mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Bezpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatna Pomoc Prawna

Od 1 czerwca na terenie powiatu otwockiego wraca możliwość bezpośrednich spotkań z prawnikiem w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane będą każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika. Na spotkanie z mecenasem należy umówić się telefonicznie.

Punk nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59 czynny będzie w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00-20.00.

Terminy wizyt należy umawiać telefonicznie, codziennie od godz. 9.00 do godz. 12.00, pod numerem telefonu wskazanym przez starostę: 22 778 13 24 lub 22 778 13 21.

Na terenie Powiatu Otwockiego działa dziewięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz naszej gminy na spotkanie można również umówić się w:

 1. Otwocku – na ul. Krucza 5 (pn. 10.00-14.00, wt. 9.00-13.00, śr. 12.00-16.00, czw. 9.00-13.00, pt. 12.00-16.00),
 2. Otwocku – w budynku PCPR ul. Komunardów 10  (wt. 12.00-16.00, śr. 12.00-16.00, pt. 12.00-16.00),
 3. Józefowie – budynku urzędu miasta (pn. 10.00-14.00, czw. 10.00-14.00),
 4. Karczewie – budynku urzędu miasta (pn. 14.00-18.00, śr. 10.30-14.30, pt. 12.30-16.30),
 5. Sobieniach-Jeziorach – budynku GOPS (wt. 9.30-13.30, czw. 8.00-12.00),
 6. Celestynowie – budynku urzędu gminy (wt.14.00-18.00, śr. 15.00-19.00, czw. 8.00-12.00),
 7. Osiecku – budynku urzędu gminy (pn. 9.30-13.30, pt. 12.00-16.00),
 8. Kołbieli – budynku urzędu gminy (wt. 14.00-18.00, pt. 8.00-12.00).

Obowiązuje stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Na poradę należy przyjść w maseczce oraz dezynfekować ręce przy wejściu do punktu.

Uwaga! Osoby, które nie chcą bezpośrednio spotkać się z prawnikiem mogą nadal skorzystać z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zasady porad prawnych
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bezpłatne porady udzielane są z zakresu:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Najczęściej zadawane pytania:

– Czy udzielana pomoc prawna obejmuje również występowanie przed sądem?

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie pełnią funkcji pełnomocnika przed sądem. Udzielają natomiast informacji w zakresie ewentualnego uprawnienia do przyznania pełnomocnika z urzędu lub sporządzają projekt pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

– Czy pomoc prawna będzie całkowicie bezpłatna?

Tak, cały zakres pomocy prawnej udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest bezpłatny.

– Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Data opublikowania strony: 05/03/2018