radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Fundusz sołecki na 2018 r. podzielony

W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. W spotkaniach udział wzięło 554 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Do podziału było 830 722,40 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys. zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zorganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały przekazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów zabaw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

11.11.2017 r., kościół pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

w programie:

9:55 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów
10:00 – 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
11:00 – 11:15 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
11:15 – 11:30 Koncert patriotyczny “Drogi do wolności”

12.11.2017 r., plac przy kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, godz. 11:00-16:00

w programie:

grupy rekonstrukcyjne, prezentacja uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniejszych epok, wystawa „Ciuchcie Warszawskie”

12.11.2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, godz. 16:15

w programie:

koncert patriotyczny pt. „Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program muzyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowiecza aż do lat 80-tych XX wieku.

Gorąco polecamy!

Zapraszamy na Radiówkową Garażówkę

Zarząd Osiedla Radiówek i Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka zapraszają na pierwszą „Radiówkową Garażówkę”.

W każdym domu mamy nadmiar starych rzeczy, z których już nie korzystamy. Zalegają w naszych garażach, szafach lub na strychach, zastanawiacie się nad wyrzuceniem niepotrzebnych ciuchów, myślicie po co nam dwa miksery, tostery itp., zróbcie porządki i weźcie udział w naszej imprezie. Możecie sprzedać, wymienić lub oddać to wszystko co jest wam zbędne, a sami może znajdziecie rzeczy, które poszukujecie, o których marzyliście.

Garażówka odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017r. w godzinach
16.00 – 18.00 na terenie boiska przy Świetlicy Osiedlowej w Radiówku.
REGULAMIN „RADIÓWKOWEJ GARAŻÓWKI”

1. Organizatorem GARAŻÓWKI jest Zarząd Osiedla Radiówek i Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka.
2. W GARAŻÓWCE mogą wziąć udział mieszkańcy Radiówka i sąsiednich miejscowości.
3. Wstęp na GARAŻÓWKĘ jest wolny od opłat.
4. Celem GARAŻÓWKI jest wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników. Rzeczy można również odsprzedać lub oddać.
5. Sprzedawcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez podmioty gospodarcze. Osoby prowadzące tzw. „jednoosobową działalność gospodarczą” mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie w sytuacji, gdy nie wchodzi to w zakres prowadzonej przez nich działalności.
6. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub ewentualną sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników GARAŻÓWKI, pochodzące z ich domów.
7. Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, żywności a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń).
8. Wyprzedaż lub wymiana odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach. Każdy uczestnik GARAŻÓWKI musi zadbać o swoje stoisko oraz posprzątać po sobie po wyprzedaży.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje ani za sprzedawane lub wymienione przedmioty.
10. Uczestnictwo w GARAŻÓWCE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z „Garażówki” mających na celu oddanie charakteru imprezy na stronie Organizatora, w „Głosie Radiówka” oraz w miesięczniku samorządowym Powiązania i na stronie Gminy Wiązowna.
11. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację zasad określonych powyżej.
12. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z Przewodniczącą Zarządu Osiedla Radiówek Magdaleną Łukomską tel. 609 584 084.

 

Przyłącz się do kanalizacji!

W Wiązownie i Żanęcinie na ul. Rajskiej, Cichej, Chmielnej, Miłej i Makowej wybudowana została kanalizacja. Budowa kanalizacji to duże przedsięwzięcie dla samorządu. Koszt budowy kanalizacji wyniósł ponad 775 tys. zł. A skoro już jest – warto by z niej skorzystać.

Kanalizacja jest nie tylko, co oczywiste, ogromnym ułatwieniem życia dla tych, którzy przyłączą do niej swoje domy, ale także formą ochrony przyrody. Ale sama wygoda to nie wszystko. Przyłączenie do kanalizacji jest również korzystne finansowo. Przeciętny koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego to ok. 3800 zł. W zależności od specyfiki terenu oraz długości przyłącza mogą być nieco niższe lub wyższe. Przyłączenie do kanalizacji w przypadku 4-osobowej rodziny, która miesięcznie dostarcza ok. 12 m 3 ścieków zwróci się po ok. 2 latach. Warto więc zainwestować w przyłącze kanalizacyjne, bo zwrot inwestycji jest bardzo szybki, a korzyści wręcz oczywiste.

