bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Jest już “Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawiał m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. Dwa warianty drogi przebiegały przez teren Gminy Wiązowna.

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego (www.cpk.pl) opublikowano „Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego”, stanowiący podsumowanie wyników konsultacji, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r. (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium). W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie ponad 146 tys. głosów w sprawie SSL, stanowiące uwagi indywidualne, stanowiska organizacji czy jednostek samorządu terytorialnego, w tym uwagi naszych mieszkańców oraz naszego samorządu.

Jak czytamy we wstępie: „Przedmiotem konsultacji były przede wszystkim korytarze przyszłych inwestycji, a więc pasy szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, wewnątrz których zostaną w przyszłości zaprojektowane przebiegi linii kolejowych i drogowych. Na załącznikach mapowych projektu SSL, oprócz granic korytarzy, zaprezentowano także orientacyjne, wstępnie proponowane warianty przebiegów szlaków transportowych. Należy podkreślić, że na obecnym etapie realizacja żadnego z nich nie została przesądzona, a przedłożony materiał stanowi podstawę do dalszych dyskusji i analiz”.

To, co z punktu widzenia naszej gminy jest najważniejsze, zawarto w rozdziale 6 raportu (od str. 180). W tabeli na str. 185 zaprezentowano stanowisko CPK, w którym mowa jest o rozszerzeniu na południe korytarza drogowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (na odcinku pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Górą Kalwarią), w zakresie obejmującym miejscowości Osieck i Pilawa. Załącznik mapowy pokazuje także, że korytarz poszerzono również w kierunku północnym, obejmując np. miasto Józefów. Analizując pozostałe przebiegi korytarzy drogowych wokół Warszawy, wyraźnie widać, że przedstawiony raport, w zakresie który jest dla nas najistotniejszy, sprowadza się głównie do rozszerzenia zasięgów proponowanych korytarzy drogowych, a więc zwiększenia obszarów, gdzie ewentualne drogi tranzytowe mogą w przyszłości powstać. Odnośnie uwag dotyczących orientacyjnych wariantów przebiegów tras wskazano, że zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez projektantów na dalszym etapie prac.

Z informacji przekazywanych przez spółkę CPK wynika, że kolejnym etapem ma być przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu zawierającego korytarze uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji. Procedura ta uwzględnia oczywiście udział społeczeństwa. Harmonogram prac przygotowawczych dla poszczególnych inwestycji (załącznik 1 raportu) wskazuje, że przedmiotem dalszych działań są inwestycje kolejowe.

Odpowiada to wcześniejszym informacjom, że za te właśnie działania (prócz budowy samego lotniska) odpowiadać będzie spółka CPK Sp. z o.o. Natomiast instytucją właściwą dla inwestycji drogowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Póki co, oficjalna strona GDDKiA nie podaje nowych informacji o dalszych pracach w tym zakresie.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Data opublikowania strony: 31/08/2020