruchomości. Wyniki przetargów

przetarg gs

Na podstawie protokołów Komisji Przetargowej z dnia 21.09.2022 r., przedstawiamy wyniki przetargów:

  1. Przetarg ustny nieograniczony, który odbył się 21.09.2022 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 559/4 z obrębu geodezyjnego 11 – Kąck, gmina Wiązowna, uregulowaną w KW WA1O/00079294/7, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, której cena wywoławcza wynosiła 125.000,00 zł, zakończył się wynikiem pozytywnym – przetarg wygrała Pani Magdalena Woźnicka – Bober, która zaproponowała najwyższą cenę, tj. 126.250,00 zł.
  2. Przetarg ustny nieograniczony, który odbył się 21.09.2022 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 559/5 z obrębu geodezyjnego 11 – Kąck, gmina Wiązowna, uregulowaną w KW WA1O/00079294/7, stanowiącej własność Gminy Wiązowna, której cena wywoławcza wynosiła 115.000,00 zł, zakończył się wynikiem pozytywnym – przetarg wygrali Państwo Magdalena i Tomasz Kruk, którzy zaproponowali najwyższą cenę, tj. 116.150,00 zł.

Dodatkowo informujemy, że:

I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości tj. działek ew. nr 559/3 obr. geod. Kąck, o pow. 0,0862 ha oraz nr 559/6 obr. geod. Kąck, o pow. 0,0862 ha , zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na brak wpłaty wadium, uprawniającego do udziału w przetargach.

Profil na PUE ZUS. Od 2023 obowiązek posiadania

Napis ZUS. POd spodem zdjęcie 100 złotowych banknotów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Foto: pixabay.com)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca wszystkich przedsiębiorców do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od przyszłego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Teraz jest najlepszy moment aby założyć profil i na spokojnie zapoznać się z funkcjonalnością PUE. Nasi pracownicy chętnie w tym pomogą.

Każdy płatnik składek, nawet opłacający składki sam za siebie, musi założyć profil na PUE ZUS i utrzymywać go w aktywności. To właśnie na profil w PUE ZUS  będzie przychodziła korespondencja z ZUS, dlatego ważne jest, aby profil pozostawał aktywny, by nie przeoczyć ważnych dla płatnika treści z ZUS-u.

Profil na PUE ZUS przyspieszy tempo wymiany korespondencji z Zakładem i będzie pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Już teraz warto zainteresować się założeniem profilu na PUE ZUS i skorzystać z pomocy pracowników Zakładu przy jego zakładaniu – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Żeby móc korzystać z profilu zaufanego na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie go „zaufać”, czyli potwierdzić tożsamość zakładającego profil.

Płatnicy sami mogą w Internecie założyć profil na PUE ZUS i następnie go potwierdzić przy pomocy bankowości elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu. Jeśli mają z tym problem, pracownicy ZUS są gotowi  na salach obsługi klientów lub podczas e-wizyty pomóc w założeniu profilu i potwierdzeniu tożsamości płatnika. Na miejscu pracownicy Zakładu pokażą też funkcjonalność PUE ZUS i możliwości jakie stwarza – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS. – Warto też śledzić naszą stronę internetową www.zus.pl a na niej zakładkę Szkolenia i Wydarzenia, ponieważ oddziały ZUS często organizują dyżury telefoniczne lub szkolenia online dotyczące PUE ZUS i tam właśnie zamieszczają o tym informację – dodaje.

Najbliższe takie szkolenie online ZUS I oddział w Łodzi organizuje 28 września, w godzinach od 9:30 do 11:30. Spotkanie odbędzie się na platformie Webex Meeting. Zapisy przyjmowane są do 27 września, do godz. 13:00 pod adresem mailowym szkolenia_lodz@zus.pl. Więcej informacji na ten temat na stronie zus.pl w zakładce Szkolenia i Wydarzenia.

info: Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Nabór do komisji konkursowej. Ogłoszenie

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2022 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następującego zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 10 października 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 30 września 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

“Dobry Start”. Wniosek o 300+ do 30 listopada

Materiały szkolne dla dzieci
Program Dobry Start, gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat (FOTO: pixabay.com)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że cały czas można składać jeszcze wnioski o „300 plus” z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną. Do 11 września w województwie mazowieckim ZUS wypłacił niemal 172 mln zł na wyprawkę, z której skorzystać będzie mogło 572 tys. dzieci. Kto jeszcze nie złożył wniosku o wyprawkę, ma na to czas najpóźniej do 30 listopada.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd 4 mln świadczeń z programu “Dobry start” na kwotę 1,2 mld zł.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podając prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, a także aktualny numer swojego konta – przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS.

Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie ZUS ma dwa miesiące. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku. Wypłata świadczenia realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS.

Program Dobry Start, gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Świadczenie przysługuje także, jeśli nauka w szkole z siedzibą w Polsce albo za granicą odbywa się zdalnie. Na przykład na dziecko, które uczęszcza do szkoły ukraińskiej w  trybie zdalnym, zostanie przyznane świadczenie 300 plus, o ile dziecko wraz z rodzicem składającym wniosek zamieszkują w Polsce.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu) można znaleźć na portalu PUE ZUS.

 

info: Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego

Mistrzostwa Świata w Karate. Maja Pawłowska Mistrzynią Świata

W miniony weekend (15-18 września) w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Świata w Karate WKA. W zawodach wystartowało ponad 600 zawodników z 26 państw.

Dla jednej z naszych młodych mieszkanek okazały się bardzo udane. Maja Pawłowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie, dzięki swojej ciężkiej pracy oraz treningom pod kierunkiem senseia Mirosława Platy, osiągnęła znakomite rezultaty.

Maja Pawłowska występując w składzie reprezentacji Polski, w swojej kategorii wiekowej zdobyła aż cztery medale!

– Tytuł Mistrzyni Świata oraz złoty medal w kata z pałkami nunchaku;

– srebrny medal oraz dwa brązowe w kata duo nunchaku.

Info: Beata Medzwiedzka-Plata

dyr. Akademii Karate Otwock ADSW JISSENKAN