Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Uwaga! Ostrzeżenie o silnym wietrze

Złamane drzewo w tle las sosnowy
Uważajcie na silny wiatr! (Foto: pixabay.com)

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało Ostrzeżenie Nr 70 dotyczące silnego wiatru.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. 23:00 dnia 30.09.2019 r.

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich. Maksimum prędkości wiatru jest
prognozowane na godziny wieczorne.

Foto: pixabay.com

Mały grant. Zgłoś uwagi

Ogłaszamy możliwość składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie Więzy (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 29) złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. Mały Grant) – na realizację zadania publicznego pn. „MAGIEL – REWITALIZACJA”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 20.09.2019 r.). Po rozpatrzeniu uwag wójt podejmie decyzję, czy i w jakim stopniu wesprzeć realizację zadania.

Uwagi prosimy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, elektroniczne na adres e-mail: m.bialek@wiazowna.pl lub telefonicznie na nr tel. 22 512 58 38.

Więcej informacji udziela Michał Białek – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38.

Ostrzeżenie Nr 61

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało Ostrzeżenie Nr 61 dotyczące burz z gradem.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16:00 dnia 19.08.2019 r. do godz. 05:00 dnia 20.08.2019 r.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Program współpracy z ngo na 2020 rok. Konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu “Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 sierpnia do 6 września 2019 r. na terenie naszej gminy. Opinie, wnioski i uwagi można przesyłać do dnia 6 września 2019 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres m.bialek@wiazowna.pl oraz składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. Projekt programu, ogłoszenie i formularz konsultacji do pobrania poniżej.

Gmina Wiązowna. Alarm powodziowy

Szare worki wypełnione piaskiem ułożone w zaporę przeciw wlewającej się wodzie
Podczas burzy nigdy nie szukaj schronienia pod drzewami, masztami, latarniami, słupami energetycznymi i wolno stojącymi wieżami. (Foto: pixabay.com)

W związku z intensywnymi opadami deszczu Wójt Gminy Wiązowna wprowadza alarm powodziowy spowodowany licznymi podtopieniami na obszarze naszej gminy.

Alarm obowiązuje na terenie całej Gminy Wiązowna od godziny 18.00 od dnia 21 czerwca aż do odwołania.

Celem ograniczenia strat i udzielania pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Wiązowna upoważnia reagujące służby do wydawania doraźnych decyzji, poleceń oraz nakazów, mających wpływ na należyte zabezpieczenie ludzi i mienia.

Debata o bezpieczeństwie 2019

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, pod takim właśnie hasłem otwocka Policja kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami, zainaugurowany w 2017 roku.

W dniu 19 czerwca br. w Domu Kultury “Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej odbyła się debata o bezpieczeństwie. W debacie tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele Policji oraz samorządu gminnego, Zastępca Wójta Tomasz Kostyra, Komendant Komisariatu w Józefowie komisarz Arkadiusz Piętka, Kierownik Posterunku Policji w Wiązownie, dzielnicowi obsługujący rejon gminy Wiązowna asp. Hanna Bronikowska, mł. asp. Jacek Zduńczyk, mł. asp. Włodzimierz Kozłowski oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Otwock Jakub Komorowski.

W czasie debaty przedstawiono założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz zasady działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Omówiono szczegółowo stopień realizacji wniosków z ubiegłorocznej debaty społecznej oraz zadania priorytetowe jakie w bieżącym półroczu realizują dzielnicowi.

Debata była bardzo konstruktywna. Obecni przedstawiciele samorządu i policji z uwagą słuchali wypowiedzi uczestników debaty, odpowiadając na pytania w sposób bardzo kompetentny i szczegółowy. W swoich wypowiedziach zapewniali o tym, że dokładnie rozpoznają każdy wniosek i podejmą działania, aby eliminować wskazane zagrożenia.

Podczas debaty omówiono szereg tematów związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Wskazano zagrożenia w postaci miejsc częstego spożywania alkoholu w głównej mierze przez młodzież, dziękowano za zwiększenie liczby patroli oraz kontrole kierowców, jednocześnie prosząc o przysłowiowe “jeszcze”.

Spotkanie miało zachęcić mieszkańców do współdziałania z Policją na rzecz bezpieczeństwa, reagowania i powiadamiania oraz wspólnej pracy na rzecz mieszkańców, aby pokazać, że dzięki takim właśnie inicjatywom jak debaty, można wypracować nowe kierunki działań.

Komunikacja podczas Bożego Ciała i okresu wakacyjnego

W związku ze świętem Bożego Ciała i okresem wakacyjnym Zarząd Transportu Miejskiego czasowo zmienia rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. W tym roku zmiany nie będą dotyczyły linii 720, 722 i 730 kursujących na terenie Gminy Wiązowna.

