radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wakacje blisko domu – kolejna edycja

Po sukcesie dotychczasowych akcji „Wakacje blisko domu” znów przygotowujemy wakacyjne zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Zajęcia w pierwszym miesiącu wakacji odbędą się w szkołach w: Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. W drugim miesiącu otwarty będzie GOK w Wiązownie, Wiejski Dom Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz świetlice w Izabeli i Majdanie. W pozostałych świetlicach zajęcia mogą się odbywać w przypadku, gdy zbiorą się grupy chętnych.

Udział w akcji to dobry sposób spędzenia czasu dla dzieci, które nie wyjadą na wakacje. Szczegółowe informacje można uzyskać w wybranej szkole lub w GOK-u. Akcja odbywać się będzie w 10 pięciodniowych turnusach w godzinach 07:30 – 17:00. Dzieciom biorącym udział w „Wakacjach blisko domu” w szkołach zapewniamy posiłek (15 zł / turnus). Koszt pobytu za jeden turnus to 30 zł / os., rodziny z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki.

Podczas akcji zapewniamy wyjazdy na basen oraz zajęcia artystyczno – manualne, które będą prowadzić nauczyciele, twórcy lokalni oraz instruktorzy z GOK. Dla chętnych organizowane będą wycieczki i wyjazdy do kina, których koszt wyniesie około 50 zł. Więcej informacji na stronach szkół i GOK. Informacji udziela Dorota Kanabus-Prokop e-mail: edukacja@wiazowna.pl, tel. 22 512 5 870 lub Paulina Sokół e-mail: gok@gok-wiazowna.pl, tel. 22 780 41 79.

Zebranie mieszkańców Żanęcina

Zebranie mieszkańców sołectwa Żanęcin odbędzie się 23 kwietnia 2018 (poniedziałek) o godz. 19:30 w świetlicy w Żanęcinie.
Tematy zebrania:

  • sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2017 r.,
  • omówienie planów i zamierzeń do realizacji na 2018 r.,
  • działalność bieżąca i sprawy różne.

info z tukontakt@wiazowna
Sołtys Żanęcina
Beata Pietrzykowska

„Poczuj Magię Świąt”

W trzy kolejne weekendy grudnia instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury, będą starali się przybliżyć nam Święta Bożego Narodzenia. Będą przygotowywać liczne dekoracje, ozdoby. Warsztaty pt. „Poczuj magię Świąt”, o których mowa to doskonała okazja do integracji mieszkańców, wspólnego spędzenia czasu wolnego. Chcemy, aby prawdziwa magia Świąt, ciepła, rodzinna i radosna atmosfera towarzyszyła nam przez cały okres adwentowego oczekiwania.

Proponujemy zajęcia artystyczne, w których mogą brać udział całe rodziny. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Liczymy na współpracę międzypokoleniową. Liczne rozmowy, także o tradycjach świątecznych, pozwolą cieszyć się tą magiczną aurą jak najdłużej.

Na plakacie prezentujemy harmonogram spotkań. Zapraszamy!

magia świąt w świetlicach

Fundusz sołecki na 2018 r. podzielony

W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. W spotkaniach udział wzięło 554 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Do podziału było 830 722,40 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys. zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zorganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały przekazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów zabaw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

11.11.2017 r., kościół pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

w programie:

9:55 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów
10:00 – 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
11:00 – 11:15 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
11:15 – 11:30 Koncert patriotyczny “Drogi do wolności”

12.11.2017 r., plac przy kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, godz. 11:00-16:00

w programie:

grupy rekonstrukcyjne, prezentacja uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniejszych epok, wystawa „Ciuchcie Warszawskie”

12.11.2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, godz. 16:15

w programie:

koncert patriotyczny pt. „Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program muzyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowiecza aż do lat 80-tych XX wieku.

Gorąco polecamy!

Zapraszamy na Radiówkową Garażówkę

Zarząd Osiedla Radiówek i Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka zapraszają na pierwszą „Radiówkową Garażówkę”.

W każdym domu mamy nadmiar starych rzeczy, z których już nie korzystamy. Zalegają w naszych garażach, szafach lub na strychach, zastanawiacie się nad wyrzuceniem niepotrzebnych ciuchów, myślicie po co nam dwa miksery, tostery itp., zróbcie porządki i weźcie udział w naszej imprezie. Możecie sprzedać, wymienić lub oddać to wszystko co jest wam zbędne, a sami może znajdziecie rzeczy, które poszukujecie, o których marzyliście.

