Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Janusz Budny

Wójta Gminy Wiązowna Janusz Budny
Wójta Gminy Wiązowna Janusz Budny

Wójt Gminy Wiązowna
tel. 22 512 58 01
e-mail: sekretariat@wiazowna.pl

Od ponad 20 lat jestem mieszkańcem gminy Wiązowna. Kilkanaście lat mieszkałem w Emowie, w bardzo urokliwym miejscu pośród lasów sosnowych. Niedawno w Wiązownie zbudowałem dom i tu mieszkam ze swoją rodziną – żoną Ewą i córką Karoliną.

Ukończyłem studia w SGGW na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym, a także politologię w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza na Wydziale Administracji (specjalność  – administracja publiczna i gospodarcza). Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i zarządzania jakością. Mam za sobą szkołę wojskową i prawie dwadzieścia lat służby.

Jako człowiek aktywny, działam w różnych organizacjach. Jestem Prezesem Zarządu Gminnego OSP Gminy Wiązowna i członkiem Zarządu Powiatowego OSP RP, do 2015 r. byłem prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Natura i Kultura”. Pełnię funkcję prezesa Oddziału Wiązowna Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego i wiceprezesa Zarządu Głównego Wspólnoty Samorządowej Powiatu Otwockiego. Przez siedem lat byłem Prezesem Klubu Sportowego “Advit “Wiązowna, obecnie pełnię funkcję Sekretarza Zarządu. W latach 2007-2011 pełniłem funkcję Dyrektora Półmaratonu Wiązowskiego. W latach 2010 – 2014 byłem radnym powiatowym z okręgów Wiązowna, Celestynów, pełniąc funkcję etatowego Członka Zarządu Powiatu Otwockiego. Z kolei w latach 2007-2010 byłem Naczelnikiem Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wiązowna.

W  pracy zawodowej i społecznej na pierwszym miejscu stawiam człowieka. Przed każdym zadaniem, przed każdym wyzwaniem  zaczynam od budowania zespołu ludzi, którzy wraz ze mną osiągną wyznaczony cel. Potrafię dzielić się sukcesem, a niepowodzenia staram się brać na siebie. Umiem dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie czerpię wiedzę od najbliższych współpracowników. Staram się być mądry mądrością mojego otoczenia.

Lubię sport, teatr i dobrą książkę. Wędkarstwo, żeglarstwo i praca w ogrodzie – to moje ulubione formy relaksu.

Stanisław Bogucki

Radny Stanisław Bogucki
Radny Stanisław Bogucki

Mój okręg wyborczy: Kopki, Lipowo, Malcanów
tel. 665 861 722
email: stanleybar@wp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Infrastruktury – Przewodniczący
– Komisja Budżetu i Rozwoju

O MNIE

Urodziłem się w 1949 r. Jestem absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jako wieloletni mieszkaniec Malcanowa dobrze znam problemy nie tylko najbliższej okolicy, ale również całej gminy.

Cele na kadencję 2018-2023

Będę zabiegał o kolejne remonty i inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem dróg gminnych oraz oświetlenia ulic w miejscowościach Kopki, Lipowo, Malcanów. Podejmę działania mające na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego na południu gminy oraz stworzeniu planu działania, który będzie konsekwentnie wdrażany. Jest dla mnie istotne, by pomagać w sfinansowaniu podłączeń domów do sieci. Planuję stworzenie gminnych programów, które pozwolą obniżyć koszty przyłączania się do wodociągu i kanalizacji oraz będę wspierać proces gazyfikacji gminy. Budowa świetlic w Kopkach i Lipowie doposażenie i unowocześnianie placów zabaw, siłowni plenerowych oraz tworzenie kolejnych miejsc do spędzania czasu wolnego to plany na najbliższe pięć lat. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego jest jednym z moich priorytetów. Będę zabiegał o doposażanie jednostki OSP w Malcanowie w sprzęt i finansowanie szkoleń dla strażaków – ochotników.

Leszek Sobota

Radny Leszek Sobota
Radny Leszek Sobota

Mój okręg wyborczy: Boryszew, Duchnów
tel. 692 485 531
email: leszeksobota@wp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Budżetu i Rozwoju – Przewodniczący
– Komisja Infrastruktury

O MNIE

Od urodzenia jestem mieszkańcem Duchnowa. Ukończyłem Akademię Finansów na kierunku Bankowość i Finanse. Przejąłem prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego mieszczącego się w Duchnowie.

Cele na kadencję 2018-2023

Szczególnie ważna będzie dla mnie budowa i modernizacja dróg oraz chodników w Boryszewie i Duchnowie. Kolejne cele to budowa Domu Kultury w Duchnowie i zagospodarowanie terenu wokół niego. Istotne jest również wsparcie mieszkańców programami, które pozwolą obniżyć koszty i zachęcą do włączania się do sieci kanalizacyjnej oraz założenie spółek wodnych na terenie Duchnowa i Boryszewa.

