radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Badanie ankietowe – diagnoza problemów społecznych

Badanie ankietowe – diagnoza problemów społecznych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie przystąpiła do opracowania diagnozy problemów społecznych. Celem badania jest zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych oraz wypracowanie strategii profilaktycznych, włączenia do niej opinii lokalnej społeczności dotyczącej kształtowania oraz identyfikacji szczególnie istotnych problemów z perspektywy mieszkańców. Diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywaniu problemów ludzi, a co za tym idzie – lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia.

W okresie 19 marca13 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone badanie sondażowe, prowadzone techniką ankiety. Dla uzyskania pełniejszego obrazu diagnozy badanie zostało skierowane do osób z różnych grup społecznych: nauczycieli, sprzedawców alkoholu, pracowników instytucji, seniorów, rodziców oraz uczniów. Do uczniów skierowane są w formie elektronicznej, do wybranych losowo mieszkańców gminy w formie papierowej. Zwracamy się z prośbą o wsparcie powyższego przedsięwzięcia i wypełnianie ankiet. Ankiety są anonimowe.

Tekst

Data opublikowania strony: 21/03/2018