mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

IV Spartakiada seniorów. Medale rozdane

Spartakiada_Seniorów_Glinianka_1_2018_720

„Ruch to lek na wszystko, zdrowie najważniejsze. Dziś liczy się udział, a nie miejsce pierwsze” – to słowa jednej ze zwrotek hymnu, który odśpiewali seniorzy na rozpoczęcie IV Spartakiady Seniorów w Gminie Wiązowna Glinianka 2018 zorganizowanej przez Stowarzyszenie ,,Bądźmy Razem’’.

Z zainteresowaniem wysłuchali go radni i wójt Gminy Wiązowna, którzy gościli w Szkole Podstawowej w Gliniance podczas sesji objazdowej 8 grudnia 2018 r. Marysia Gościniak, prowadząca w naszej gminie zajęcia usprawniające z seniorami, profesjonalnie przygotowała uczestników do udziału w zawodach.

Wszystkie dyscypliny cieszyły się dużym powodzeniem i dawały startującym wiele radości. W rolę sędziów wcielili się nauczyciele wychowania fizycznego – Zenon Kwiatkowski i Krzysztof Ślusarczyk.  Zgodnie z formułą zawodów sportowych dla zwycięzców i wszystkich uczestników przewidziano medale i dyplomy.

Gratulujemy wszystkim seniorom. Podziękowania za pomoc i gościnę składamy na ręce dyrekcji Szkoły Podstawowej w Gliniance. Spartakiada została zorganizowana w ramach projektu ,,Seniorem być – aktywnie żyć’’. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wiązowna.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Wanda Witkowska

Kampania informacyjna systemu “Dokumenty zastrzeżone”

Bardzo popularne wśród Polaków stały się płatności zbliżeniowe. W obiegu znajduje się ich ponad 40 milionów. Podczas przedświątecznych zakupów będą Państwo chętnie korzystać ze swoich kart. Niestety zbliżający się okres to również większe ryzyko kradzieży naszych portfelów, w których znajdują się karty płatnicze oraz dokumenty. W przypadku wystąpienia takiego problemu możemy szybko zastrzec naszą kartę pod całodobowym międzybankowym numerem alarmowanym (+48) 828 828 828. Poniżej przedstawiamy informacje o projekcie, który ma za zadanie poszerzyć wiedzę o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych kart oraz dokumentów tożsamości.

Kampania informacyjna systemu “Dokumenty zastrzeżone”

Projekt, do udziału, w którym od 2008 r. zapraszamy wszystkie gminy w Polsce. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. Celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.

Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: wyłudzenia kredytów, wynajem nieruchomości, przestępstwa podatkowe przeciwko budżetowi samorządu (np. zakładanie fikcyjnej działalności gospodarczej). Wg danych z najnowszego „Raportu o dokumentach – info DOK”, w III kwartale 2018 r. odnotowano aż 1,504 próby wyłudzeń kredytów, na kwotę ponad 120,5 mln złotych.

System zastrzegania kart (+48) 828 828 828

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoja kartę.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: dokumentyzastrzezone.pl oraz zastrzegam.pl.

zastrzegam logotypy

Zmarł proboszcz parafii w Zakręcie

Czerwona świeczka pali się jasnym, ciągłym płomieniem
Czerwona świeczka pali się jasnym, ciągłym płomieniem

W środę (12 grudnia) w wieku 57 lat w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł ks. kan. Tadeusz Zenon Firysiuk, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Zakręcie.

Ksiądz Tadeusz urodził się 5 maja 1961 r. w Łomazach. Pochodził z parafii Św. Michała Archanioła w Witorożu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa 28 maja 1987 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: MB Nieustającej Pomocy w Sochaczewie-Boryszewie (1987-1990), Świętej Trójcy w Kobyłce (1990-1993), MB Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (1993-1994) i Chrystusa Króla na Targówku (1994-1996).

12 lutego 1996 r. został mianowany administratorem, a od 3 maja tegoż roku pełnił urząd proboszcza nowo erygowanej parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Tworzył jej struktury administracyjne, wybudował kościół i plebanię; jego staraniem powstał parafialny cmentarz grzebalny. 24 grudnia 2007 r. abp Sławoj Leszek Głódź odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu.

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci proboszcza parafii w Zakręcie.

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny
Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska wraz z Radą Gminy Wiązowna

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!

czujka_gaz_fotolia_720

Jesień i zima to czas, kiedy w mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko wystąpienia pożarów. W powietrzu częściej grasuje też „cichy zabójca” – niewidoczny gaz bez smaku i zapachu. Jest sprawcą wielu zatruć, a w najgorszym wypadku śmierci osób, które się go nawdychały. Możemy temu zapobiec. Strażacy podpowiadają, jak to zrobić.

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach wybucha kilkadziesiąt tysięcy pożarów oraz dochodzi do kilku tysięcy zdarzeń, podczas których atakuje nas tlenek węgla. Chcąc uczulić społeczeństwo, m.in. dzieci, młodzież oraz seniorów, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ruszyła z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jej celem głównym jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć czadem w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Skąd się bierze czad?