Magdalena Koczorowska – Szlassa

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa
Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa

Mój okręg wyborczy: Wiązowna Kościelna
tel. 603 938 463
email: tot.magdalena@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Budżetu i Rozwoju
– Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji

O MNIE

Z wykształcenia jestem archeologiem. Jestem żoną i matką dwojga dzieci. Moją pasją jest historia oraz różne dziedziny z nią powiązane. Jestem związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie m.in. śpiewam w chórze Mienia River.

Cele na kadencję 2018-2023

W najbliższej kadencji planuję poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez doprowadzenie kanalizacji, zamontowanie oświetlenia ulicznego, poprawę nawierzchni ulic oraz budowę chodników. Będę pilnować, żeby powstał w Wiązownie nowoczesny ośrodek zdrowia oraz posterunek policji na miarę XXI w. Pragnę, żeby Centrum Aktywności Lokalnej, które będzie miało siedzibę w zrewitalizowanym pawilonie w centrum Wiązowny, dawało znacznie szerszą ofertę kulturalno-rekreacyjną. Będę zabiegać o rozbudowę sieci komunikacyjnej oraz o stworzenie programu wsparcia wymiany pieców węglowych na takie, które mniej szkodzą środowisku.

Agnieszka Mikulska

Radna Agnieszka Mikulska
Radna Agnieszka Mikulska

Mój okręg wyborczy: Wola Ducka, Wola Karczewska
tel. 506 025 757
e-mail: a.mikulska@wiazowna.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:

– Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji – Przewodnicząca
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
– Komisja Budżetu i Rozwoju

O MNIE

Jestem rodowitą mieszkanką Woli Duckiej oraz matką dwójki dzieci. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Uczestniczę w ochronie środowiska przed uciążliwymi inwestycjami śmieciowymi.

Cele na kadencję 2018-2023

Jako radna planuję unormowanie lokalnego problemu śmieciowego. Będę dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz odpowiednie ich oznakowania i zwiększenie kontroli policji. Poprowadzę działania w celu polepszenia organizacji transportu autobusowego.

Anna Lech

lach_280

Mój okręg wyborczy: Dziechciniec, Rudka, Żanęcin
tel. 668 467 309
email: anna_lech@vp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji – Wiceprzewodnicząca
– Komisja Budżetu i Rozwoju

O MNIE

Urodziłam się w 1963 r. Jestem mężatką. Mam troje dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe kier. “Administracja Samorządowa” na WSGE w Józefowie.

Byłam cztery kadencje sołtyską miejscowości Dziechciniec. Uczestniczyłam w dwuletnim unijnym szkoleniu ”Sołtyski, Liderki – Kobiety Zarządzają Polska Wsią”. W trzeciej kadencji zostałam „Sołtysem roku 2010”.

Współpracuję w Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją St. Batorego oraz Akcją “Masz Głos, Masz Wybór” – na zaproszenie uczestniczę w wykładach, szkoleniach, konferencjach w Senacie, Sejmie oraz w Pałacu Prezydenckim. Posiadam certyfikaty wielu szkoleń tematycznych o samorządzie terytorialnym, które są niezbędne do pracy społecznej i samorządowej. Jestem drugą kadencję (5 lat) Radną Gminy Wiązowna.

Praca społeczna jest dla mnie pasją życia, którą mogę spełniać dzięki moim mieszkańcom, którzy ponownie mi zawierzyli. Na wyżej wymienionych szkoleniach nauczono mnie, jak należy słuchać każdego człowieka – poznawać jego potrzeby, marzenia, doświadczenia, prawa itp.

Społecznik powinien umieć słuchać i działać – oto moja dewiza. Bardzo zapraszam do współpracy. Podzielę się każdym doświadczeniem, które posiadam.

Cele na kadencję 2018-2023

Moim priorytetem jest wsparcie mieszkańców programami, które pozwolą obniżyć koszty i zachęcą do włączania się w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Budowa i remonty dróg oraz ich oświetlenie to ważne zadanie na nową kadencję. Szczególnie pilna będzie budowa chodnika w Żanęcinie. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla integracji i rozwoju mieszkańców poprzez budowę nowych świetlic to kolejne plany.

Jacek Kardas

Radny Jacek Kardas
Radny Jacek Kardas

Mój okręg wyborczy: Zakręt
tel. 500 167 464
email: kardasjacek72@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Rewizyjna
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

O MNIE

Od ponad 20 lat mieszkam w Zakręcie z żoną Marzeną i dwoma synami. Poza pracą jako żołnierz zawodowy, udzielam się na rzecz lokalnej społeczności jako sołtys, przewodniczący Spółki Wodnej Zakręt oraz członek Rady Sportu Gminy Wiązowna.

