mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Produkcja prosiąt lub nawadnianie. Już można ubiegać się o wsparcie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015–2018 i którym wypłacono wsparcie za zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

Inwestycje w nawadnianie

Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Złóż wniosek o pomoc

Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji do 27 maja 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach PROW 2014-2020 ok. 40,5 tys. rolników podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” a do beneficjentów trafiło ponad 5,73 mld zł.

Więcej informacji:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A – otwórz
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie – otwórz

Przemieszczania zwierząt z Ukrainy do Polski. Procedura GIW

Pomoc udzielana przy przewozie zwierząt z Ukrainy do Polski

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE.

Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską granicę przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych psów, kotów i fretek.

Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, w szczególności wirusa wścieklizny na ludzi i zwierzęta w sytuacji masowego napływu osób opuszczających tereny objęte działaniami militarnymi i posiadających zwierzęta towarzyszące, a także zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UENa terenie powiatu otwockiego, znajdują się dwa zakłady lecznicze, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi:

 • Przychodnia Weterynaryjna “Żbik”, ul. S. Staszica 22, 05-400 Otwock
 • SAWA-WET Usługi Weterynaryjne Sławomira Iwanowska-Wojciechowska, ul. Kraszewskiego 59, 05-400 Otwock

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/3BLzlyk

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaszczep kota przeciw wściekliźnie. Harmonogram

Szary, pręgowany kot na płocie

Ruszają szczepienia przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Wiązowna. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Nakaz szczepienia kotów na terenach zagrożonych wścieklizną zwierząt, w tym na terenie całej gminy Wiązowna wprowadził 31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydając nowe rozporządzenie nr 49 zmieniające to wcześniej wydane (nr 26) w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Szczepienia przeprowadzi weterynarz z Gabinetu Weterynaryjnego PoliVet z Wiązowny. Koszt szczepienia to 40,00 zł.

Harmonogram szczepień na terenie Gminy Wiązowna

22 STYCZNIA 2022

9.00  MICHAŁÓWEK 2, 10.00  IZABELA UL. POSTĘPU 23, 12.00 ZAKRĘT UL. TRAKT BRZESKI 69, 14.00 ZAKRĘT UL. DŁUGA 25

                                             29 STYCZNIA 2022                                              

9.00  MAJDAN UL. KLUBOWA 8, 11.00 MAJDAN UL. ZAGÓRSKA 3,
12.00 GÓRASZKA UL. ZIELONA PRZY OSIEDLU

                                           5 LUTY 2022                                           

9.00 ŻANĘCIN UL. RAJSKA 2, 10.30 DZIECHCINIEC UL. MAJOWA 42, 12.00 PĘCLIN UL. RADOSNA 46, 13.30 MALCANÓW UL. MAZOWIECKA 22

12 LUTY 2022

9.00 DUCHNÓW UL. WSPÓLNA 157, 11.00 KĄCK UL. MALOWNICZA 21, 13.00 EMÓW UL. KRĘTA 8, 15.00 RADIÓWEK 1A

 

Zagrożenie wścieklizną. Nakaz szczepienia kotów

Trzy małe szaro-białe kotki leżące na plecach

Wszedł w życie nakaz szczepienia kotów na terenach zagrożonych wścieklizną zwierząt, w tym na terenie całej gminy Wiązowna.

Pod koniec grudnia Wojewoda Mazowiecki wydał nowe rozporządzenie nr 49 zmieniające to wcześniej wydane (nr 26) w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;

2) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach;

3) szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota trzech miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Link do rozporządzeń wojewody: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenia-2021-r

Fajerwerki to koszmar dla zwierząt. Pomóż im przetrwać Sylwestra

Wystający pysk prac spod czerwonego koca w białe gwiazdy

Sylwester to prawdopodobnie najbardziej stresująca noc dla naszych zwierząt. Wszystkiemu winne są – odpalane ku naszej radości – fajerwerki. Podpowiadamy, co robić, aby pomóc naszym pupilom przetrwać ten trudny dla nich czas.

Przełom roku to bardzo trudny moment dla naszych podopiecznych, nie tylko psów i kotów, ale i świnek morskich czy chomików. W sylwestrową noc z powodu huku także zwierzęta żyjące dziko przeżywają prawdziwy koszmar.

