mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

Mapa korytarza transportowy CPK przechodzącego przez naszą gminę
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym zwarte są założenia związane z budową tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym razem do konsultacji przedłożono również “Prognozę oddziaływania na środowisko”. Uwagi do dokumentów można składać do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych).

Aktualnie prowadzone konsultacje obejmują procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Zgodnie z prawem polskim i UE, muszą być nią objęte projekty dokumentów dotyczące realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Spółka CPK informuje: “Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Najważniejsza kwestia z punktu widzenia naszej gminy, to przebieg planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W aktualnym opracowaniu nie pokazano żadnych wariantów przebiegu tej drogi – został wskazany jedynie szeroki na ok. 30 km „korytarz transportowy”. Zrezygnowanie ze wskazania na mapach wariantów przebiegu drogi, spowodowane było zapewne znacznym poziomem ogólności dokumentu, który uniemożliwia prowadzenie rozmów na temat konkretnej lokalizacji drogi.

W porównaniu z poprzednim opracowaniem na wysokości naszej gminy rozszerzeniu uległ korytarz transportowy – obejmuje on teraz teren prawie całej gminy. Korytarz ten przedstawiony został na załączniku graficznym pod tekstem. Wynika więc z tego, że dokonano rozszerzenia obszaru, gdzie ewentualna droga tranzytowa może w przyszłości powstać.

Obecnie Urząd Gminy dokonuje szczegółowej analizy zamieszczonych na stronie CPK dokumentów, w celu złożenia stosowanych uwag. Niezależnie od treści tych opracowań zaznaczamy, że stanowisko organów gminy wyrażone w uwagach złożonych do pierwszych konsultacji, pozostaje aktualne (ze stanowiskiem Rady Gminy Wiązowna można zapoznać się TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat wyżej wymienionych dokumentów. Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Data opublikowania strony: 03/12/2020