mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Zagubiony pies. Szukamy właściciela

W niedzielę 11 września w Woli Karczewskiej znaleziono psa. Zwierzak czeka na swojego właściciela.

Pies obecnie znajduje się w schronisku w Celestynowie. Właściciela lub osobę, która rozpoznaje psiaka, prosimy o kontakt pod tel. 605 874 227.

Majdan. Koty czekają na adopcję

Szukamy domu dla pięciu małych kotków i ich mamy.

Są to cztery kocurki i jedna kotka. Kociaki urodziły się ok. 17-20 lipca 2022 r. w okolicach świetlicy w Majdanie.

Kotki są gotowe do adopcji. Samodzielnie jedzą i załatwiają się do kuwety. Pilnie poszukujemy nowego domu dla nich, ponieważ ich mama w przyszłym tygodniu będzie poddana sterylizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605-874-227

Pomóż psu przetrwać upał

Pies rasy wilczur biegnący przez zieloną łąkę z patykiem w pysku
Szczególnie w upały pamiętajmy o wodzie dla naszego pupila (Foto: pixabay.com)

Wysokie temperatury meczą nie tylko ludzi, ale również zwierzęta. Jak pomóc naszym czworonogom przetrwać ten trudny dla nich okres? Oto kilka rad.

Zadbaj o to, by pies miał zawsze dostęp do świeżej i chłodnej wody. Zmieniaj ją kilkukrotnie w ciągu dnia tak, by zawsze była czysta i chłodna.

Zapewnij psu dostęp do chłodnego legowiska. Najlepiej niech to będzie zacieniony kawałek terenu, najlepiej taki, gdzie pies będzie mógł wykopać sobie dołek, by odpocząć na chłodnej ziemi.

Unikajmy aktywności w godzinach największego upału. Spacery z psem najlepiej jest planować na wczesne godzinny ranne i późny wieczór – najchłodniejsze pory dnia.

Lody dla ochłody. W upalne dni sprawdza się podanie psu pożywienia, które go ochłodzi. Może to być chłodna kość lub kawałeczki psich przysmaków w niewielkich kostkach lodu.

Zabawa w wodzie. Basen, w którym nasz pies będzie mógł się pobawić lub po prostu położyć i orzeźwić to dobry pomysł na upalne dni. Baseny dla psów dostępne są w kilku rozmiarach i wykonane są z wytrzymałego materiału odpornego na działanie pazurków. Innym pomysłem na ukojenie w gorące dni jest działający zraszacz ogrodowy, który połączy zabawę z orzeźwieniem.

Zachęcamy również właścicieli sklepów, aby przed swoimi punktami wystawiali pojemniki z wodą dla czworonogów. Przed Urzędem Gminy Wiązowna w upalne dni zawsze stoi naczynie ze świeżą wodą. W każdej chwili można przyjść do nas, aby napoić spragnione zwierzę.

Kastracja i sterylizacja zwierząt. Sposób na niechciane mioty

Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów oraz psów, wbrew obiegowej opinii, pozytywnie wpływają zarówno na ich zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Plusem tego typu zabiegów jest to, że zapobiegają one niechcianym miotom, a co za tym idzie – przyczyniają się do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt, który w okresie wakacyjnym pojawia się znacznie więcej. Nasi mieszkańcy mogą uzyskać 100% dofinansowanie do tego typu zabiegów.

Zabiegi sterylizacji i kastracji przynoszą sporo korzyści samym zwierzętom i to nie tylko zdrowotnych, m.in. zmniejszają one poziom agresji u psów i kotów, zapobiegają nowotworom czy ciążom urojonym. Pomimo szerokiej akcji uświadamiania społeczeństwa, niestety, nadal jest grono osób, które sterylizację traktują jak krzywdę wyrządzaną zwierzętom. To nie prawda! Krzywdą dopiero jest topienie czy porzucanie w lasach ciężarnych zwierząt czy dopiero co urodzonych maluchów.

U zwierząt można przeprowadzić też sterylizację aborcyjną lub interwencyjną. Jak czytam na portalu pies.pl, to chirurgiczny sposób na przerwanie niechcianej ciąży u kotki czy suki. Zabieg ten polega na chirurgicznym usunięciu jajników i macicy wraz z rozwijającymi się w niej płodami. Jest robiony w pełnej narkozie.