W dniu 19.06.2019r. (środa):

 tramwaje kursować będą bez zmian,

autobusy:

– linie dzienne kursować będą bez zmian,

– uruchomiona zostanie linia 385 wg piątkowego rozkładu jazdy,

– linie nocne kursować będą wg rozkładu weekendowego,

METRO kursować będzie wg piątkowego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi),

SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,

             

W dniu 20.06.2019r. (czwartek – Boże Ciało):

– autobusy, tramwaje, SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,

– zawieszone będzie  kursowanie linii 126, 800,

– uruchomiona zostanie linia 385 wg niedzielnego rozkładu jazdy,

linie nocne kursować będą wg rozkładu weekendowego,

METRO kursować będzie wg niedzielnego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi),

             

W dniu 21.06.2019r. (piątek):

 – autobusy, tramwaje, linie L-x kursować będą wg sobotnich rozkładów jazdy,

– zawieszone będzie kursowanie linii 300,

– uruchomiona zostanie linia 385 wg sobotniego rozkładu jazdy,

– do obsługi linii 187, 501 zostanie skierowany tabor o większej pojemności,

linie nocne kursować będą wg rozkładu weekendowego,

– uruchomione zostanie kursowanie linii:  41 , 317,  326,  331,  340,  345,  397,  401,  402,  409,  E-1, E-9,

– linie: 2, 17, 24, 26, 31, 105, 122, 132, 138, 145, 150, 155, 160, 162, 167, 186, 189, 190, 217, 504, 507, 509, 511, 512, 517, 520, 523, 527,  709, 710, 719, 723, 739 zostaną zasilone dodatkowym taborem,

METRO kursować będzie wg piątkowego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi),

SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,

             

W dniach 22-23.06.2019r. (sobota-niedziela):

– autobusy, tramwaje, metro i SKM kursować będą bez zmian,

 

W dniu 22.06.2019r. zawieszone będzie kursowanie linii 385,

 

Od dnia 24.06.2019r. (poniedziałek):

– zawieszone będzie kursowanie linii: 205, 304, 318, 320, 323, 332, 339, 379, 

– zawieszone będzie kursowanie (tylko w dni wolne) linii: 130, 195, 196, 201, 207, 214, 225, 228, 249, 256, 262, 501

– zawieszenie będą kursy szkolne linii: 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano  w informacji przystankowej),

– linia 154 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (za linię 320),

– linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (za linię 256),

linia 121 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (za linię 205),

zmniejszenie częstotliwość linii: 131, 178,

zmiana częstotliwości linii: 1 , 2,3, 4, 6. 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 41,

– Metro, SKM kursować będą bez zmian,

 

Od dnia 01.07.2019r. (poniedziałek):

– wprowadzone zostaną wakacyjne rozkłady linii: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 124, 128, 131, 141, 150, 152, 155, 162, 166, 169, 170, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192. 193, 194, 196, 210, 211, 250, 262, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 518, 520, 521, 523, E-1, E-2, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750, L20,

– zawieszone będą kursy szkolne linii 114,

– linia 122 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy na skróconej trasie,

– METRO  wprowadzenie wakacyjnego rozkładu jazdy linii M1 i M2,

– SKM: – kursuje bez zmian.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian mogą Państwo znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl.

Zmiana terminu składania wniosków na członków Rady Sportu

W związku z zakończeniem kadencji Rady Sportu Gminy Wiązowna, Wójt Gminy ogłasza nabór członków na nową kadencję.

Rada Sportu Gminy Wiązowna składa się z członków w liczbie do 9 osób powoływanych przez Wójta Gminy Wiązowna, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje (po jednym kandydacie) realizujące na terenie Gminy zadania z zakresu sportu. Stałe miejsce mają, Lokalny Animator Sportu oraz pracownik Urzędu Gminy Wiązowna powołany przez Wójta, który pełni funkcję Sekretarza Rady Sportu.

Wniosek zgłoszenia kandydata na członka Rady Sportu Gminy Wiązowna należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna do dnia 21 czerwca 2019 roku.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19. Zawyją syreny

We wtorek 28 maja br. między godziną 08.00 a 18.00 na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostaną syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren na terenie powiatu i gminy zależy od scenariusza i przebiegu ćwiczenia. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-19.

Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania.

Organizatorem ćwiczeń RENEGADE/SAREX-19 jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Więcej informacji na ten temat udziela Micha Białek – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38,  e-mail: m.bialek@wiazowna.pl.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

RCB wydało alert meteorologiczny.

Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszy grad o średnicy do 3 cm oraz opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/10 min. (do 20 mm/h). Możliwe są porywy wiatru 70-80 km/h. Burze przemieszczają się na północ i północny zachód.

Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

Komunikat obowiązuje w dniu 20 maja do godz. 21:00.