Cele na kadencję 2018-2023

Ulica Kościelna do Podgórnej, ul. Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ul. Ks. Iwaniuka a ul. Lubelską, ul. Długa wraz z dojazdami – to najważniejsze inwestycje drogowe, które powinny zostać szybko zrealizowane. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakrętu i oświetlenie Traktu Brzeskiego to kolejne ważne zadanie. Będę dążył do pozyskania terenu leśnego przy szkole i stworzenia tam przestrzeni dla nauki i rozwoju najmłodszych. Zamierzam podjąć działania w celu budowy nowego ośrodka zdrowia i wspierać gazyfikację gminy.  Będę wspierać skanalizowanie i zwodociągowanie gminy.

Wioleta Deczewska

Radna Wioleta Deczewska
Radna Wioleta Deczewska

Mój okręg wyborczy: Bolesławów, Czarnówka, Kruszówiec, Rzakta
tel. 664 905 448
email: wioleta3011970@wp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca
– Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji

O MNIE

W Rzakcie mieszkam wraz z mężem i synem. Jestem pielęgniarką. Pracuję w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku oraz w Hospicjum Domowym „Empatia” w Otwocku.

Cele na kadencję 2018-2023

Będę zabiegać o remonty i budowę dróg oraz ich oświetlenie. Stawiam na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także placów zabaw i siłowni plenerowych w każdej miejscowości.  Budowa świetlicy w Rzakcie to jeden z moich priorytetów.

Paweł Zawadka

Radny Paweł Zawadka
Radny Paweł Zawadka

Mój okręg wyborczy: Glinianka I, Glinianka II, Poręby
tel. 695 765 246
email: p.zawadka80@wp.pl

KOMISJE

Komisje Rady Gminy,  w których pracuję:
– Komisja Infrastruktury
– Komisja Skarg, Wniosków i Patycji

O MNIE

Z wykształcenia jestem elektronikiem. Działam społecznie na rzecz mieszkańców. Jestem sołtysem Glinianki I.

Cele na kadencję 2018-2023

Wyznaczone cele to dalsza modernizacja dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz ich oświetlenie. Będę dążyć do rozbudowy sieci gazowej i kanalizacyjnej oraz powstania spółki wodnej w Gliniance. Podejmę działania zapobiegające powstawaniu nowych miejsc do segregacji odpadów.

Bogumiła Majewska

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła Majewska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Bogumiła Majewska

Mój okręg wyborczy: Wiązowna Kościelna
Jestem wiceprzewodniczącą Rady Gminy Wiązowna
tel. 731 502 989
e-mail: majewska.bogusia@gmail.com

KOMISJE

Komisje Rady Gminy, w których pracuję:
– Komisja Zdrowia, Ekologii i Edukacji
– Komisja Infrastruktury

O MNIE

Urodziłam się w 1962 r. Jestem mężatką. Mam czworo dzieci. Od ponad 40 lat mieszkam w Gminie Wiązowna. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wiązownie.

Oprócz pracy zawodowej aktywnie działam społecznie. Przez osiem lat pełniłam funkcję prezesa Oddziału ZNP w Wiązownie. W latach 1998 – 2002 byłam członkiem Komisji Oświaty Rady Gminy Wiązowna. Obecnie jestem wiceprezesem Gminnego Ogniska ZNP i członkiem Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP w Otwocku. Dwukrotnie zostałam wybrana przez nauczycieli do pracy w Radzie Oświatowej działającej w Gminie Wiązowna. Jestem współzałożycielką Klubu Nauczycieli „Sztafeta Pokoleń”, który działa przy Parafii św. Wojciecha w Wiązownie.

Cele na kadencję 2018-2023

Bardzo zależy mi na szybkim i równoważonym rozwoju naszej gminy. Uważam, że obecnie najważniejsze sprawy to:

  1. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. poprawa jakości dróg,
  3. rozbudowa szkół.

Działając w interesie wyborców z okręgu nr 8 będę wspieram działania zmierzające do:

  1. ukończenia budowy chodnika przy ulicy Pęclińskiej,
  2. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Słonecznej,
  3. nawiązania współpracy z Powiatem w celu poprawy jakości ulicy Kąckiej.

Ważnym elementem moich działań jest współpraca z sołtysem i radą sołecką sołectwa Wiązowna Kościelna.

Jestem osobą otwartą i chętną do współpracy z mieszkańcami, z uwagą wysłucham każdego, kto się do mnie zwróci.