radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Czerwcowa sesja Rady Gminy. Sprawdź jakie uchwały zostały podjęte

Czerwcowa sesja Rady Gminy. Sprawdź jakie uchwały zostały podjęte

Na ostatniej sesji przed przerwą wakacyjną radni wprowadzili nowe zadania:

  • „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna, w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze – Majdan” w związku z koniecznością budowy kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Zagórzu (142 tys. zł);
  • „Bezpieczna Przystań” – projekt realizowany z udziałem środków UE, który zakłada powstanie nowej świetlicy środowiskowej w Gliniance, klubu młodzieżowego, rozszerzenie oferty działających już świetlic w Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie, uruchomienie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz wsparcie rodziców tych dzieci. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020 (1 391 6886,20 zł);
  • „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” na lata 2018 – 2020 (39,5 tys. zł) oraz zadanie „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin” na lata 2018-2019 (8 tys. zł);
  • „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” na lata 2019 – 2021 (224 444 zł) – zabezpieczenie wkładu własnego z planowanej dotacji z RPO WM na digitalizację archiwów gminnych;
  • „Budowa świetlicy wiejskiej w Radiówku w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich” na lata 2019-2021 (480 tys. zł).

Radni wyrazili również zgodę na nabycie działki pod świetlicę w Gliniance i nabycie udziałów w drodze na Osiedlu Kwiatowym w Wiązownie oraz przejęcie w zarząd od Powiatu Otwockiego drogi 2702W, na odcinku ul. Asfaltowej i Szkolnej w Zakręcie oraz ul. Postępu w Izabeli, na którym planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego. To tylko niektóre z uchwał, więcej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Data opublikowania strony: 03/07/2018