bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Bezpłatny transport dla starszych i niepełnosprawnych. Mamy wsparcie

Wężczyzna wtacza wózek inwalidzki z siedzącym na nim mężczyzną po rampie do żółtego samochodu
Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali (Foto: PFRON)

Podpisaliśmy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację projektu grantowego „Mobilny mieszkaniec Gminy Wiązowna”. Znaleźliśmy się w gronie pięciu gmin z województwa mazowieckiego, które otrzymały wsparcie na ten cel.

Osoby niepełnosprawne i starsze z ograniczeniami ruchowymi mają ogromy problem z przemieszczaniem się. To problem nawet w mieście, gdzie są tramwaje, autobusy, metro. Na terenie takiej gminy jak nasza, gdzie transport publiczny, nie ma szans rozwinąć się w takim stopniu jak w mieście, to więcej niż problem to wykluczenie, które odbiera samodzielność, dostęp do urzędów, lekarzy, edukacji i rozrywki. To wreszcie samotność.  

W ramach projektu, który wcielamy teraz w życie, zakupimy dwa specjalistyczne auta przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zatrudnimy kierowców i asystentów osób niepełnosprawnych. Każdy dorosły, potrzebujący takiej pomocy mieszkaniec gminy, będzie mógł poprosić o transport do lekarza, urzędu, sklepu, na zajęcia.  

Na realizację projektu pozyskaliśmy prawie 920 tys. zł. Przez najbliższe dwa lata będziemy więc ten projekt rozwijali. Zarówno kierowcy, jak i asystent, zostaną przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Do obowiązków asystenta będzie należała pomoc w dotarciu do pojazdu i z pojazdu oraz asystowanie w dotarciu do miejsca docelowego. 

Obecnie trwa faza przygotowawcza do realizacji projektu. Jesteśmy w trakcie zakupu odpowiednich pojazdów, zatrudniania wykwalifikowanych osób do pomocy oraz kierowców. Usługa transportowa uzależniona jest od dostawy aut i rozpocznie się najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia.

O szczegółach, także tych dotyczących procedury zamawiania transportu, będziemy informowali w kolejnych numerach “Powiązań” oraz na stronie www.tuwiazowna.pl. Więcej informacji tel. 22 512 58 64. 

Anna Sikora 

 

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Data opublikowania strony: 02/02/2021