Warto również wspomnieć, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (tam, gdzie ona jest) z mocy prawa (art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest obowiązkiem mieszkańców. Z obowiązku przyłączenia zwolnieni są właściciele posesji, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgłoszenia do 31 maja 2017 r. przyjmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 33 wew. 106.

10 kwietnia: zebranie sołeckie

Zebranie sołeckie odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 19.30 w świetlicy w Żanęcinie

Tematy zebrania:
– sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w 2016 r.
– omówienie planów i zamierzeń do realizacji na 2017 r.
– działalność bieżąca i sprawy różne

Sołtys
Beata Pietrzykowska

Spotkania i warsztaty świąteczne

Zajaraj się Świętami!
Na terenie całej Gminy pojawiły się ulotki, plakaty oraz informacje z hasłem „Zajaraj się Świętami”. Akcja promocyjna warsztatów świątecznych swoim niekonwencjonalnym hasłem zaintrygowała mieszkańców – zgodnie z zamierzeniem.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wiązowna w imieniu organizatorów zapraszamy na Warsztaty Świąteczne oraz spotkania mieszkańców.  Celem projektu jest zwrócenie uwagi zarówno dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na konieczność wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego.  Pragniemy, aby poprzez przygotowanie oferty kulturalnej dostępnej dla dużej liczby odbiorców dotrzeć do jak największej liczby osób. Warsztaty świąteczne mają na celu integrację mieszkańców, wspólną zabawę, aktywizację ludności, a w dalszej perspektywie chcemy aby warsztaty stały się formą przeciwdziałania przeciwko uzależnieniom, nałogom i problemom społecznym.

Uczestnicy warsztatów świątecznych będą mieli okazję przygotować stroiki z igliwia, dekorowane bombkami, świecami, suszkami. W wybranych świetlicach powstaną szopki bożonarodzeniowe. Mamy nadzieję, że spotkania mieszkańców spotkają się z dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Niech warsztaty świąteczne staną się sposobem na kultywowanie pięknych, polskich, tradycji bożonarodzeniowych.
Szczegółowy harmonogram poniżej:

 

zajaraj-sie-swietami_plakat

info. z tukontakt@wiazowna.pl: Paulina Sokół

Kanalizacja w Żanęcinie

Z dniem 7 listopada br. w miejscowości Żanęcin zostały rozpoczęte prace w terenie przy budowie sieci kanalizacyjnej. W ramach zawartej umowy z Zakładem Remontowo – Budowlanym Adam Kustra z Zamościa zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej dł. 1 906,0 mb, która umożliwi podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków oraz likwidację dotychczasowych zbiorników na nieczystości płynne. Termin realizacji zadania planowany jest na I kwartał 2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 775 tys. zł.

Zakończone zostały również prace przy budowie sieci wodociągowych w miejscowościach: Rzakta ul. Popławska, ul. Mazowiecka i Czarnówka ul. Graniczna. Budowa w/w sieci wodociągowych była realizowana z udziałem Gminy Wiązowna oraz jej mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

5 września przerwa w dostawie wody

Kran z wodą

W związku z pracami konserwacyjnymi, które Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie przeprowadzała w studni uzdatniania wody w Lipowie, 5 września w godz. 10.00-12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości: Lipowo, Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin, Wiązowna-Kościelna, Radiówek, Kąck, Pęclin, Kopki, Wola Ducka, Wola Karczewska oraz Rudka.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Chcesz pozbyć się śmieci wielkogabarytowych?

Już w sierpniu odbędzie się zbiórka odpadów gabarytowych i elektrośmieci, na którą można zapisać się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem wywozu dla danego rejonu, telefonicznie: 22 512 58 24/25 lub pisemnie na adres: a.sawinska@wiazowna.pl.
W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy. Odpady należy wystawić przed posesję.

Terminy:
8 sierpnia – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

9 sierpnia – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

11 sierpnia – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

12 sierpnia – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. Parkowe

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych, niestety, nie będą odbierane.

Zapraszamy na zebrania sołeckie. Fundusz do podziału!

Już wkrótce rozpocznie się w naszej gminie cykl zebrań sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich. Informowaliśmy o nich w „Powiązaniach” oraz wysyłając pocztą ulotki do Państwa domów.

Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.  Zachęcamy Państwa do udziału w tych zebraniach i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycję. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Koordynatorem ds. funduszu sołeckiego jest Justyna Sadkowska – podinspektor w Wydziale Inwestycji
pok. 212
tel. 22 512 5 864, kom. 601 901 509
email: j. sadkowska@wiazowna.pl