radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Bogumiła Majewska

Bogumiła Majewska

majewska_280

Mój okręg wyborczy: Wiązowna Kościelna
Jestem wiceprzewodniczącą Rady Gminy Wiązowna
tel. 605 220 965
email: majewska.bogusia@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
– Komisja Planowania i Strategii Rozwoju

OPINIA O WYKONANYM BUDŻECIE

2017 rok:

Kończąca się kadencja samorządu to czas dobrej i efektywnej pracy skutkującej poprawą jakości życia mieszkańców naszej gminy i jej zrównoważonemu rozwojowi.  Przed wyborami najczęściej zgłaszane postulaty dotyczyły poprawy jakości dróg i towarzyszącej im infrastruktury (chodniki, oświetlenie) oraz rozbudowy szkół na terenie gminy. Po czterech latach można z satysfakcją stwierdzić, że Gmina Wiązowna dysponuje wystarczającą bazą lokalową, by nauka w szkołach odbywała się w systemie jednozmianowym. W znacznym stopniu poprawiła się również jakość dróg zarówno gminnych, jak też powiatowych. Powstały ciągi pieszo- rowerowe, a wiele ulic zyskało nowoczesne oświetlenie. Jednak mimo dużego postępu w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Inne pozytywy minionej kadencji to: wzrastająca ilość terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego, poszerzenie oferty kulturalnej i opiekuńczo – dydaktycznej, dzięki znakomitej pracy takich instytucji jak GOPS, GOK, Biblioteka Gminna.

2015 rok

Realizację budżetu za 2015 rok oceniam pozytywnie. Wprawdzie główne jego założenia zostały opracowane przez Samorząd poprzedniej kadencji, jednak w trakcie minionego roku obecna Rada Gminy dokonała licznych modyfikacji. Celem tych działań było dążenie do zrównoważonego rozwoju  całej gminy.
Jako nauczycielka, a zarazem członek Komisji Oświaty bardzo mnie cieszy, że rozpoczęte przez poprzednią ekipę zadanie – pierwszy etap rozbudowy i modernizacji  szkoły w Malcanowie, zostało zrealizowane w terminie. To był wielki wysiłek finansowy i organizacyjny, ale jego efektem jest piękna placówka, która oferuje standard edukacyjny na miarę XXI wieku. Otwarcie tej szkoły już poprawiło sytuację przepełnionego ZSG w Wiązownie, a w następnych latach po zakończeniu drugiego etapu, będzie to poprawa bardzo znacząca. Oczywiście, potrzeby w zakresie bazy oświatowej w dalszym ciągu są ogromne, bo budynki szkolne w Gliniance i Zakręcie  nie mogą pomieścić  wciąż wzrastającej liczby uczniów i wymagają natychmiastowej rozbudowy, ale to zadania na najbliższe lata. Będąc przy bliskiej mi tematyce oświatowej wspomnę jeszcze, że w ramach realizacji ubiegłorocznego budżetu udało się dobudować szatnię w budynku szkoły w Zakręcie oraz wzbogacić przedszkole w Pęclinie o niezbędną łazienkę. Doceniam fakt, że pracownicy administracji  i obsługi oświaty otrzymali drobną podwyżkę uposażenia, jednak wynagrodzenie znacznej części tej grupy zawodowej w dalszym ciągu jest bardzo niskie , gdyż kształtuje się na poziomie zbliżonym do płacy minimalnej.
Wśród  innych ważnych zadań wykonanych w ramach realizacji ubiegłorocznego budżetu należy wymienić współpracę ze Starostwem Powiatowym, która zaowocowała poprawą jakości dróg  powiatowych na terenie naszej gminy. Cieszy również postęp w zakresie rozwoju pozostałej infrastruktury (oświetlenie, kanalizacja, chodniki). Myślę, że dużym osiągnięciem  jest również widoczna poprawa  wizerunku centrum miejscowości Wiązowna, która jest naszą wizytówką. Jako radna reprezentująca mieszkańców Wiązowny Kościelnej z satysfakcją odnotowuję, że rozpoczęta w poprzedniej kadencji  budowa chodnika  przy ul. Pęclińskiej  jest kontynuowana ( w  minionym roku wykonano II etap). Dodatkowym bonusem , który udało się wykroić  w ramach ubiegłorocznego budżetu jest nawierzchnia asfaltowa na ul. Słonecznej.  Ta inwestycja  nie tylko znacznie poprawiła komfort życia tutejszych mieszkańców , ale również z powodzeniem służy wszystkim dojeżdżającym tą drogą do kościoła , a w najbliższym czasie będzie wygodną trasą objazdu podczas Półmaratonu  Wiązowskiego.  Sprawą, której nie udało się rozwiązać w ubiegłym roku, jest problem własności dróg na tzw. Konowrocczyźnie, ale ufam, że z czasem i ten nabrzmiały problem  doczeka się właściwego rozwiązania, opartego na wypracowanym kompromisie.

Urodziłam się w 1962 r. Jestem mężatką. Mam czworo dzieci . Od 41 lat mieszkam w Gminie Wiązowna. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wiązownie.

Oprócz pracy zawodowej aktywnie działam społecznie. Przez osiem lat pełniłam funkcję prezesa Oddziału ZNP w Wiązownie. W latach 1998 – 2002 byłam członkiem Komisji Oświaty Rady Gminy Wiązowna. Obecnie jestem wiceprezesem Gminnego Ogniska ZNP i członkiem Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP w Otwocku. Dwukrotnie zostałam wybrana przez nauczycieli do pracy w Radzie Oświatowej działającej w Gminie Wiązowna. Jestem współzałożycielką Klubu Nauczycieli „Sztafeta Pokoleń”, który działa przy Parafii św. Wojciecha w Wiązownie.

Bardzo zależy mi na szybkim i równoważonym rozwoju naszej gminy. Uważam, że obecnie najważniejsze sprawy to:

  • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • poprawa jakości dróg,
  • rozbudowa szkół.

Działając w interesie wyborców z okręgu nr 8 będę wspieram działania zmierzające do:

  • ukończenia budowy chodnika przy ulicy Pęclińskiej,
  • położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej,
  • nawiązania współpracy z Powiatem w celu poprawy jakości ulicy Kąckiej.

Ważnym elementem moich działań jest współpraca z sołtysem i radą sołecką sołectwa Wiązowna Kościelna.

Jestem osobą otwartą i chętną do współpracy z mieszkańcami, z uwagą wysłucham każdego, kto się do mnie zwróci.

Data opublikowania strony: 28/11/2019