Zwierzęta mają – bardziej od ludzi – wyostrzony zmysł słuchu oraz zupełnie inaczej niż my odbierają świetlny spektakl na niebie. Dla nich jest on powodem ogromnego stresu, który może doprowadzić je nie tylko do zachować autoagresywnych, ale i do śmierci. Jak pomóc naszym podopiecznym przetrwać ten trudny dla nich czas? Oto kilka rad, które warto wprowadzić w życie.

W przypadku psa warto wybrać się z nim na długi spacer, podczas którego mocno zmęczymy go zabawą. Dzięki temu istnieje spora szansa, że nasz pupil zapadnie w głęboki sen i prześpi ten najgorszy dla niego czas.

Absolutnie nie wolno wyprowadzać zwierzaka wtedy, gdy zaczynają się wystrzały i puszczać go samopas. Huk może doprowadzić go do tego, że w szale i przerażeniu, jakie go ogarnie, pogna na oślep przed siebie. Wtedy szukaj wiatru w polu. Zdezorientowany nie będzie w stanie później znaleźć drogi do domu. Ze statystyk wynika, że najwięcej zwierząt ląduje w schroniska właśnie m.in. po nocy sylwestrowej.

Jeśli możemy, to w Sylwestra zostańmy w domu wraz z psem lub kotem. Kiedy zacznie się dla nich ten najgorszy czas, pozwólmy im się schować w – ich zdaniem – bezpiecznym miejscu. Nie wyciągajmy ich na siłę np. spod łóżka czy szafy. Zachowajmy spokój. Zwierzęta, tak jak małe dzieci, wyczuwają nasze zdenerwowanie i jeszcze bardziej się stresują. Nie krzyczmy na nie. Nie przytulajmy na siłę. Nie dokarmiajmy ich dodatkowymi smakołykami. Kiedy zaczną się strzały, postarajmy się zabawą odwrócić ich uwagę od tego, co dzieje się za oknem.

A co, kiedy nasze zwierzęta w Sylwestra zostają w domach lub mieszkaniach same? W tym wypadku postarajmy się stworzyć im odpowiednie warunki do tego, aby w spokoju mogły przetrwać tę noc.

Zorganizujmy zwierzakowi kryjówkę, w której będzie mógł zaszyć się, gdy tylko zaczną się pierwsze słyszalne dla niego wystrzały. Szczelnie zamknijmy wszystkie okna, zaciągnijmy zasłony lub opuśćmy żaluzje. W pomieszczeniu, w którym przebywa najchętniej, zbudujmy mu kryjówkę, np. z koców i poduszek. Wychodząc, możemy zostawić włączony telewizor lub radio. To częściowo zagłuszy dobiegające zza okien wystrzały.

Jeśli wiemy, że żadne formy doraźnej pomocy nie są w stanie uspokoić zwierzaka, udajmy się do weterynarza i poprośmy o środek uspokajający. W żadnym razie nie podawajmy lekarstwa przeznaczonych dla ludzi, bo tylko możemy zaszkodzić naszemu podopiecznemu. W gabinetach weterynaryjnych dostępna jest cała gama lekarstw, począwszy od zwykłych tabletek, przez zastrzyki i żele, a skończywszy na feromonach w sprayu. Ceny w zależności od preparatu wahają się od 10 do 60-70 zł za opakowanie.

W sprawach związanych z ochroną zwierząt na terenie gminy Wiązowna można kontaktować się z inspektorem Joanną Kociszewską, pok. 011, tel. 22 512 58 26, kom. 605 874 227, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Zadbaj o psa zimą 

Buda dla psa. Dach przysypany śniegiem
Buda dla psa powinna być właściwie docieplona (Foto: pixabay.com)

Jeśli pies jest stróżem, często i dzień, i noc spędza na dworze, szczególnie zimą mamy obowiązek zadbać o odpowiednie dla niego schronienie.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt – kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające mu swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Takie obowiązki właściciela zwierzęcia wynikają bezpośrednio z prawa. 