Zabieg ten pozwala również zmniejszyć liczbę operacji, jakiej poddawana jest zwierzę nieprzeznaczona do rozrodu. Usunięcie przy okazji macicy i jajników sprawia, że nie trzeba wykonywać u niej kastracji jako osobnego zabiegu. Najbezpieczniej jest wykonać ją na początku ciąży, wtedy nie różni się niczym od zwykłej kastracji i nie niesie ze sobą ryzyka żadnych dodatkowych powikłań. Przeprowadzenie tego zabiegu w bardziej zaawansowanej ciąży jest nieznacznie trudniejsze.

Dzięki sterylizacji nie tylko zyskujemy pewność, że nie przyczynimy się do wzrostu liczby bezdomnych zwierząt, ale również będziemy mieli pewność, że zrobiliśmy bardzo wiele, aby zapewnić swojemu podopiecznemu spokojne i zdrowsze życie. W przypadku pytań czy wątpliwości, zawsze możemy porozmawiać z weterynarzem.

Gmina Wiązowna w ramach ograniczania bezdomności zwierząt od ponad czterech lat prowadzi program sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt domowych. Zabiegi te są w 100 proc. finansowane przez samorząd. Z tego programu mogą skorzystać psy i koty, których właściciele mieszkają na terenie gminy. Dzięki zaangażowaniu społecznych opiekunów zwierząt do zabiegów kierowane są również koty wolno żyjące.

Aby skorzystać z dofinansowania do zabiegów, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Wiązowna (dostępny na naszej stronie w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie/Zwierzęta), a po weryfikacji wniosku – umówić się do weterynarza (Poli – Vet, Wiązowna, ul. Boryszewska 2, tel. 22 789 01 23) ze swoim zwierzęciem.

Więcej informacji udziela Joanna Kociszewska – Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna, tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Produkcja prosiąt lub nawadnianie. Mija termin ubiegania się o wsparcie

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. zł.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 r. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Inwestycje w nawadnianie

Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Złóż wniosek o pomoc

Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 maja 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach PROW 2014-2020 ok. 40,5 tys. rolników podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” a do beneficjentów trafiło ponad 5,73 mld zł.

Więcej informacji:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A – otwórz
  • Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie – otwórz

Przemieszczania zwierząt z Ukrainy do Polski. Procedura GIW

Pomoc udzielana przy przewozie zwierząt z Ukrainy do Polski

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.

Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące, a także zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UENa terenie powiatu otwockiego, znajdują się dwa zakłady lecznicze, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi:

  • Przychodnia Weterynaryjna “Żbik”, ul. S. Staszica 22, 05-400 Otwock
  • SAWA-WET Usługi Weterynaryjne Sławomira Iwanowska-Wojciechowska, ul. Kraszewskiego 59, 05-400 Otwock

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/3BLzlyk

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaszczep kota przeciw wściekliźnie. Harmonogram

Szary, pręgowany kot na płocie

Ruszają szczepienia przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Wiązowna. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Nakaz szczepienia kotów na terenach zagrożonych wścieklizną zwierząt, w tym na terenie całej gminy Wiązowna wprowadził 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydając nowe rozporządzenie nr 49 zmieniające to wcześniej wydane (nr 26) w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Szczepienia przeprowadzi weterynarz z Gabinetu Weterynaryjnego PoliVet z Wiązowny. Koszt szczepienia to 40,00 zł.

Harmonogram szczepień na terenie Gminy Wiązowna

22 STYCZNIA 2022

9.00  MICHAŁÓWEK 2, 10.00  IZABELA UL. POSTĘPU 23, 12.00 ZAKRĘT UL. TRAKT BRZESKI 69, 14.00 ZAKRĘT UL. DŁUGA 25

                                             29 STYCZNIA 2022                                              

9.00  MAJDAN UL. KLUBOWA 8, 11.00 MAJDAN UL. ZAGÓRSKA 3,
12.00 GÓRASZKA UL. ZIELONA PRZY OSIEDLU

                                           5 LUTY 2022                                           

9.00 ŻANĘCIN UL. RAJSKA 2, 10.30 DZIECHCINIEC UL. MAJOWA 42, 12.00 PĘCLIN UL. RADOSNA 46, 13.30 MALCANÓW UL. MAZOWIECKA 22

12 LUTY 2022

9.00 DUCHNÓW UL. WSPÓLNA 157, 11.00 KĄCK UL. MALOWNICZA 21, 13.00 EMÓW UL. KRĘTA 8, 15.00 RADIÓWEK 1A

 

Zagrożenie wścieklizną. Nakaz szczepienia kotów

Trzy małe szaro-białe kotki leżące na plecach

Wszedł w życie nakaz szczepienia kotów na terenach zagrożonych wścieklizną zwierząt, w tym na terenie całej gminy Wiązowna.

