bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

I etap drugiej ścieżki rowerowej. Przebudowa ul. Lubelskiej zakończona

Zakończył się pierwszy etap budowy drugiej ścieżki rowerowej w naszej gminie. Przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej, powstały ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Przebudowa ulicy Lubelskiej w Wiązownie na odcinku od ul. Polnej do ul. Boryszewskiej (690 m) jest częścią dużego projektu inwestycyjnego o szacunkowej wartości ok.12,3 mln zł (w tym prawie 11 mln zł dotacji), w wyniku którego na terenie naszej gminy powstanie ok. 12 km nowych ścieżek rowerowych. Wykonanie prac budowlanych w krótkim czasie po zawarciu umowy na dofinansowanie było możliwe dzięki wcześniejszemu opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zakończony obecnie odcinek drogi powiatowej nr 2727W (ul. Lubelskiej) łączy inwestycje drogowe zrealizowane przez Gminę Wiązowna w 2019 i 2020 r. (budowa ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 od granicy Józefowa do granicy gminy Brzeziny) z przebudowywaną drogą krajową S17 Warszawa-Lublin.

Wybudowano asfaltową ścieżkę rowerową (po zachodniej stronie drogi), ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej (po wschodniej stronie drogi) oraz cztery zatoczki dla autobusów i zjazdy publiczne oraz indywidualne. Pojawił się również kompleksowy system odwodnienia drogi. W ramach inwestycji konieczna była także przebudowa linii oświetlenia ulicznego oraz napowietrznych linii sieci energetycznych, kolidujących z budową ścieżki.

Druga ścieżka rowerowa powstaje zgodnie z projektem „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Więcej informacji udziela Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, tel. tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl.

Data opublikowania strony: 02/10/2020