Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach

Pomoc dla potrzebujących

Jeżeli  dochód w Twojej rodzinie nie przekracza miesięcznie 684 zł na osobę, to masz prawo do otrzymania pomocy w formie opłacania posiłku w szkole/przedszkolu Twojego dziecka.

Aby uzyskać pomoc, rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien złożyć wniosek (do pobrania pod tekstem) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radiówku. Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenie/a o wynagrodzeniu netto z poprzedniego miesiąca lub oświadczenie o dochodach z  poprzedniego miesiąca,
– odcinek z wypłaty emerytury lub renty netto  z poprzedniego miesiąca,
– decyzja o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego ziemi za 2015 rok.

Pomoc w formie finansowania  posiłku przyznawana jest na okres od września do grudnia 2015 r.

Z dniem 1 października 2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 1058, nastąpi zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej, również dotycząca programu dożywiania i wyniesie ona:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł,
– dla osoby w rodzinie – 771 zł.

 Dofinansowanie posiłku w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Wiązowna odbywa się w ramach  programu “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Data opublikowania strony: 03/09/2015