mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zmarł Kazimierz Szczęsny. Kondolencje dla bliskich

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego działacza i społecznika Kazimierza Szczęsnego.
Sołtysa Malcanowa w latach 1990 – 1998
oraz taty Dariusza Szczęsnego, Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy Wiązowna.
W naszej pamięci pozostanie jako człowiek wielkiego serca.

W dniach żałoby łączymy się w bólu z rodziną.

Wyrazy żalu i współczucia składają
kierownictwo i pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna, Radni i Sołtysi Gminy Wiązowna,
oraz mieszkańcy Malcanowa.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance.

Rozwój usług rolniczych. Nabór wniosków do 15 lutego

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020.
Warto się pospieszyć, tym bardziej że można otrzymać wsparcie w wysokości nawet pół miliona złotych.

W ramach tego naboru Agencja otrzymała dotąd 772 wnioski na kwotę prawie 347 mln zł. W ramach dwóch poprzednich naborów zawarto z beneficjentami 1716 umów na kwotę prawie 714 mln zł.

Przypomnijmy, że o dofinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorczości może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, a także mikro- lub małe przedsiębiorstwo, niemające osobowości prawnej.
Warunkiem jest wykonywanie działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie jednego z następujących
kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

– 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

– 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

– 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach

Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług oraz opłaty za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Wnioski o pomoc przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Legionów 2, 05-400 Otwock, tel. 22 779 90 45 
www.arimr.gov.pl

Bezpłatne szkolenia dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku od 10 lutego prowadzi nabór dla osób do 29 roku życia zarejestrowanych w PUP na szkolenia indywidualne.
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”
Kto może się ubiegać o skierowanie na szkolenie: osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Minimum 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Osoba z kategorii NEET to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym  w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń można uzyskać u doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, w godzinach od 8.15 do 14.00 tel. (22) 779 37 14.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Przedsiębiorcy z Gminy Wiązowna docenieni

żródło: SadSzwedo/facebook

Powiat Otwocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie i Klub Nowej Gospodarki docenili przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu powiatu otwockiego. Nagrody i wyróżnienia przyznano 14 firmom i NGOsom, które w czasach pełnych niepewności i niespotkanych wcześniej wyzwań stanowią inspirację i wzór, który warto naśladować. Wśród nich znajdują się przedsiębiorcy z terenu Gminy Wiązowna.

Podczas forum gospodarczego najbardziej innowacyjne, najlepiej rozwinięte i zarządzane firmy otrzymują tytuł przedsiębiorcy roku w kategoriach: Pracodawca Roku, Filantrop Roku, Firma Roku, Innowator Roku, Bizneswoman, Biznes Rodzinny, Aktywny NGO. Ze względu na pandemię organizacja Forum w formie stacjonarnej była niemożliwa. Z drugiej strony – inicjatorzy projektu tym bardziej chcieli wyróżnić podmioty, które mogą być wzorem dla innych, a ich przedsięwzięcia stanowią ważny przykład działania w trakcie epidemii.

Spośród 31 zgłoszeń Kapituła Konkursowa składająca się z reprezentantów zarówno Powiatu Otwockiego, jak i WSGE wyłoniła laureatów, którzy otrzymali nagrodę Starosty Otwockiego – „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.

Nagroda Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego w kategorii Innowator Biznesu trafiła do firmy Gospodarstwo Sadownicze Maciej Szwedo z Gminy Wiązowna, która zajmuje się sadem jabłoniowym i wprowadziła innowacyjną technikę prowadzenia drzew „le mur fruitier”.

W kategorii Pracodawca Roku „Buzdygan Marszałka Bielińskiego” otrzymała firma AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. J. z Woli Duckiej, która wyróżnia się m.in. pozyskiwaniem pracowników głównie z terenu powiatu otwockiego, którym oferuje specjalne kursy, aby mieli łatwiejszy start na rynku pracy.

Wyróżnienie w kategorii Firma Roku otrzymał Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior z Góraszki, zajmująca się produkcją roślin cebulowych od ponad 30 lat.

Nagrodzeni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe:

Pracodawca Roku – AMK Group Rękawek, Kondraciuk Sp. J. z Woli Duckiej;

Filantrop Roku – Fundacja  SuperDrob Uskrzydlamy  (Wyróżnienie – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów)

Firma Roku – Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  (Wyróżnienie – Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior i Hernciszfilm)

Innowator Biznesu – Gospodarstwo Sadownicze Maciej Szwedo z Gminy Wiązowna  (Wyróżnienie – Onitra Sp. z o.o. sp. k.)

Bizneswoman-  Pani Agnieszka Beata Piętka z Gminy Osieck  (Wyróżnienie – Pani Hanna Chaciewicz firma Hadent Sp. J.)

Biznes Rodzinny – Avocado Kacper Bąk z Otwocka.

