radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Budowa ul. Piaskowej w Dziechcińcu

Budowa ul. Piaskowej w Dziechcińcu

W ramach inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Piaskowej w Dziechcińcu, w pierwszej połowie 2018 roku, wykonano dokumentację projektową oraz doziarnienie istniejącej podbudowy z kruszywa z dogęszczeniem i profilowaniem. W dniu 16.08.2018r. zakończliśmy wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Piaskowej.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wynoszą: szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,5m do 5,0 m (mijanki),a szerokość pobocza 0,75m, długość odcinka ok. 0,5 km. Niebawem zostaną także wykonane progi spowalniające typu U-16a.

Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków ruchu pojazdów. Nowy odcinek drogi jest wykonany od ul. Majowej w Dziechcińcu (droga powiatowa nr 2709W) do ul. Ziołowej. Całość inwestycji to kwota ok. 144 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Dziechciniec.

Data opublikowania strony: 17/08/2018