mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Bezpłatne szkolenia dla młodych bezrobotnych

Bezpłatne szkolenia dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku od 10 lutego prowadzi nabór dla osób do 29 roku życia zarejestrowanych w PUP na szkolenia indywidualne.
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje, iż trwa rekrutacja na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”
Kto może się ubiegać o skierowanie na szkolenie: osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Minimum 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Osoba z kategorii NEET to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
– nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym  w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń można uzyskać u doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul. Górna 11, w godzinach od 8.15 do 14.00 tel. (22) 779 37 14.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Data opublikowania strony: 12/02/2021