Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Coraz więcej dochodów, coraz wyżej w rankingu

ranking janosikowe

Gmina Wiązowna znalazła się na 42 miejscu na 2478 sklasyfikowanych gmin w rankingu Ministerstwa Finansów dotyczącego wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tzw. wskaźnik G) dla gmin na 2019 rok. To oznacza, że znajdujemy się wśród najbogatszych gmin w Polsce. Podstawą do obliczenia tej prognozy są dane o dochodach podatkowych gmin za 2017. Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat i podatków np. od nieruchomości, rolnego, leśnego. Obejmuje także udziały we wpływach z CIT oraz PIT.

Dokonaliśmy postępu względem ubiegłego roku, w którym plasowaliśmy się na 53 pozycji. Wtedy wskaźnik „G” wynosił na mieszkańca 2938 zł. Aktualnie jest to kwota 3519 zł. To prawie dwa razy więcej niż średni krajowy wskaźnik „G”, który oscyluje w granicach 1790 zł.

Dlaczego mamy coraz więcej pieniędzy na coraz więcej inwestycji? Mamy niskie podatki, ale dbamy o to, żeby regularnie wpływały do gminnego budżetu. W tym celu utworzyliśmy indywidualne konta podatkowe, wyposażyliśmy stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminal płatniczy, ponadto na bieżąco przesyłamy sms informacje o terminach płatności podatków. Wprowadziliśmy też niskie stawki podatku od środków transportowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu, dzięki czemu przyciągnęliśmy do gminy nowych podatników, w tym firmy transportowe, dla których podatek od środków transportu stanowi poważny koszt prowadzenia działalności. Taka polityka w dłuższym okresie zwiększa wpływy z podatków do budżetu gminy.

Na bieżąco monitorujemy wydatki. Dzięki temu, że oszczędzamy na wydatkach bieżących, możemy więcej pieniędzy przeznaczać na inwestycje. W 2014 r. wydaliśmy na nie prawie 10,5 mln zł, a w roku bieżącym aż 30 mln zł. Nowa infrastruktura przynosi korzyści – poprawia warunki do życia, sprzyja rozwojowi społecznemu oraz rozwojowi gospodarczemu. Z nowoczesnych obiektów będziemy korzystać przez kolejne lata – my i nasze dzieci.

Ze względu na wzrost dochodów naszej gminy, rośnie także kwota przeznaczana na tzw. janosikowe. Płacimy je od 2013 roku. Według Ministerstwa Finansów wpłata na przyszły rok wyniesie 2,1 mln zł. Pierwsza wpłata była dziesięciokrotnie mniejsza od planowanej na 2019 rok i wynosiła 238 tys. zł.

Janosikowe to wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danego samorządu sprzed dwóch lat, w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Dlatego, abyśmy mniej oddawali, a więcej wydawali na nasze drogi, latarnie czy place zabaw, potrzebujemy więcej osób zameldowanych. Dobrze, że coraz więcej naszych mieszkańców płaci podatki w naszej gminie, lecz my wszyscy potrzebujemy, żeby meldowali się również w naszej gminie.

Data opublikowania strony: 30/10/2018