Jeżeli zdecydowałeś się trzymać psa na podwórku zimą, pamiętaj również o paru ważnych zasadach. Buda musi być ocieplona, np. styropianem, żeby skutecznie chroniła przed mrozem. Nie może stać bezpośrednio na ziemi. Najlepiej ustawić ją na kilku drewnianych klockach lub cegłach. Przed budą dobrze jest położyć paletę lub inny drewniany podest, będący izolacją od ziemi. Dzięki temu pies położy się na podeście, a nie bezpośrednio na zmarzniętej ziemi. 

W środku powinna być słoma. Siano szybko się zbija, a koc sztywnieje. Otwór „drzwiowy” można częściowo zakryć gumową przesłoną lub materiałem. Takie rozwiązanie chroni przed wiatrem. Karma powinna być bardziej kaloryczna zimą, a woda często wymieniana – najlepiej, aby była ciepła (nie zamarzała od razu po nalaniu). Psy nie mogą być na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę. Pamiętajmy, że pies na szyi powinien mieć obrożę – skórzaną lub materiałową, a uwięź (łańcuch) absolutnie nie może być krótsza niż trzy metry 

Przypominamy, że na teren powiatu otwockiego jest od dłuższego czasu obszarem zagrożony wścieklizną i zgodnie z przepisami prawa na obszarze zagrożonym nakazuje się: trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu; pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach. Rozporządzenie dotyczące obszaru zagrożonego wścieklizną i jego zmiany są dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – psa lub kota powinniśmy zaszczepić przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy już po ukończeniu przez niego trzech miesięcy. Potem – nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

Jeśli zauważysz źle traktowane, zaniedbane zwierzę, możesz to zgłosić bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku, tel. 22 779 25 26, na policję (posterunek w Wiązownie), tel. 47 724 17 61 lub osobiście (ul. Leśna 4 w Wiązownie). Możesz też zadzwonić do Urzędu Gminy w Wiązownie, tel. 22 512 58 26. 

Joanna Kociszewska 

ASF. Groźna choroba świń

W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii
W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii (Foto: pixabay.com)

Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus wywołujący tą chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.

Jak jest przenoszony afrykański pomór świń?:

 1. bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami,
 2. kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi,
 3. kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.

Typowe objawy chorobowe u świń:

 1. gorączka,
 2. utrata apetytu,
 3. osowiałość,
 4. wymioty,
 5. zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu,
 6. pienisty wypływ z nosa,
 7. biegunka, niekiedy krwista,
 8. poronienia u ciężarnych loch,
 9. śmiertelność sięgająca niemal 100%.

Jak zapobiegać wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń?:

 1. dbaj o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń,
 2. zdezynfekuj sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy,
 3. utrzymuj świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych,
 4. upewnij się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.

W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.

Transport padłych lub zabitych świń

Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III:

 1. umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;
 2. przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.

Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in. muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.

Zaleca się, aby środki transportu były dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami. Dezynfekcja powinna być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta.

Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.

Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia.

 

Plakat informacyjny o ASF

Akcja szczepienia lisów. Od 15 listopada

Rudy lis na zielonej łące
Szczepionka uodparniająca działa tylko na lisy (Foto: pixabay.com)

Na terenie Powiatu Otwockiego wkrótce ruszą szczepienia ochronne lisów przeciwko wściekliźnie. Wychodząc na spacer z psem do lasu, na łąkę czy pole, należy trzymać go na smyczy.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 15  do 30 listopada na obszarze zagrożonym, obejmującym cały powiat otwocki, w tym Gminę Wiązowna, planowane jest przeprowadzenie akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

Do szczepienia użyty zostanie preparat doustny w formie „przynęty” zawierającej żywy szczep wirusa wścieklizny. Przynęty zostaną rozrzucone z samolotów lub rozłożone ręcznie. Tereny szczepienia obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Każdy, kto miałby bezpośrednią styczność ze szczepionką (np. poprzez dotknięcie), powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

O przypadkach wścieklizny na naszym terenie pisaliśmy w materiale: Lis zarażony wścieklizną. Uważajcie na zwierzęta!

Więcej informacji na ten temat udziela Joanna Kociszewska – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel. 22 512 58 26, e-mail: j.kociszewska@wiazowna.pl.