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Foto: KGPSP

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Zgodnie z przepisami (§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych są zobowiązani do przeprowadzania okresowej kontroli. Muszą to robić co najmniej raz w roku. Należy wtedy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 6. Instalować czujki dymu i dwutlenku węgla.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Foto: KGPSP

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.straz.gov.pl.

Życie w gminie. Podziel się opinią

dziechciniec_konie_m_sosnowska_720

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zaprasza do wypełnienia całkowicie anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte dotyczą jakości życia w naszej gminie, która należy do obszaru LGD Natura i Kultura. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż kilka minut.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej LGD Natura i Kultura, Facebooku i pod tekstem.

Zapraszamy do udziału w badaniu.

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty

mikołajkowy turniej tenisa stołowego

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego zamienił się w Międzynarodowy turniej tenisa stołowego o Puchar Cocciné, dzięki 5 zawodników z Litwy a konkretnie z Wilna. Prezentowany był wysoki poziom, bardzo dużo gier i wspaniała atmosfera. Nagrody zostały ufundowane przez sponsora turnieju Coccine. Dziękujemy wszystkim zawodnikom.

Poniżej zwycięzcy poszczególnych kategorii:
2008 i młodsi – Smoter Adma
2004 i młodsi – Uzialo Ervinas
2001 i młodsi – Drewnik Dominik
Amator – Zajkowski Rafał
Open- Brylak Paweł

info z tukontakt@wiazowna.pl
Kamil Sitek

Spotkanie jasełkowe w „Świetlicy marzeń” w Gliniance

wigilia_jaselka_glinianka_2018

W piątek (7 grudnia) w środowiskowej „Świetlicy marzeń” w Gliniance po raz pierwszy odbyło się spotkanie wigilijne.

Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście: wójt gminy Janusz Budny, jego zastępca Tomasz Kostyra oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Łysik. Przybyli także: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance Teresa Bąk wraz z zastępcami: Beatą Szczęsną i Marzeną Wróbel oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agata Łęgowska.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem „Z wizytą u Jezuska” w wykonaniu podopiecznych świetlicy. Aktorzy wspaniale wcielili się w powierzone role. Z ogromnym zaangażowaniem śpiewali kolędy i pastorałki, wprowadzając widzów w świąteczny klimat. Atmosfera udzieliła się wszystkim. Wspólny śpiew wypełnił świątecznie przybraną salę.

Wójt, dyrektor GOPS oraz dyrektor szkoły pogratulowali młodym aktorom i życzyli, aby świetlica w dalszym ciągu pozwalała rozwijać pasje i talenty, a także integrowała jej uczestników. Wychowawcy otrzymali podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz świetlicy. Zaproszeni goście obdarowali dzieci upominkami.

Uczniowie wcielili się także w role Pomocników Świętego Mikołaja, wręczając własnoręcznie wykonane drobne prezenty. Radosne miny i uśmiechy na twarzach uczestników spotkania wigilijnego stanowiły najlepszy dowód na to, że był to wspaniały wieczór, spędzony w miłej i serdecznej atmosferze, gdzie wszyscy czuli się jak w rodzinnym domu.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Urszula Olszewska, Marzena Baran

Foto: M. Baran

Pięćdziesiąt lat razem. 12 par odznaczonych medalami

złote_gody_2018_medale_wspólne

12 par z naszej gminy zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na uroczystości, która odbyła się 7 grudnia w Wiązownie.

Dostojnych jubilatów oraz przybyłych gości powitali przewodnicząca rady Renata Falińska i wójt Janusz Budny. Obydwoje wyrazili swój podziw i uznanie dla małżonków, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Serdeczne życzenia złożył jubilatom ks. Kanonik Edward Kowara – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Wiązownie.

Po oficjalnym powitaniu nastąpiło uroczyste udekorowanie jubilatów medalami. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrobił to wójt. Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, albumy oraz kwiaty. Uroczystość uświetnił koncert Elżbiety Marciniak-Kuszakiewicz i Jerzego Kuszakiewicza. Odśpiewano tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za wszystkich jubilatów.

Medalami zostali odznaczeni:

 1.  Stanisława i Józef Brewczyńscy (z Rzakty)
 2.  Małgorzata i Wojciech Czajkowscy (z Wiązowny)
 3. Marianna i Eugeniusz Falińscy (z Malcanowa)
 4. Irena i Henryk Kobrzak (z Emowa)
 5. Leokadia i Józef Lech (z Wiązowny)
 6. Helena i Jan Pazio (z Zakrętu)
 7. Jadwiga i Jan Rafał (z Woli Karczewskiej)
 8. Teresa i Julian Rak (z Góraszki)
 9. Anna i Piotr Szczepańscy (z Lipowa)
 10. Marianna i Marian Truszewscy (z Boryszewa)
 11. Krystyna i Edward Wójcik (z Boryszewa)
 12. Regina i Piotr Zając (z Dziechcińca)

Podczas uroczystości wyróżniono Halinę i Wiesława Piwowar, którzy obchodzą jubileusz 60-lecia małżeństwa, czyli Diamentowe Gody.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie. Cieszymy się, że tak wiele par zostało nagrodzonych medalami. Gratulujemy i życzymy wszystkim parom wielu dalszych lat wspólnego życia, pełnych zdrowia, optymizmu i radości. Wszystkiego najlepszego!

