bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dodatek osłonowy. Wysokość dopłat

Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania zastosowanego do domu
Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania zastosowanego do domu (Grafika: MKiŚ)

Dodatki osłonowe wchodzą w życie. Wnioski można składać do 31 stycznia. Wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach do 31 marca i do 2 grudnia. W naszej gminie wnioski składamy w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna w Radiówku.

Ministerstwo środowiska i klimatu podkreśla, że wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 – 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Gospodarstwo dwu lub trzyosobowe otrzyma 600 – 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł – 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Gospodarstwo sześcio- i więcej osobowe otrzyma 1150 zł – 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski należy składać w gminie zamieszkania składającego. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

W naszej gminie wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25), tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl. CUS czynny jest w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ulotka informująca o dodatku osłonowym

Data opublikowania strony: 05/01/2022