Akcja szczepienia lisów szczepionką rozkładana w lasach na terenie gminy Wiązowna od 15 do 30 listopada 2021 r.

Pies na spacerze. Trzymaj go na smyczy

W lesie psa zawsze trzymaj na smyczy
W lesie psa zawsze trzymaj na smyczy (Foto: Adobe Stock)

Spacer z pupilem do świetna forma relaksu. Jednak wybierając się na przebieżkę z psem, musimy pamiętać, że powinien on być na smyczy. Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo zarówno jego, jak i innych zwierząt, które możemy napotkać na naszej drodze.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w lesie pies powinien być na smyczy, nie wolno go puszczać samopas, ponieważ w każdej chwili możemy stracić nad nim kontrolę. W jakim celu obowiązują te przepisy? Najogólniej rzecz ujmując – w celu ochrony zwierząt. Zarówno tych udomowionych, jak i dzikich. Nie ma nic bardziej zgubnego, niż przekonanie właścicieli, że ich piesek to kochany i przyjaźnie nastawiony do całego świata zwierzak. Tylko, że kiedy zobaczy np. dzika, często nie jesteśmy w stanie go odwołać. Dla niego to może być nawet zabawa, zaczyna gonić, szczekać, zaczepiać i nieszczęście gotowe. U wielu psów dodatkowo wtedy włącza się instynkt myśliwego. I potem taki pies przynosi nam w zębach zagryzioną sarenkę czy lisa, albo sam wraca poturbowany w walce.

Psy w lesie mogą się łatwo zgubić, kiedy pójdą tropem i oddalą się od właściciela. Są wtedy narażone na: zjedzenie trutek, które pobliscy mieszkańcy mogą wyrzucać na lisy; odstrzelenie przez niekompetentnych myśliwych, kłusowników lub nieprzychylnych mieszańców; znalezienie szczepionek na wściekliznę dla dzikiej zwierzyny i zjedzenie ich; znalezienie padliny (nie wiadomo, co mogło być przyczyną padnięcia zwierzęcia – starość lub choroba); spotkanie dzikiej zwierzyny, którą płoszą, gonią lub może je zaatakować; zaplątanie się we wnyki; ryzyko nadziania się na patyki czy gałęzie.

Uważaj! Jeśli spotkasz w lesie psa puszczonego luzem lub zdziczałego, który zaczyna Cię obszczekiwać, zachowaj spokój. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie patrz psu w oczy. Stań i poczekaj, aż odpuści lub ewentualnie wezwij pomoc, jeśli masz telefon. Jeśli pies zaczyna atakować, chroń twarz i głowę. Najlepiej się skul.

Również człowiek może być zagrożeniem dla psa bez smyczy. Coraz więcej rowerzystów, biegaczy czy zwykłych przechodniów ma przy sobie gaz pieprzowy lub nawet paralizator, aby bronić się przed natarczywymi czworonogami. Potraktowanie takim urządzeniem lub nawet zwykle kopnięcie, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla naszego pupila.

Właściciel ma obowiązek ochrony swojego zwierzęcia przed ewentualnymi niebezpieczeństwami, a tych w lesie nie brakuje. Być może jeden z przedstawionych argumentów trafi do Państwa serc i spowoduje przestrzeganie zakazu „puszczania luzem”?

Ulotka informująca, jak zachować się wyprowadzając psa na spacer w lesie

Uwaga wścieklizna! Uważajcie na zwierzęta

Uwaga mieszkańcy! Kolejne przypadki wścieklizny u padłych lisów potwierdziły się w Malcanowie. Wojewoda Mazowiecki wydał zmianę do rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. „Obszarem zagrożonym wścieklizną” objął już cały teren powiatu otwockiego.

Rozporządzenie i jego zmiany są dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod linkiem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/502/

Apelujemy i przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt –  psa lub kota powinniśmy zaszczepić przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy już po ukończeniu przez niego trzech miesięcy. Potem, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat wścieklizny można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna

Informacje o podejrzeniu zarażenia wścieklizną prosimy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku pod nr tel. 22 779 25 26 lub 604 472 994.