Aktywny NGO – Koło Terenowe Przedmoście Warszawa Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”  (Wyróżnienie – Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie oraz Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Otwock)

Konkurs podsumował Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak: Miniony rok był czasem trudnym nie tylko dla samorządów, ale również dla przedsiębiorców i sektora NGO, którzy często stali przed trudnymi i strategicznymi decyzjami w obszarze prowadzenia swoich działalności. Dlatego tym bardziej cieszę się, że do naszego konkursu wpłynęło ponad 30 zgłoszeń od tych, którzy pokazują, że nawet najtrudniejszym wyzwaniom można skutecznie stawić czoła. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratuluję i wierzę, że już w tym roku będziemy mogli spotkać się wszyscy na uroczystej gali.

Biuro Kultury i Promocji
Starostwo Powiatowe w Otwocku

Urząd Gminy Wiązowna. Pracownik poszukiwany!

Męskie ręce podają kopertę kobiecie
Poszukujemy pracownika do Wydziału Administracyjnego (Foto: Adobe Stock)

Poszukujemy pracownika do pracy w Wydziale Administracyjnym w Urzędzie Gminy Wiązowna. Kandydat powinien posiadać m.in.

  • wykształcenie co najmniej średnie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • znajomość topografii gminy;
  • posiadanie samochodu i prawo jazdy kat.B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

  • doręczanie przesyłek zwykłych oraz poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, których nadawcą jest Urząd Gminy Wiązowna;
  • rozliczanie się z otrzymanej do doręczenia korespondencji;
  • drobne prace konserwatorskie oraz naprawy sprzętu i urządzeń.

Więcej informacji o ofercie pracy znajdą Państwo na stronie:

https://bip.wiazowna.pl/urzad,a,35832,oferta-pracy-nr-62020-na-stanowisko-pracy-w-wydziale-administracyjnym.html

Szczegółowych informacji o naborze udziela Agnieszka Karwowska – Naczelnik Wydziału Administracyjnego, tel. 22 512 58 50, email: a.karwowska@wiazowna.pl

Przystanek „Osiedle Radiówek”. Wymagania ZTM

Foto: ZTM

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, przywrócenie podjazdu autobusów 722 i L22 na Osiedle Radiówek będzie możliwe po poprawnym wykonaniu odcinka drogi serwisowej pomiędzy wiaduktem nad trasą S17, a osiedlem Radiówek.

Obecnie droga ta nie spełnia parametrów wymaganych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, który ze względu na zbyt małą szerokość jezdni nie wyraził zgody na kursowanie autobusów.

W wyniku starań naszego samorządu, wykonawca tego odcinka trasy S17 zobowiązał się do poprawienia dojazdu, w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania ZTM. Gotowy jest już projekt poszerzenia drogi i w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Po ich zakończeniu uruchomione zostaną podjazdy autobusów na osiedle Radiówek.

„Nasza #Wiktoria1920”. Zajęcia w szkołach i wystawa przed urzędem

„Nasza #Wiktoria1920”  to projekt edukacyjny, który przeprowadzono w szkołach gmin Wiązowna i Dębe Wielkie na 100 lecie Bitwy Warszawskiej. Przed Urzędem Gminy Wiązowna zawisła wystawa opowiadająca o wydarzeniach, jakie w dniach 13 – 18 sierpnia 1920 r. rozegrały się na terenie tych dwóch gmin.

„Bitwa warszawska toczyła się na przedpolach Stolicy, czyli gdzie? Na przykład tu, gdzie w tym momencie stoimy!”. Oto jeden z zaskakujących faktów, które poznali uczniowie czterech szkół w gminie Wiązowna i czterech w gminie Dębe Wielkie. Projekt „Nasza #Wiktoria1920” realizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiązownie, Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym PUL w Dębem Wielkim oraz dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Koalicje dla Niepodległej”.

Dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej, uczniowie poszczególnych szkół mieli okazję zapoznać się z historią Bitwy Warszawskiej w sposób nieco inny niż zwykle. W każdej z 8 szkół, które wzięły udział w projekcie, odbyły się spotkania w formie pikniku historycznego, nawiązującego do wojskowego obozu. W poszczególnych namiotach i punktach, uczniowie mieli możliwość poznać różne aspekty życia (nie koniecznie żołnierskiego) sprzed 100 lat.

Podczas każdego spotkania, jakie odbywały się na terenie obozowiska, uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało umundurowanie Wojska Polskiego (które w czasie wojny polsko – bolszewickiej borykało się z ogromnymi brakami sprzętowymi i wykorzystywało właściwie wszystkie wzory mundurów, jakie tylko dało się pozyskać). Rzeczą kluczową dla każdego żołnierza była, oczywiście, jego broń – również i takiej wystawy nie mogło zabraknąć. Dla możliwości działania każdej armii, niezbędna była możliwość szybkiej komunikacji między oddziałami – stąd stanowisko dotyczące łączności polowej. Wojna to, niestety, także rany i kontuzje. Na temat tego, jak radzono sobie z nimi przed stu laty, uczniowie mogli posłuchać w namiocie sanitarnym. Rzucającym się od razu w oczy elementem obozu była armata polowa Schneider kalibru 75 mm, która co jakiś czas oddawała strzał. Jednakże najbardziej chyba zaskakującym dla uczestników projektu, było stanowisko, gdzie mogli poznać zapachy perfum, jakie używane były na przełomie XIX i XX wieku oraz w późniejszym okresie. Jak się okazuje, wiele z nich produkowanych jest do tej pory, bez wprowadzenia żadnych zmian w historyczne receptury! Dodatkowo każdy z uczestników mógł zmierzyć się z poznaną wiedzą, uczestnicząc w grze terenowej z elementami questu i geocachingu, zdobywając na zakończenie pamiątkową oryginalną pieczątkę Nasza#Wiktoria1920.