Pod koniec grudnia Wojewoda Mazowiecki wydał nowe rozporządzenie nr 49 zmieniające to wcześniej wydane (nr 26) w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

2) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;

3) szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota trzech miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Link do rozporządzeń wojewody: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenia-2021-r

Fajerwerki to koszmar dla zwierząt. Pomóż im przetrwać Sylwestra

Wystający pysk prac spod czerwonego koca w białe gwiazdy

Sylwester to prawdopodobnie najbardziej stresująca noc dla naszych zwierząt. Wszystkiemu winne są – odpalane ku naszej radości – fajerwerki. Podpowiadamy, co robić, aby pomóc naszym pupilom przetrwać ten trudny dla nich czas.

Przełom roku to bardzo trudny moment dla naszych podopiecznych, nie tylko psów i kotów, ale i świnek morskich czy chomików. W sylwestrową noc z powodu huku także zwierzęta żyjące dziko przeżywają prawdziwy koszmar.

Zwierzęta mają – bardziej od ludzi – wyostrzony zmysł słuchu oraz zupełnie inaczej niż my odbierają świetlny spektakl na niebie. Dla nich jest on powodem ogromnego stresu, który może doprowadzić je nie tylko do zachować autoagresywnych, ale i do śmierci. Jak pomóc naszym podopiecznym przetrwać ten trudny dla nich czas? Oto kilka rad, które warto wprowadzić w życie.

W przypadku psa warto wybrać się z nim na długi spacer, podczas którego mocno zmęczymy go zabawą. Dzięki temu istnieje spora szansa, że nasz pupil zapadnie w głęboki sen i prześpi ten najgorszy dla niego czas.

Absolutnie nie wolno wyprowadzać zwierzaka wtedy, gdy zaczynają się wystrzały i puszczać go samopas. Huk może doprowadzić go do tego, że w szale i przerażeniu, jakie go ogarnie, pogna na oślep przed siebie. Wtedy szukaj wiatru w polu. Zdezorientowany nie będzie w stanie później znaleźć drogi do domu. Ze statystyk wynika, że najwięcej zwierząt ląduje w schroniska właśnie m.in. po nocy sylwestrowej.

Jeśli możemy, to w Sylwestra zostańmy w domu wraz z psem lub kotem. Kiedy zacznie się dla nich ten najgorszy czas, pozwólmy im się schować w – ich zdaniem – bezpiecznym miejscu. Nie wyciągajmy ich na siłę np. spod łóżka czy szafy. Zachowajmy spokój. Zwierzęta, tak jak małe dzieci, wyczuwają nasze zdenerwowanie i jeszcze bardziej się stresują. Nie krzyczmy na nie. Nie przytulajmy na siłę. Nie dokarmiajmy ich dodatkowymi smakołykami. Kiedy zaczną się strzały, postarajmy się zabawą odwrócić ich uwagę od tego, co dzieje się za oknem.

A co, kiedy nasze zwierzęta w Sylwestra zostają w domach lub mieszkaniach same? W tym wypadku postarajmy się stworzyć im odpowiednie warunki do tego, aby w spokoju mogły przetrwać tę noc.

Zorganizujmy zwierzakowi kryjówkę, w której będzie mógł zaszyć się, gdy tylko zaczną się pierwsze słyszalne dla niego wystrzały. Szczelnie zamknijmy wszystkie okna, zaciągnijmy zasłony lub opuśćmy żaluzje. W pomieszczeniu, w którym przebywa najchętniej, zbudujmy mu kryjówkę, np. z koców i poduszek. Wychodząc, możemy zostawić włączony telewizor lub radio. To częściowo zagłuszy dobiegające zza okien wystrzały.

Jeśli wiemy, że żadne formy doraźnej pomocy nie są w stanie uspokoić zwierzaka, udajmy się do weterynarza i poprośmy o środek uspokajający. W żadnym razie nie podawajmy lekarstwa przeznaczonych dla ludzi, bo tylko możemy zaszkodzić naszemu podopiecznemu. W gabinetach weterynaryjnych dostępna jest cała gama lekarstw, począwszy od zwykłych tabletek, przez zastrzyki i żele, a skończywszy na feromonach w sprayu. Ceny w zależności od preparatu wahają się od 10 do 60-70 zł za opakowanie.

W sprawach związanych z ochroną zwierząt na terenie gminy Wiązowna można kontaktować się z inspektorem Joanną Kociszewską, pok. 011, tel. 22 512 58 26, kom. 605 874 227, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.