Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Wiązowna

Urząd Gminy Wiązowna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wiązowna.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 3. Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia, grafiki oraz obrazy posiadają opisy alternatywne.
 4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, w filmach brak dostępności języka migowego.

Wyłączenia

Część plików graficznych (mapy oraz elementy dekoracyjne) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych oraz zmian kontrastowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Trzaska.
 • E-mail: i.trzaska@wiazowna.pl
 • Telefon: 22 512 58 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Gminy Wiązowna
 • Adres: Urząd Gminy Wiązowna
  ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna
 • E-mail: a.roslaniec@wiazowna.pl
 • Telefon: 22 512 58 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy Wiązowna prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Lubelskiej, do którego prowadzą tylko schody oraz wejście boczne, które znajduje przy parkingu na tyłach budynku urzędu. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne przeznaczone jest dla pracowników urzędu i zabezpieczone zostało czytnikiem kart. Goście mogą skorzystać z wejścia używając domofonu umieszczonego na ścianie po prawej stronie drzwi.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i II piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe – na wprost wejścia głównego, oraz po lewej stronie od wejścia bocznego.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla dwóch pojazdów. Na wprost podjazdu dla wózków, przy wejściu bocznym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Na stanowisku Kancelarii Ogólnej zainstalowano stanowiskową pętlę indukcyjną. Druga – mobilna pętla indukcyjna znajduje się przy stanowisku Wydziału Środowiska i Nieruchomości oraz Programu Czyste Powietrze. Można przenieść ją na każde dowolne stanowisko obsługi.

Nie posiadamy oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Jeden pracownik urzędu został przeszkolony i posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Jeden pracownik urzędu został przeszkolony i posiada umiejętności komunikacyjne w polskim języku migowym na poziomie A1.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mają możliwość poruszania się po stronie internetowej za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.
 • W serwisie internetowym włączony jest fokus, tj. oznaczenie aktywnych linków oraz pól formularza. Fokus przemieszcza się po widocznych elementach strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast – dzięki możliwości zmiany kontrastu teksty na stronie internetowej są bardziej czytelne dla osób niedowidzących.
 • Zdjęcia oraz grafiki na stronie internetowej posiadają alternatywne opisy – ALT tekst.
 • Teksty w serwisie są pisane w sposób zrozumiały oraz zgodny z zasadami dostępności.
 • W celu ułatwienia poruszania się po stronie internetowej stworzona została mapa witryny.

Strona internetowa urzędu jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty Klawiszowe:

 • Przejście do treści strony – H + 1
 • Przejście do mapy strony – H + 2
 • Zmiana kontrastu – H + 3

Data opublikowania strony: 31/03/2020