Wszystkich małżonków, którzy jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a nie zostali uhonorowani medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, prosimy o zgłaszanie się do urzędu gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 512 58 36. Gorąco zachęcamy!

Foto: M.Sosnowska

Wspólnie ubraliśmy choinkę w Wiązownie

“Wspólne ubieranie choinki” to już nasza wiązowska tradycja. Każdego roku w Gminnym Parku Centrum organizujemy wydarzenie przedświąteczne, którym inaugurujemy akcję “Świąteczną Radość Pomagania”.

Do wspólnej zabawy zapraszali najmłodszych mieszkańców: Św. Mikołaj, który przywiózł cały worek prezentów, elfy, śnieżynki, a nawet renifery i bałwanek. Śpiewano kolędy i tańczono w rytm najpopularniejszych świątecznych przebojów. W przygotowanej na tę okazję Fabryce Elfów całe rodziny mogły uczestniczyć warsztatach plastycznych, kupić świąteczne ozdoby, a także spróbować szczęścia w świątecznym kole fortuny.

Gorącą herbatę zimową zapewnili seniorzy z Domu Dziennego “Senior +” i wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Radiówku. Można było wysłać kartkę do świętego Mikołaja, by pomóc mu ustalić choinkowe podarki.

W ramach wydarzenia przygotowano też instruktaż prawidłowego palenia w piecach, który przeprowadzili kominiarze. Ale to nie koniec tematu ekologicznego. Jak co roku podczas “Wspólnego ubierania choinki” zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs ozdób, wykonanych z naturalnych surowców. Można je podziwiać na choince w Parku Centrum. Zaskoczyć może także widok rozświetlonej gigantycznej bombki, którą po raz pierwszy udostępniono na terenie parku.

Na scenie oprócz artystów zaprezentowała się także dwuletnia Hania GIEPARDA – bohaterka akcji “Świąteczna Radość Pomagania”. To akcja Gminy Wiązowna, którą organizujemy od czterech lat. Co roku wybieramy bohatera do pomocy, któremu namawiamy mieszkańców naszej gminy. Pocztówki świąteczne z informacjami o Hani roznieśli wolontariusze już na początku grudnia. A my będziemy przez cały rok namawiać Państwa do pomocy dziewczynce i zwrócenia uwagi na SMA – chorobę, z którą walczy mała mieszkanka Czarnówki. Podczas akcji zebraliśmy dla Hani 5 162, 75 zł.

Foto: J. Ganowski/Sekcja fotograficzna GOK Wiązowna

“Świąteczna Radość Pomagania” w tym roku dla Hani!

Hania czek na pomoc. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1. Często nazywana genetycznym mordercą dzieci.
Hania czek na pomoc. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1. Często nazywana genetycznym mordercą dzieci.

Gmina Wiązowna po raz czwarty organizuje świąteczną akcję charytatywną. Ta akcja powstała u nas. Ma służyć naszym mieszkańcom. Co roku przed Świętami produkujemy naszą, wiązowską kartkę bożonarodzeniową, która dzięki wolontariuszom, trafia do Państwa domów. Oprócz tradycyjnych życzeń na kartce znajduje się zawsze informacja o bohaterze akcji. W tym roku bohaterką jest Hania GIEPARDA z Czarnówki. 
 
Hania ma prawie dwa lata. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu 1. To poważna, zagrażająca życiu choroba. Hania zamiast rozwijać się jak typowy dwulatek – traci możliwość ruchu, połykania, a nawet oddychania. Chorzy na tę chorobę wymagają 24-godzinnej opieki. 
 
Tegoroczna akcja “Świąteczna radość pomagania” została zainaugurowana w Gminnym Parku Centrum w Wiązownie podczas wspólnego ubierania choinki. Zaprezentowaliśmy tam kartkę pocztową, którą rozsyłamy do mieszkańców. Żeby pomóc Hani i jej rodzinie możemy przekazać na leczenie dziewczynki 1% podatku. Można to zrobić wpisując w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim miejscu KRS 0000270809, z dopiskiem: Gieparda 7976. Wszystkie te informacje znajdują się także na wspomnianej pocztówce, roznoszonej przez wolontariuszy.  

W niedzielę 9 grudnia w samym centrum gminy Wiązowna odbyło się “Wspólne ubieranie choinki”. Podczas akcji zebrano dla Hani 5 162,75 zł.
 
“Świąteczna Radość Pomagania” pomogła już Teosiowi z Woli Duckiej i Rysiowi z Emowa. Jesteśmy pewni, że dzięki Państwu, pomoże kolejny raz! 

Foto: M. Sosnowska