Garażówka odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017r. w godzinach
16.00 – 18.00 na terenie boiska przy Świetlicy Osiedlowej w Radiówku.
REGULAMIN „RADIÓWKOWEJ GARAŻÓWKI”

1. Organizatorem GARAŻÓWKI jest Zarząd Osiedla Radiówek i Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka.
2. W GARAŻÓWCE mogą wziąć udział mieszkańcy Radiówka i sąsiednich miejscowości.
3. Wstęp na GARAŻÓWKĘ jest wolny od opłat.
4. Celem GARAŻÓWKI jest wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników. Rzeczy można również odsprzedać lub oddać.
5. Sprzedawcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez podmioty gospodarcze. Osoby prowadzące tzw. „jednoosobową działalność gospodarczą” mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie w sytuacji, gdy nie wchodzi to w zakres prowadzonej przez nich działalności.
6. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub ewentualną sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników GARAŻÓWKI, pochodzące z ich domów.
7. Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, żywności a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń).
8. Wyprzedaż lub wymiana odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach. Każdy uczestnik GARAŻÓWKI musi zadbać o swoje stoisko oraz posprzątać po sobie po wyprzedaży.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje ani za sprzedawane lub wymienione przedmioty.
10. Uczestnictwo w GARAŻÓWCE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z „Garażówki” mających na celu oddanie charakteru imprezy na stronie Organizatora, w „Głosie Radiówka” oraz w miesięczniku samorządowym Powiązania i na stronie Gminy Wiązowna.
11. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację zasad określonych powyżej.
12. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z Przewodniczącą Zarządu Osiedla Radiówek Magdaleną Łukomską tel. 609 584 084.

 

Przyłącz się do kanalizacji!

W Wiązownie i Żanęcinie na ul. Rajskiej, Cichej, Chmielnej, Miłej i Makowej wybudowana została kanalizacja. Budowa kanalizacji to duże przedsięwzięcie dla samorządu. Koszt budowy kanalizacji wyniósł ponad 775 tys. zł. A skoro już jest – warto by z niej skorzystać.

Kanalizacja jest nie tylko, co oczywiste, ogromnym ułatwieniem życia dla tych, którzy przyłączą do niej swoje domy, ale także formą ochrony przyrody. Ale sama wygoda to nie wszystko. Przyłączenie do kanalizacji jest również korzystne finansowo. Przeciętny koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego to ok. 3800 zł. W zależności od specyfiki terenu oraz długości przyłącza mogą być nieco niższe lub wyższe. Przyłączenie do kanalizacji w przypadku 4-osobowej rodziny, która miesięcznie dostarcza ok. 12 m 3 ścieków zwróci się po ok. 2 latach. Warto więc zainwestować w przyłącze kanalizacyjne, bo zwrot inwestycji jest bardzo szybki, a korzyści wręcz oczywiste.

Warto również wspomnieć, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (tam, gdzie ona jest) z mocy prawa (art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest obowiązkiem mieszkańców. Z obowiązku przyłączenia zwolnieni są właściciele posesji, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgłoszenia do 31 maja 2017 r. przyjmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33 wew. 106.

10 kwietnia: zebranie sołeckie

Zebranie sołeckie odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 19.30 w świetlicy w Żanęcinie

Tematy zebrania:
– sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2016 r.
– omówienie planów i zamierzeń do realizacji na 2017 r.
– działalność bieżąca i sprawy różne

Sołtys
Beata Pietrzykowska

Spotkania i warsztaty świąteczne

Zajaraj się Świętami!
Na terenie całej Gminy pojawiły się ulotki, plakaty oraz informacje z hasłem „Zajaraj się Świętami”. Akcja promocyjna warsztatów świątecznych swoim niekonwencjonalnym hasłem zaintrygowała mieszkańców – zgodnie z zamierzeniem.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wiązowna w imieniu organizatorów zapraszamy na Warsztaty Świąteczne oraz spotkania mieszkańców.  Celem projektu jest zwrócenie uwagi zarówno dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na konieczność wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego.  Pragniemy, aby poprzez przygotowanie oferty kulturalnej dostępnej dla dużej liczby odbiorców dotrzeć do jak największej liczby osób. Warsztaty świąteczne mają na celu integrację mieszkańców, wspólną zabawę, aktywizację ludności, a w dalszej perspektywie chcemy aby warsztaty stały się formą przeciwdziałania przeciwko uzależnieniom, nałogom i problemom społecznym.

Uczestnicy warsztatów świątecznych będą mieli okazję przygotować stroiki z igliwia, dekorowane bombkami, świecami, suszkami. W wybranych świetlicach powstaną szopki bożonarodzeniowe. Mamy nadzieję, że spotkania mieszkańców spotkają się z dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Niech warsztaty świąteczne staną się sposobem na kultywowanie pięknych, polskich, tradycji bożonarodzeniowych.
Szczegółowy harmonogram poniżej:

 

zajaraj-sie-swietami_plakat

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Paulina Sokół