radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Konkurs na najładniejszy biegowy medal oraz koszulkę 2019 r. Zagłosuj!

Portal MaratonyPolskie.pl ogłosił konkurs na najładniejsze medale oraz koszulki minionego sezonu biegowego. Wśród zgłoszonych znalazły się medal i koszulka naszego 39. Półmaratonu Wiązowskiego. Już od 11 stycznia każdy klik jest na wagę złota!

Głosowanie w obu konkursach rozpoczęło się automatycznie od 11 stycznia (sobota) i trwać będzie do 17 stycznia. Ci, którzy oddadzą swoje głosy na zdjęcia przedstawiające zwycięskie medale oraz koszulki, otrzymają specjalne, okolicznościowe puchary.

Na medal można głosować TUTAJ >>>

Na koszulkę można głosować TUTAJ >>>

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie organizatora.

A już 23 lutego zapraszamy do udziału w jubileuszowym 40. Półmaratonie Wiązowskim! Więcej informacji na stronie imprezy.

Przypominamy, że nasi mieszkańcy, który mają stały meldunek tylko do 19 stycznia mogą zarejestrować się za darmo.  Od 20 stycznia obowiązują stawki ustalone dla wszystkich zawodników – do 13 lutego 70 zł pakiet startowy bez koszulki lub w dniu zawodów – 100 zł. Więcej informacji w tekście: 40. Półmaraton Wiązowski. Mieszkańcu zarejestruj się, by biec za darmo.

Foto: M. Sosnowska

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 30 stycznia

Stosy srebrnych monet. Rosną od lewej do prawej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla drużyny młodzieżowej z roczników 2011-2014. Na powierzenie zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 15 000 zł.

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla młodzieży (przygotowanie do rozgrywek piątej ligi tenisa stołowego). Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 18 000 zł.

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie dodatkowych zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla pełnoletnich mieszkańców gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 10 000 zł.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta konkursowa” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r., bądź przesłać na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.  

40. Półmaraton Wiązowski. Mieszkańcu zarejestruj się, by biec za darmo

Zawodnicy na starcie 39. Półmaratonu Wiązowskiego

Już 23 lutego spotkamy się na trasie jubileuszowego 40. Półmaratonu Wiązowskiego. Tylko do 19 stycznia 2020 r. mieszkańcy naszej gminy ze stałym meldunkiem, osoby po 70 roku życia oraz niepełnosprawni i ich przewodnicy są zwolnieni z opłaty startowej przy rejestracji.

Do startu w 40. Półmaratonie Wiązowskim zapraszamy wszystkich pasjonatów biegania: amatorów i zawodowców, młodszych i starszych. Dla tych, którzy mają meldunek stały na terenie gminy Wiązowna, przewidzieliśmy zwolnienia z opłaty startowej. To także zachęta dla nowych mieszkańców, którzy do tej pory nie dokończyli formalności i urzędowo nie potwierdzili meldunku.

Do 19 stycznia 2020 r. zwolnieni z opłaty startowej, oprócz mieszkańców naszej gminy, są:

 • osoby po 70 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne ruchowo lub niedowidzące / niewidzące, pod warunkiem okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów przy weryfikacji;
 • przewodnicy startujący z osobą niedowidzącą lub niewidzącą.

Od 20 stycznia obowiązują stawki ustalone dla wszystkich zawodników –  do 13 lutego 70 zł pakiet startowy bez koszulki lub w dniu zawodów – 100 zł.

Jak się zapisać? Wejdź na stronę: wiazwonapolmaraton.pl i kliknij w zakładkę ZAPISY. Wybierz bieg: Półmaraton (21,097 km) lub Wiązowską 5-tkę (5 km), wpisz swoje dane i nic nie płać, chyba że zdecydujesz się na wykupienie przy zapisach ubezpieczenia – za nie zapłać oddzielnie w systemie.

Nasi pracownicy zweryfikują, czy zgłoszenie dotyczy osoby zameldowanej na stałe na terenie gminy Wiązowna. Jeśli tak, zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Jeśli jednak okaże się, że meldunku nie ma, numer startowy nie zostanie nadany do czasu uzyskania opłaty startowej lub dopełnienia formalności meldunkowych. Wtedy numer startowy nie pojawi się w ciągu 5 dni od rejestracji.

Więcej informacji na stronie: wiazownapolmaraton.pl.

Konkursy dla NGO. Rozstrzygnięcie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego

Wójt Gminy Wiązowna na początku grudnia ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Wiązowna. Znamy już zwycięzców.

Konkursy ogłoszono w zakresach:

 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
 2. upowszechnianie sportu i rekreacji – prowadzenie zajęć ruchowo-aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich;
 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Termin składania ofert upłynął 31 grudnia 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wiązowna 2 stycznia 2020 r.  dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Tenis stołowy. Turniej TOP 12

W Szkole Podstawowej w Wiązownie 21 grudnia rozegrano Turniej Finałowy TOP 12 Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym.