W ramach projektu powstała także wystawa opowiadająca o wydarzeniach, jakie w dniach 13 – 18 sierpnia 1920 roku rozegrały się na terenie dzisiejszych gmin Wiązowna i Dębe Wielkie. Na 12 tablicach znalazły się informacje o walkach w naszej okolicy, archiwalne zdjęcia, a także do tej pory nieznane i publikowane materiały i pamiątki z tamtych czasów, jakie udało się odkryć w trakcie projektu. Wystawa (która powstała w dwóch egzemplarzach) ma charakter objazdowy i nadal można ją zobaczyć na terenie obydwu gmin. W tym momencie jeden z nich znajduje się na ogrodzeniu przy straży OSP w Dębem Wielkim, natomiast drugi jest prezentowany na stelażach między Urzędem Gminy a Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie (gdzie wystawa zastąpiła poprzednią, porządkującą informacje o 100-leciu odzyskania niepodległości).

Mimo trudnej sytuacji, jaka panuje obecnie w Polsce, dzięki przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i zachowywaniu dystansu między poszczególnymi grupami odwiedzającymi obozowiska, a także między uczniami a prowadzącymi zajęcia w poszczególnych punktach, cały projekt udało się przeprowadzić bezpiecznie i bez komplikacji.

Z pewnością powyższy projekt przyczynił się do wyjątkowych obchodów jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej w naszych małych Ojczyznach – podwarszawskich gminach: Wiązowna oraz Dębe, które połączyła wspólna historia walk, a teraz wspólne wspomnienia oraz działania historyczno-patriotyczno-edukacyjne z „Nasza#Wiktoria1920”.

Tomasz K. Żurawski
Anna Piotrkowicz

Zgłoś wolontariusza do konkursu!

Powiat Otwocki zachęca wszystkie osoby i instytucje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, do zgłaszania swoich kandydatów w konkursie „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.

Na terenie powiatu otwockiego działa wiele fundacji, stowarzyszeń oraz indywidualnych osób, które zupełnie bezinteresownie pomagają innym, potrzebującym ludziom. To właśnie te osoby chcemy poznać i nagrodzić statuetką Anioła Wolontariatu. Zachęcamy instytucje i osoby prywatne, które korzystają z pomocy wolontariuszy, a także same działają społecznie, do zgłaszania się do konkursu.

W ubiegłym roku „Aniołem Wolontariatu” z Gminy Wiązowna zostały: Krystyna Motyka – Parzych z Malcanowa, Katarzyna Zawada z Kopek, Kinga Szerszeń z Majdanu, Małgorzata Szewczak z Majdanu, Matylda Prus ze Stefanówki, Natalia Barcicka z Zakrętu, Patrycja Nowak z Woli Karczewskiej, Natalia Pogorzelska z Zakrętu, Weronika Sobota z Malcanowa.

Wolontariuszki działają w ramach Centrum Wolontariatu Radiówek. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, np. WOŚP czy „Świąteczna Radość Pomagania”. Zaangażowane są również w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowują szereg atrakcji w ramach akcji: „Wakacje blisko domu”. Dzięki zaangażowaniu Krystyny Motyki – Parzych, wolontariusze włączają się w zrobienie czegoś dobrego dla społeczeństwa, kierując się przekonaniem, że są to ważne działania. Poczucie własnej wartości i wiara w drugiego człowieka stały się ideą przewodnią Centrum Wolontariatu w Radiówku.

Zgłoszenia można składać do dnia 28 listopada elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wiazowna.pl z tematem „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” (formularz powinien mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza).

Podziękowania od Gminy Jawornik Polski

W imieniu mieszkańców Gminy Jawornik Polski, wójt Stanisław Petynia dziękuje mieszkańcom Gminy Wiązowna i ich przedstawicielom – wójtowi i radzie – za pomoc i życzliwość, okazane wszystkim mieszkańcom Gminy Jawornik Polski w trakcie powodzi błyskawicznej.

Przypomnijmy, że 4 miesiące temu, Wójt Gminy Jawornik Polski zwrócił się do gmin z całej Polski z prośbą o wsparcie finansowe na usunięcie skutków powodzi, która w czerwcu nawiedziła wschodnią część województwa podkarpackiego i zniszczyła infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogową, mostową oraz komunalną.

Gmina Wiązowna „solidaryzując się z mieszkańcami Gminy Jawornik Polski, która została poszkodowana przez żywioł w akcie dobrego serca”, zdecydowała się udzielić pomocy finansowej na naprawę dróg i mostów po skutkach nawałnic w kwocie 30 000,00 zł.