mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

CUW w Gliniance zatrudni pracownika. Oferta

CUW w Gliniance zatrudni pracownika. Oferta

Uśmiechnięta kobieta podaje rękę mężczyźnie
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna poszukuje inspektora ochrony danych. Oferty można składać do 9 grudnia.

Wygania podstawowe:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • znajomość przepisów regulujących zagadnienia będące przedmiotem zakresu obowiązków.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy :

 • preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, informatyka, bezpieczeństwo publiczne,
 • staż pracy – minimum 2 lata,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych,
 • ukończenie studiów podyplomowych lub kursów/szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie w realizowaniu zadań związanych z ochroną danych osobowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek oświatowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • znajomość następujących aktów prawnych: KPA, ustawy o pracownikach samorządowych.

Pełna oferta CUW znajduje się na BIP Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna. Dostępna jest także pod tekstem.

Dokumenty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2021  CUW Gminy Wiązowna – IOD” do 9 grudnia do godz. 16.00 osobiście w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance (ul. Napoleońska 53 A, II piętro, w godzinach pracy) lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna, ul. Napoleońska 53 A, 05-408 Glinianka.

Więcej informacji na temat oferty pracy udziela Elżbieta Piwek pod nr tel. 22 180 00 28 (wew. 29), e-mail: e.piwek@wiazowna.pl

Data opublikowania strony: 26/11/2021