Turniejem TOP 12 zakończyliśmy rok 2019 z Turniejami Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym. Oto wyniki:

Dzieci 2007 i młodsi

 1. Janik Maciej
 2. Maciaszczyk Aleksy
 3. Skrzeczkowski Antoni
 4. Tatarowicz Kacper
 5. Majchrzak Małgorzata
 6. Kowalczyk Kacper

Zwycięzca generalnej klasyfikacji: Twarowski Igor

Dzieci 2004- 2006

 1. Murasicki Igor
 2. Leszczyński Paweł
 3. Dubiniak Patryk
 4. Barcicka Natalia
 5. Cacko Jakub
 6. Kublik Kamil

Zwycięzca generalnej klasyfikacji: Leszczyński Paweł

Młodzież 2001- 2003

 1. Pląsek Adam
 2. Hałubek Krzysztof
 3. Kublik Bartosz
 4. Gołąb Aleksandra
 5. Drewnik Dominik
 6. Barcicki Krzysztof

Zwycięzca generalnej klasyfikacji: Pląsek Adam

Amator

 1. Klamut Jarosław
 2. Trzaskowski Anna
 3. Purwin Tomasz

Zwycięzca generalnej klasyfikacji: Klamut Jarosław

Open

 1. Grzybowski Tomasz
 2. Sitek Kamil
 3. Stawikowski Mateusz

Zwycięzca generalnej klasyfikacji: Stawikowski Mateusz.

Składamy podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki za współfinansowanie zadania przez cały rok. Dziękujemy Urzędowi Gminy Wiązowna za wsparcie turnieju Finałowego TOP 12.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Kamil Sitek

Spotkanie „Europa dla obywateli”. Zarejestruj się

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego na spotkanie informacyjne na temat programu „Europa dla obywateli” oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, które odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 r.

Ponadto, w spotkaniu weźmie udział Agnieszka Bielska z Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności, która zaprezentuje działania Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane także do przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania wolontariatu i inicjatyw lokalnych.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

Więcej o programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/.

TOP 12 Grand Prix Wiązowny. Turniej tenisa stołowego

Już 21 grudnia w Szkole Podstawowej w Wiązownie rozegrany zostanie Turniej Finałowy TOP 12 Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym.

Kategorie „Dzieci” i „Młodzieży” rozpoczną się o godz. 9.00, natomiast „Amatorów” i „Open” o godz. 12.00. Oprócz pucharów, medali i dyplomów przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Wiązowna.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa osoby, które już się zakwalifikowały do zawodów finałowych pod nr tel. 505 686 358 lub 501 714 664. W przypadku braku zgłoszeń miejsca zajmą kolejne osoby z listy rezerwowej.

Plakat Turnieju Tenisa Stołowego

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Kamil Sitek

II Międzynarodowe Zawody Ligi Grapplingowej. Nasi z medalami

Siedmioro reprezentantów klubu Orły Zakręt 7 grudnia wystartowało na finałowych zawodach Dziecięcej Ligi Grapplingowej w Żyrardowie. Był to turniej międzynarodowy, a nasi zawodnicy toczyli walki z reprezentantami Łotwy czy Białorusi.

Wyniki zawodników z Zakrętu okazały się rewelacyjne. Przywieźli z Żyrardowa pięć złotych, jeden srebrny i jeden brązowy medal. Poza tym zdobyli trzy Pasy Mistrzowskie Dziecięcej Ligi Grapplingowej. Turniej był również podsumowaniem IV sezonu Ligi, w którym UKS Orły Zakręt zajął trzecie miejsce na podium w klasyfikacji drużynowej.

Złote medale zdobyli: Janina Salamon, Antoni Rogowski, Wiktor Sawa, Kornel Dębkowski i Bartłomiej Twardowski. Srebrny medal trafił do Małgorzat Salamon, a brązowy –  Kacper Majszczyk.

Pasy Mistrzowskie zdobyli: Janina Salamon, Antoni Rogowski oraz Wiktor Sawa.

Info z: tukontakt@wiazwona.pl

Artur Mroczek

Foto: E. Rogowska

Konkursy ofert dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dzięki konkursom wspierane są działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz jest rozszerzana współpraca z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

Zadanie nr 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia i wszechstronnej pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok kwotę 35.000 złotych.

Zadanie nr 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania jest prowadzenie zajęć ruchowo – aktywizacyjnych dla osób pełnoletnich. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2020 rok  kwotę 20.000 złotych.

Zadanie nr 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym i edukacyjnym, prowadzenie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej.
Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 30.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Zadanie nr 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Celem zadania jest prowadzenie zajęć o charakterze rozwojowym, prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,  organizowanie dla nich wycieczek, spotkań i wydarzeń oraz umożliwienie prezentacji działalności artystycznej, twórczej i kulturalnej. Na wsparcie zadania zaplanowano w budżecie gminy Wiązowna kwotę 25.000 złotych  na każdy rok realizacji w latach 2020 – 2022.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2019 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.  Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Wkrótce ogłosimy dla organizacji pozarządowych kolejne konkursy.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Gwiazdkowy Turniej Jiu Jitsu. Orły w formie

Nasze Orły z Zakrętu zaliczyły świetny występ na IX Gwiazdkowym Turnieju w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci, który odbył się 30 listopada w Jakubowie.

Cztery złote medale zdobyli: Janina Salamon, Tymon Fabianowicz, Antoni Rogowski oraz Wiktor Sawa.

Cztery srebrne krążki trafiły do: Małgorzata Salamon, Bartłomiej Twardowski, Adam Rawski i Kornel Dębkowski.

Cztery brązowe dostali: Sylwia Welc, Maksymilian Regmunt, Jan Romanowski i Kacper Majszczyk.

Świetnie spisali się debiutanci: Adam Rawski i Tymon Fabianowicz. Chłopcy po dwóch wygranych walkach spotkali się w finale i zamknęli swoją kategorię.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Artur Mroczek